Kosten Restafval Ophalen Gemeente Stein ᐅ 12 ONGEBRUIKELIJKE TIPS

Vlug en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal telkens restvuil voortdurend bestaan. Probeer het afvalstroom zo minimaal eventueel te houden en je zult zien dat het financieel voordelig is. Met afvalstoffen dus mogelijk toevallig te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er heel minimaal eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Kosten Restafval Ophalen Gemeente Stein

Kies uit het grootste assortiment afvalcontainers en bestel de het meest geschikte container voor je je restafval. Binnen de rest afvalcontainer gooi je je al het niet niet-recyclebare afval welke je niet extra kan scheiden. Papier/karton, swill, en ruiten passen niet binnen de container. Ook voor PMD sorteren hebben we de juiste afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming betreffende ieder afvalstromingen die bij bedrijven ontstaan. Dit stromen kunnen vaak afzonderlijk verzameld geraken. Het is goed betreffende het milieu en het geldbeugel.

Wat kan er in bedrijfsafval?

Op welke manier prima je je vuil eveneens scheidt, er zal steeds overblijvend afval aanwezig zijn. Poog deze stroom van afval dus beperkt toevallig te behouden en je zult merken dat het financieel voordeelgevend is. Door vuil heel zoveel eventueel te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er heel minimaal eventueel restafval over. In de rest container gooi je reeds de niet-recyclebare afvalstoffen die je geen verder kan scheiden. Papier/karton, swill, PMD en ruiten horen geen in de het restafvalcontainer.

Is het scheiden van bedrijfsafval verplicht?

Je bent gedwongen afvalstromen mogelijk mogelijk te verdelen. In het Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het de doel omschreven goederen weer te gebruiken indien dat het kan.

Wat kost een container een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De kosten voor containers afhankelijk hangt af van de afvalstroom het afvalstroompje, de grootte van afmeting van rolcontainer en hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer ontleegd moet worden zijn. Je vindt je elke prijzen op de.

Welk type restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je karton, glas, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In iedere organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en snel een van de verschillende soorten vuilcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten gedurende 24 uur in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage kosten zie je direct tijdens het aankoopproces. Handig, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te ophalen, verklein je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Lees dan even verder. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een metalen vuilcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de bak op een publieke locatie staat. Je selecteert uit meerdere inhoudsmaten. De selectie is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geledigd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 grote actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van hernieuwbare energie. Gemengd afval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche voorbrengt maar zowaar een vijfde van de groene energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun weg verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelvormige assen worden toegepast voor het ophogen of creëren van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook diverse schadelijke substanties los tijdens de verbranding die in bepaalde of geringere mate toch in het natuur komen. Om die reden moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Kosten Restafval Ophalen Gemeente Stein:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze handige overzicht ontdek je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast huur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af zodat er geen plagen bij het afval kan. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te ruime bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak als dit slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat geheime papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren bij ons?

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een passende oplossing voor ieder soort afval en voor elk bedrijf. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Kosten Restafval Ophalen Gemeente Stein

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit 6 niveaus.

Hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo pogen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid afval in jouw algemeen afval container terug te dringen, fase 1. Dit doen wij door te adviseren over sorteren bij de afkomst. Want puur gescheiden afvalsoorten worden zo veel als mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Categorieën en tarieven zakelijk afval en restafval verwijdering

De volume voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je kunt kiezen voor een gunstige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om naar te ramen wat omvang het perfect bij je past? Haal dan snel aansluiting op met een van onze experts. Door onze vele jaren ervaring met afvalmaterialen kennen wij juist wat je vereist hebt. En wil je één keer een extra leegmaken of regulier een formaat groter? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel probleem!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalcategorie, stof en literinhoud. Je verhuurt bij ons altijd tegen de laagste prijzen. Restafval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit ontstaat, als we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs zie je bij ons precies voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelproces is aangegeven overtuigend wat je voor een restafvalcontainer of een andere alternatieve bak neerlegt. Wij beschouwen het belangrijk dat deze informatie helder is. Op deze manier raak je naderhand geen voor nare ontdekkingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Kosten Restafval Ophalen Gemeente Stein

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de keuze uit een erg gevarieerd aanbod met afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vandalisme op de loer ligt. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan wel zeven keer hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt voor basis tot nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk aan piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, taart, groenten en fruit en melkproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar tevens in kantoren kunt je je organisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk deel van bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalstromen te te verzamelen, zitten je containers minder vlug gevuld. Bovendien ligt het apart houden uit je vuilnis ook beter voor de omgeving. PMD kan namelijk gerecycled worden. Daardoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, je PMD is namelijk één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Kosten Restafval Ophalen Gemeente Stein

{service1)

Bij vind je altijd een passende rolcontainer voor het je PMD. Wij bieden verschillende plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis bezorging en landelijke bereik, heeft je in 24 uur jouw afvalcontainer bij het gewenste plek geplaatst. Je beslist zelfstandig het verlangde capaciteit en op welke manier frequent de afvalcontainer geleegd dient te worden. Zo weet je dus vast waar je je vuilnis altijd kwijt kan en dat je meewerkt aan een verbeterde milieu via jouw afval te scheiden. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, want wij belasten het omgeving minder minder als wij afval hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminium laag binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom) (Stijf) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Boodschappentas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, verf etc)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof zit geplaatst Los doosjes ofwel verschillend document
 • Verpakking inclusief van chemische materialen
 • Glasverval

Hoe veel afval jezelf scheidt, des te beter dat het is voor de milieu en ook je geldbeurs. Glaswerk is een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om splitsen is. Glasafval bestaan van flessen, potten en ook scherven. Zonder het om scheiden neemt het vanwege de ruimte en gewicht veel plaats bij het afval van het bedrijf in. Je kan dus heel uit besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is tevens compleet om te recyclen. Ook kost het heel veel minder energie dan glazen te produceren van verse materialen.

Komt daar bij jouw onderneming veel glasafval vrij, zoals bij de horeca, dan is één glascontainer essentieel. Bezit jij variërende periodes met betrekking tot bezigheden? wij functioneert samen met aanpasbare contracten omdat jij de aantal bakken makkelijk verandert.

De geschikte container voor het glas restafval

Bestel het meest geschikte bakken voor het jouw glasafval bij onze dienst. Je hebt de keuze uit keuze uit een bak met 240 liter en ook van 900 liter. Er reeds één glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en dit worden kosteloos geplaatst. Op basis van hoeveelheid afval kiest jij hoe vaak wij de bak komen legen. ons biedt de meest voordelige service.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost kost veel kracht om glas te produceren uit verse materialen. Glasafval is echter één prima grondslag. Daar zit meestal circa 50% oud glas binnen nieuw glas. Tijdens het bewerken doen wij verschil tussen wit, bruine, groene en gemengd glas. Ook zijn kurk en ook deksels verwijderd. Door glas te hergebruiken, kan er bij één heel veel lagere warmte glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heb je vragen? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of neem neem contact .

Wat mag wel er zijn bij de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gediend heeft als verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallend kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet veilig en in veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging kan je daarom best goed regelen. De gesloten rolcontainer van ons ondersteunen tijdens een veilig proces van inzameling en vernietiging van jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heeft jij 100% zekerheid dat je jouw dossiers veilig vernietigd zijn. Na de vernieling worden het restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jouw archief niet in de de papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bezitten geheime gegevens en kunnen dus beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heeft jij frequent een grote hoeveelheid afval in het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat één spleet waarin het papier exact erin . Als de papieren al in de bak zitten, krijgt ze meer bij . Onze bestuurder arriveert eens in tijdstip langs voor de bak ledigen en het documenten plaats te vernielen in onze truck. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarbij de bak door de vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. Het content zal vervolgens meteen vernielt.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop je je vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Door de klepje in de deksel kun jij het documenten in het bak gooien. Je heeft de selectie uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op vervoer is, loopt je geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en vernietigd.