Kliko Composteerbare Afvalzak ✔️ 10 ONTHULLENDE HACKS

Vlug en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afval ook verdeelt, er zal steeds restafval blijven bestaan. Probeer dit afvalstroom heel beperkt eventueel te behouden en je zult opmerken dat het economisch gunstig is. Door afvalstoffen zo veel toevallig te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er zo zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Kliko Composteerbare Afvalzak

Kies van de meest uitgebreide aanbod afvalcontainers en koop het ideale container voor je je restafval. Binnen het restafvalcontainer werp je al de onrecyclebare afvalstoffen die je geen extra kan scheiden. Papier/karton, swill, en vensterglas thuishoren geen in de de restafvalcontainer. Eveneens betreffende PMD verdelen bezitten we de geschikte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de naam aangaande alle afvalstromingen die binnen firma’s ontstaan. Dit afvalstromen zouden meestal gescheiden opgehaald geraken. Het is verbeterd aangaande de milieu en het geldtas.

Wat kan er binnen zakelijk afval?

Op welke manier goed je je afval ook verdeelt, er gaat telkens overblijvend afval blijven zijn. Tracht het afvalstroompje heel minimaal eventueel te behouden en je zal opmerken dat deze geldelijk voordelig is. Door afvalstoffen heel veel mogelijk te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er dus minimaal toevallig restafval over. In de restafvalcontainer gooi je al het niet niet te recyclen afval welke je niet verder meer kan scheiden. Documenten/karton, swill, PMD en ruiten passen niet binnen het container.

Is het sorteren van ondernemingsafval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromingen zoveel toevallig te scheiden. In het Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het de doel omschreven artikelen nogmaals te benutten als dat het kan.

Wat kost een container een container rolcontainer voor?

De kosten voor de containers zijn hangt af van de de stroom van afval, de grootte omvang van afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de rolcontainer geledigd moet geraken. Jij ontdekt ieder kosten op de.

Welk type bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je papier, vensters, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In ieder organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en rap een van de verschillende typen vuilcontainers. Wij brengen hem kosteloos binnen een etmaal in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze lage kosten zie je meteen in het orderproces. Handig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te zamelen, verklein je de aantal algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos juiste verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook kiezen voor een metalen vuilcontainer. Een metalen vuilcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de bak op een publieke locatie staat. Je kiest uit meerdere volumematen. De selectie is aan jou, op basis van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) ontdaan moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de dozijn grote hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de productie van duurzame stroom. Restafval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie voorbrengt maar minstens twintig procent van de groene energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er uitgehaald die hun weg vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een functionele doel. Deze donkere korrelachtige resten worden gebruikt voor het verhogen of bouwen van straten. Jammer genoeg komen er ook diverse schadelijke materialen los tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate desondanks in het milieu komen. Daarom moeten we blijven zoeken naar zo minimaal afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Kliko Composteerbare Afvalzak:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te grote bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer dit slechts halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren bij ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor ieder soort afval en voor elk onderneming. Bovendien werken wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Kliko Composteerbare Afvalzak

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zestal niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, des te duurzamer de verwerking. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de volume afval in jouw gemengd afval container terug te dringen, fase 1. Dit doen wij door te adviseren over sorteren bij de oorsprong. Want zuiver aparte afvalsoorten worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Fase 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het milieu en draagt bij niet bij aan een circulaire economie.

Categorieën en prijzen zakelijk afval en restafval verwijdering

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je kunt opteren voor een gunstige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om naar te bepalen welke maat het goed bij je past? Neem dan gauw aansluiting op met een van onze deskundigen. Door onze vele jaren deskundigheid met afvalsoorten kennen wij exact wat je nodig hebt. En wil je een keer een meer legen of gewoonlijk een formaat groter? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel probleem!

De tarieven van de containers verschillen per afvalcategorie, stof en literinhoud. Je huurt bij ons steeds tegen de meest voordelige kosten. Restafval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we bespraken, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs zie je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons simpele bestelmethode staat helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere alternatieve container neerlegt. Wij vinden het essentieel dat deze informatie helder is. Hierdoor kom je achteraf nooit voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe houd je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Kliko Composteerbare Afvalzak

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele typen kartonafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer gevarieerd aanbod van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en karton vind je bij ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen container is gepast als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme op de horizon staat. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Ook in jouw beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat je papier- en karton in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet voor grondstof voor nieuw producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan piepers, broden, pasta, dranken, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar ook in kantoren mag je je biologisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van extra herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalstromen te zamelen, zitten je containers minder snel snel vol. Daarnaast is het apart houden van uw afval ook beter voor het het milieu. PMD kan immers gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, jouw PMD is namelijk een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Kliko Composteerbare Afvalzak

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor je PMD. Wij bieden diverse plastic rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze vlugge, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heeft je in 24 uur jouw afvalcontainer bij het verlangde plek geplaatst. U beslist zelfstandig het verlangde capaciteit en hoe vaak de afvalcontainer geleegd moet te worden. Zo weet je daarom vast waar je jouw afval altijd kwijt kunt en waar je meewerkt aan een beter omgeving via jouw afval te scheiden. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, want we belasten het milieu minder minder indien wij afvalstoffen hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. Het resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag binnenin (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) kunststof zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Shopper tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, lak enzovoort)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander stof is gestopt Los doosjes ofwel verschillend papier
 • Pakket inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te veel afval je scheidt, des te beter dat is ten behoeve van de milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glas is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te scheiden zijn. Glasscherven bestaat uit flessen, potjes en glasscherven. Zonder te splitsen neemt het glasafval vanwege de ruimte en massa heel veel ruimte in het bedrijfsafval op. Je kunt dus heel uit besparen op je afvalkosten. Het glas is tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen veel minder kracht in vergelijking met glaswerk om te maken uit nieuwe materialen.

Ontstaat er op jouw bedrijf heel veel glasafval vrij, zoals bij de sector van de horeca, dan is een glascontainer onmisbaar. Heb jij variërende periodes met betrekking tot bezigheden? wij werkt met aanpasbare contracten waardoor jij de aantal containers eenvoudig verandert.

Het juiste bak voor glas restafval

Koop de beste containers voor je glasverval op onze dienst. Jij heeft de selectie van een bak van 240 liter en van 900 liter. Er is is al één container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook deze wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kiest jij op welke manier frequent ons de bak zullen komen legen. ons biedt de meest voordelige service.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het veel energie om het glas om te maken van verse grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen één prima grondslag. Daar zit gewoonlijk circa 50% oud glazen in nieuwe glas. Bij het verwerken maken we verschil onder wit, bruin, groene en bont glas. Ook worden kurk en dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er op een veel lagere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem neem contact .

Wat mag wel er bij het de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gediend had zoals verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallend jenever kruiken, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen onder vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief dienen veilig en in een veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan jij dus beter goed regelen. Het gesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen tijdens een beschermd proces van inzameling en vernieling van jouw dossiers. Discreet en veilig. Papieren worden discreet vervoerd. Op deze manier heeft jij honderd procent garantie dat jouw archief beschermd vernietigt zijn. Na de vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je je jouw archief niet wil in het papierbak wil gooien. Sommige documenten bezitten geheime informatie en kunnen dus beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft je frequent een grote hoeveelheid afval in de het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons U. Je krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een spleet waar het papier precies doorheen . Als de documenten al binnen de container zitten, krijgt zij nog bij . Onze chauffeur arriveert eenmaal de tijd bij om de container te ledigen en het documenten plaats te vernietigen binnen onze truck. Ook dit functioneert middels een gesloten systeem waarbij de container door de vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. Het content wordt daarna meteen vernietigd.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij je geheime papieren veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Door de klep in de deksel kan jij de papieren in het container gooien. Je hebt de selectie van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kies je de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw dossier niet op transport is, loopt je niet risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt ingezameld en vernietigd.