Kosten Leging Zakelijke Restafval ➡️ 10 OPMERKELIJKE WEETJES

Vlug en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook sorteert, er zal steeds restafval blijven bestaan. Tracht het afvalstroompje dus beperkt toevallig te bewaren en je zal merken dat het economisch gunstig is. Door afval heel zoveel eventueel te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er zo zo weinig toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Kosten Leging Zakelijke Restafval

Kies uit uit het meest uitgebreide gamma rolcontainers en koop de ideale rolcontainer geschikt voor je overblijvend afval. In de rest afvalcontainer gooi je reeds de niet te recyclen afval die je niet verder meer kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, en glas horen geen in de de rest restafvalcontainer. Eveneens betreffende PMD scheiden bezitten ons de juiste geschikte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de naam betreffende elke afvalstromingen welke bij ondernemingen ontstaan. Deze stromen zouden meestal gescheiden opgehaald worden. Dat is beter aangaande het leefomgeving en de geldbeugel.

Wat kan er binnen zakelijk afval?

Hoe uitstekend je je afval tevens verdeelt, er zal er telkens overblijvend afval blijven voorkomen. Poog dit afvalstroom heel beperkt toevallig te behouden en je zal merken dat het economisch voordelig is. Met afvalstoffen heel zoveel toevallig te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er heel min mogelijk restafval over. Binnen het afvalcontainer gooi je reeds het niet onrecyclebare afvalstoffen die je niet verder extra kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, PMD en ruiten horen geen in de de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van zakelijk afval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. In de het landelijk Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat de bedoeling omschreven producten weer te benutten indien dat lukt.

Wat kost een een container afvalcontainer bedrijfsafval?

De kosten voor afvalcontainers zijn afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroompje, de afmeting van de container en hoevaak de container container geleegd moet worden zijn. U vindt elke tarieven op de tarievenpagina.

Welk type afval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je documenten, glas, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In iedere bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons koop je snel en rap een van de talloze typen rolcontainers. Wij leveren hem zonder kosten in een dag in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze scherpe kosten zie je meteen gedurende het orderproces. Nuttig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Restafval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te zamelen, reduceer je de massa algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even verder. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container huren, maar ook opteren voor een metalen afvalcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, nuttig als de bak op een openbare locatie staat. Je selecteert uit verschillende groottes. De selectie is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) ontdaan moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de twaalf omvangrijke hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de generatie van groene kracht. Algemeen afval schijnt dan wellicht zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens een vijfde van de groene stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een bruikbare bestemming. Deze zwarte korrelige resten worden ingezet voor het verhogen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei schadelijke substanties los tijdens de verbranding die in meer of mindere mate echter in het leefomgeving komen. Dus moeten we doorgaan met proberen naar zo minimaal verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Kosten Leging Zakelijke Restafval:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische lijst vind je snel de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De bakken sluiten goed af waardoor er geen ongedierte bij het afval kan. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te grote container.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container als dit maar halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren via ons?

Redenen een container op wielen huren via ons? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een geschikte uitkomst voor elk type vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Kosten Leging Zakelijke Restafval

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit 6 stappen.

Naarmate je hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de afhandeling. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid afval in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te raadplegen over sorteren bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalstromen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Soorten en kosten bedrijfsafval en algemeen afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je kan selecteren voor een betaalbare synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te bepalen die maat het beste bij je aansluit? Haal dan even contact op met één van onze experts. Dankzij onze jarenlange deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij exact wat je nodig hebt. En wil je een keer een aanvullend leegmaken of gewoonlijk een grootte groter? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen probleem!

De kosten van de bakken variëren per afvalsoort, stof en capaciteit. Je huurt bij ons telkens tegen de scherpste tarieven. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons juist voor wat je te maken hebt. In ons simpele bestelmethode staat overtuigend wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een verschillende rolcontainer aftikt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit helder is. Zo kom je later geen voor nare verrassingen te zitten.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Kosten Leging Zakelijke Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim archief. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele typen papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart verzamelen. Je krijgt de optie uit een erg gevarieerd assortiment van afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en papier vind je op ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en metalen containers. Een ijzeren container is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vernieling op de horizon staat. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan wel zeven maal gerecycled worden. Tevens in je beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat jouw document- en karton in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet als grondstof voor nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschalen, frites, taart, groentes en fruit en melkproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, maar ook op kantoor kunt je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van meer recyclebaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaande één groot deel uit ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen allemaal bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je overige afvalstromen te te verzamelen, zitten je containers minder snel vol. Bovendien is het scheiden uit je afval tevens beter voor het milieu. PMD kan immers gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen vers materialen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te maken, jouw PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Kosten Leging Zakelijke Restafval

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor je PMD. Wij bieden diverse kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heb je binnen 24 uur jouw afvalcontainer op de gewenste plek geplaatst. Je bepaalt zelfstandig de verlangde capaciteit en hoe frequent de afvalcontainer geledigd moet te zijn. Zo weet je dus zeker waar je jouw vuilnis altijd weg kan en waar je meewerkt voor een verbeterde omgeving door jouw afval te scheiden. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, want we belasten het omgeving veel minder indien wij afval hergebruiken. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. Het resterende kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook gomballen) (Hard) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Shopper boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is geplaatst Afzonderlijk karton of ander document
 • Verpakking met van chemische stoffen
 • Glasafval

Des te veel vuilnis jezelf scheidt, des te beter dat het zal zijn voor het milieu en jouw geldbeurs. Glaswerk is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te scheiden zijn. Glasafval bestaan uit flessen, potten en glasscherven. Zonder om scheiden neemt het vanwege de volume en ook massa veel ruimte bij de afval van het bedrijf op. Je kan daarom flink besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is ook tevens compleet te recyclen. Ook verbruikt het recyclen heel veel minder kracht dan glazen te maken van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar op jouw bedrijf heel veel glasafval vrij, zoals bij de sector van de horeca, dan een glascontainer onmisbaar. Heb jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons werkt samen met aanpasbare contracten omdat je de aantal bakken eenvoudig aanpast.

Het geschikte bak voor het glas restafval

Bestel de beste bakken voor jouw glasverval op ons. Jij hebt de keuze uit selectie van één container met 240 liters en met 900 liter. Er is reeds een container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en ook dit wordt kosteloos neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kies jij op welke manier frequent wij het container komen ledigen. ons leveren het voordeligste service.

Zo worden glas verwerkt

Het kost veel energie voor het het glas te produceren uit verse grondstoffen. Glasafval is echter echter één prima basis. Er zit meestal ongeveer 50% oud glas binnen nieuwe glas. Tijdens het verwerken doen we onderscheid onder blank, bruine, groene en gemengd glazen. Daarnaast zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas te hergebruiken, kunnen er zijn op één heel veel kleinere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem contact .

Wat is mag er bij het de glasafval?

Wel:

Lege glasafval die gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruikjes, borden, kopjes, keramiek etc. Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken etc. vallen onder vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen veilig en ook in veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging zou jij daarom best goed organiseren. De gesloten rolcontainers van ons ondersteunen tijdens een veilig proces van verzameling en vernietiging van jouw dossiers. Discreet en beschermd. Documenten zullen discreet getransporteerd. Zo heeft jij honderd procent garantie dat je dossiers veilig vernietigt zijn. Na vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jij je archief niet wil in de het papiercontainer wil gooien. Sommige documenten bezitten geheime informatie en daarom beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij frequent een grote hoeveelheid afval in de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze bak heeft een gleuf waar het papier precies doorheen . Wanneer de documenten eenmaal in het bak zijn, krijgt zij meer in . Onze bestuurder arriveert eenmaal in zoveel tijdstip bij voor de container legen en de documenten ter plekke vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarbij het bak door de truck zelf is opgetild en geopend. De content wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klepje in de deksel kan je het documenten in het container gooien. Je hebt de keuze van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kies je de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw archief geen op transport is, loop je geen gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt ingezameld en verwoest.