Leemans Afvalcontainers 🔴 13 ONGEBRUIKELIJKE WEETJES

Vlug en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook scheidt, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Poog het stroom van afval dus minimaal eventueel te bewaren en je gaat opmerken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Via vuil heel zoveel eventueel te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er zo zo weinig mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Leemans Afvalcontainers

Kies uit uit het grootste grootste gamma afvalcontainers en bestel de het beste container geschikt voor je overblijvend afval. In de afvalcontainer werp je al het niet niet-recyclebare afval welke je niet verder verder kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, en vensterglas horen niet thuis in het afvalcontainer. Ook betreffende PMD sorteren bezitten ons de geschikte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam betreffende alle afvalstromen welke binnen firma’s ontstaan. Die stromingen zouden meestal afzonderlijk ingezameld geraken. Het is verbeterd betreffende het natuur en de portemonnee geldtas.

Wat is toegestaan er binnen ondernemingsafval?

Hoe goed je je vuil tevens sorteert, er gaat altijd overblijvend afval blijven bestaan. Probeer dit afvalstroompje zo klein eventueel te houden en je zal merken dat het economisch gunstig is. Via vuil dus zoveel mogelijk te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er heel min eventueel restafval over. In de de container werp je al de niet te recyclen afvalstoffen welke je niet extra kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, PMD en glas horen geen in de de afvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van ondernemingsafval gedwongen?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. In de de Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel doel omschreven artikelen opnieuw te gebruiken als het lukt.

Wat kost een een rolcontainer voor?

De tarieven prijzen voor rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van de het stroom van afval, de grootte omvang van de afvalcontainer alsook hoe vaak de container container geleegd moet worden geraken. Jij vindt je elke kosten op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je karton, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In ieder organisatie komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons bestel je snel en rap een van de verschillende varianten afvalcontainers. Wij leveren hem kosteloos gedurende een dag in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende prijzen zie je gelijk gedurende het orderproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Gemengd afval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te verzamelen, verminder je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos passende inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook opteren voor een metalen afvalcontainer. Een metalen rolcontainer is hufterproof en brandwerend, praktisch als de bak op een openbare locatie staat. Je selecteert uit diverse groottes. De selectie is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geledigd moeten worden. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de productie van duurzame energie. Gemengd afval klinkt dan wellicht waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar minstens twintig procent van de groene energieproductie.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metalen er verwijderd die hun route vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze zwarte korrelvormige slakken worden ingezet voor het ophogen of creëren van wegen. Helaas komen er ook allerlei schadelijke substanties vrij in de verbranding die in bepaalde of kleinere mate toch in het milieu komen. Daarom moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Leemans Afvalcontainers:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We leveren de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers dichten goed af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te ruime container.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container wanneer dit maar halfgevuld is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor ieder soort vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Leemans Afvalcontainers

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 treden.

Hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo pogen wij samen met jou de volume vuilnis in jouw algemeen afval container te verminderen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over sorteren bij de bron. Want ongemengd gescheiden afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Soorten en tarieven zakelijk afval en gemengd afval beheer

De capaciteit voor een algemeen afval container varieert van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je kunt kiezen voor een betaalbare plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om bij te schatten die omvang het perfect bij je past? Haal dan snel aansluiting op met één van onze deskundigen. Met onze vele jaren deskundigheid met afvalstromen weten wij precies wat je vereist hebt. En wens je één keer een extra leegmaken of regulier een grootte groter? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De tarieven van de containers verschillen per afvalcategorie, grondstof en capaciteit. Je verhuurt bij ons altijd tegen de scherpste tarieven. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit komt, gelijk we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons juist voor wat je aan toe. In ons eenvoudige bestelproces staat duidelijk wat je voor een algemeen afval container of een verschillende rolcontainer betaalt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit aspect duidelijk is. Hierdoor raak je later nooit voor vervelende onthullingen te liggen.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Leemans Afvalcontainers

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papierafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de optie tussen een heel gevarieerd assortiment met containers tussen 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme aan de horizon staat. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan wel 7 maal hergebruikt worden. Tevens in je beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort apart inzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat je papier- en karton in de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk aan piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter tevens in kantoren kunt je jouw organisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit meer recyclebaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk deel uit bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je overige afvalsoorten in te zamelen, zitten je containers minder snel vol. Daarnaast is het scheiden van je vuilnis tevens goed voor de milieu. PMD mag namelijk hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden voor verse producten te produceren, jouw PMD wordt immers een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Leemans Afvalcontainers

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor jouw PMD. We bieden verschillende kunststof rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze levering en landelijke dekking, heb je binnen 24 uren jouw container op de verlangde locatie staan. U beslist zelf de gewenste capaciteit en op welke manier vaak de afvalcontainer geleegd moet te worden. Zo weet je daarom zeker waar je jouw vuilnis altijd weg kan en waar je bijdraagt aan een beter omgeving door je afval te scheiden. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, want we belasten het omgeving veel minder als wij afvalstoffen hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. Het resterende kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (deodorant, lak enzovoort)
 • Pakketten met of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk karton of verschillend papier
 • Verpakking inclusief chemische materialen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis je scheidt, des te beter dat is voor de milieu en ook je portemonnee. Glaswerk blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden zijn. Glasafval bestaat uit flessen, potten en ook scherven. Zonder om splitsen pakt het vanwege het ruimte en ook gewicht heel veel ruimte bij de afval van het bedrijf op. Je kunt daarom flink uit besparen op jouw afvalkosten. Het glas is bovendien compleet te hergebruiken. Ook kost het heel veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk om te produceren van verse grondstoffen.

Ontstaat er op jouw onderneming heel veel glas vrij, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan één glascontainer essentieel. Heb jij wisselende periodes qua bezigheden? ons functioneert met flexibele contracten waardoor jij het nummer containers makkelijk aanpast.

Het geschikte bak voor glas restafval

Koop de beste bakken voor je glasverval op onze dienst. Je hebt de keuze uit een bak met tweehonderdveertig liters en ook van 900 liter. Er is al een container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook deze worden kosteloos geplaatst. Op basis van hoeveelheid glasafval kies je hoe vaak ons het bak zullen komen legen. wij leveren het meest voordelige service.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het het glas om te produceren uit verse materialen. Glasafval is echter daarentegen één goede grondslag. Er zit meestal circa 50% oud glazen in nieuwe glazen. Tijdens het verwerken doen we verschil tussen blank, bruine, groen en ook bont glazen. Ook worden kurk en ook deksels verwijderd. Door glas te recyclen, kunnen er zijn bij één heel veel lagere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Wat is mag wel er zijn bij het het glasverval?

Wel:

Lege glasverval dat gediend heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruiken, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend onder vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen beschermd en ook op veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging kan jij daarom best goed organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen bij een veilig proces van inzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Discreet en ook beschermd. Documenten zullen discreet getransporteerd. Zo heb jij honderd procent garantie dat je je archief beschermd vernietigd zijn. Na vernietiging zullen het restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jij jouw dossiers niet in de papierbak wil werpen. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is echter echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heb je frequent veel vuil in het vorm van geheim document? Kies voor het archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een gleuf waar het document exact erin past. Wanneer de documenten al in het container zijn, krijgt niemand ze nog in . Onze bestuurder komt eenmaal de tijd langs voor de bak te legen en de papier plekke te vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarbij de bak via het truck zelf wordt opgeheven en geopend. De inhoud zal vervolgens meteen vernielt.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij je geheime documenten veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Via de klep in het deksel kun je het papieren in het bak werpen. Jij heeft de selectie van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je archief geen op vervoer gaat, loopt jij geen risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden verzameld en vernietigd.