Leiden Afvalcontainers ᐅ 10 SCHOKKENDE GEHEIMEN

Snel en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal telkens restvuil voortdurend bestaan. Poog deze stroom van afval dus klein toevallig te behouden en je zal opmerken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Door afval zo veel mogelijk te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er dus min toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Leiden Afvalcontainers

Kies bij het grootste ruimste assortiment containers en bestel de het beste container geschikt voor je restafval. Binnen de rest container gooi je al het de niet-recyclebare vuil welke je niet extra kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, en vensterglas passen geen binnen het afvalcontainer. Tevens omtrent PMD sorteren hebben we de juiste afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende alle afvalstromen welke in ondernemingen ontstaan. Dit stromingen kunnen vaak gescheiden ingezameld geraken. Dit is beter aangaande het natuur en de geldtas.

Wat mag wel er in bedrijfsafval?

Op welke manier goed je je vuil eveneens scheidt, er zal steeds restvuil voortdurend bestaan. Tracht deze stroom van afval zo beperkt toevallig te behouden en je zal merken dat dit economisch gunstig is. Via vuil zo veel mogelijk te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er zo minimaal eventueel restvuil over. In de rest afvalcontainer gooi je reeds het niet onrecyclebare afval dat je geen extra kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas passen geen binnen de rest afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van zakelijk afval gedwongen?

Je bent gedwongen afvalstromen mogelijk toevallig te verdelen. Binnen het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat de bedoeling vermeld producten opnieuw te benutten als het mag.

Wat kost een een container voor bedrijfsafval?

De tarieven prijzen voor rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom stroom van afval, de grootte grootte van afvalcontainer alsook hoe vaak de container afvalcontainer geledigd moet zijn. Je ontdekt alle kosten op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met restafval containers

In ieder organisatie komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de vele varianten afvalcontainers. Wij leveren hem gratis binnen een dag in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze scherpe tarieven zie je direct in het bestelproces. Handig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Algemeen afval is door zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes apart in te verzamelen, verminder je de aantal gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Bekijk dan even verder. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds passende inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook kiezen voor een metalen afvalcontainer. Een metalen vuilcontainer is hufterproof en brandwerend, handig als de vat op een openbare plek staat. Je kiest uit diverse volumematen. De beslissing is aan jou, op basis van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn grote hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de generatie van duurzame energie. Restafval lijkt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar minstens twintig procent van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun weg verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een functionele doel. Deze gitzwarte korrelvormige slakken worden toegepast voor het aanvullen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse schadelijke materialen los gedurende de verbranding die in bepaalde of geringere mate echter in het milieu belanden. Om die reden moeten we volhouden met zoeken naar zo minimaal verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Leiden Afvalcontainers:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af zodat er geen ongedierte bij het afval kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te grote bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container als dit maar halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat geheime papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren via ons?

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor elk type vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Leiden Afvalcontainers

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zes niveaus.

Hoe hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo proberen wij samen met jou de massa afval in jouw restafvalcontainer te verlagen, fase 1. Dit realiseren wij door te adviseren over sorteren bij de oorsprong. Want puur gescheiden afvalstromen worden zoveel als kan gerecycled, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een circulaire economie.

Categorieën en kosten ondernemingsafval en restafval verwerking

De volume voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en alles daar tussenin. Je mag kiezen voor een betaalbare synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te schatten wat grootte het perfect bij je past? Haal dan even verbinding op met één van onze deskundigen. Met onze vele jaren ervaring met afvalsoorten kennen wij juist wat je nodig hebt. En verlang je eenmalig een aanvullend legen of standaard een formaat grotere? Dan is deze natuurlijk ook geen kwestie!

De kosten van de containers wisselen per afvalstroom, materiaal en capaciteit. Je least bij ons steeds tegen de laagste kosten. Algemeen afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs vind je bij ons precies voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelproces staat vermeld duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een bepaalde verschillende container aftikt. Wij achten het essentieel dat dit helder is. Zo raak je later nooit voor vervelende ontdekkingen te liggen.

Hoe houd je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Leiden Afvalcontainers

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papierafval, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer gevarieerd assortiment van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en papier vind je op ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast als de afvalcontainers buitenshuis staan, of vernieling aan de loer staat. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest gepaste grootte. Daarna bepaal je hoe frequent je container(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Ook in je portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat je papier- en papier in de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet als basis tot nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze afvalsoorten vrij, echter ook in kantoor mag je je biologisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van meer recyclebaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk deel uit ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalsoorten te te verzamelen, zitten je containers minder snel gevuld. Bovendien ligt het scheiden uit uw vuilnis ook goed voor de milieu. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe producten te maken, je PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Leiden Afvalcontainers

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. We leveren diverse kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis bezorging en nationale bereik, heeft je in 24 uur jouw container bij de gewenste locatie geplaatst. U beslist zelf het verlangde inhoudsmaat en hoe frequent het container geledigd dient te zijn. Zo weet je daarom vast waar je jouw vuilnis altijd kwijt kan en dat je meewerkt voor een verbeterde omgeving door je afval te scheiden. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het milieu veel minder als we afvalstoffen hergebruiken. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. Het resterende kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laagje binnenin (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en gomballen) (Stijf) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemische symbool (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal zit geplaatst Afzonderlijk karton of ander papier
 • Pakket inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe veel afval je sorteert, des te goed dat het zal zijn voor de milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glaswerk is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om splitsen is. Glasverval bestaat van flessen, potjes en ook scherven. Zonder om splitsen pakt het glasafval door het ruimte en ook gewicht heel veel plaats in het afval van het bedrijf in. Je kan daarom flink uit besparen op je afvalkosten. Het glas is tevens volledig om te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel kleiner kracht in vergelijking met glazen te produceren uit verse materialen.

Ontstaat daar bij je onderneming heel veel glasafval vrij, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer essentieel. Bezit je wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons werkt samen met flexibele contracten waardoor jij het nummer bakken eenvoudig verandert.

De geschikte bak voor glas restafval

Bestel de beste bakken voor je glasafval op onze dienst. Jij heeft de keuze uit selectie uit een bak met tweehonderdveertig liter en ook met 900 liters. Er is reeds een glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en deze wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kiest jij hoe frequent ons de container zullen komen ledigen. ons biedt het voordeligste service.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het veel kracht voor het glas om te produceren van verse grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen een prima grondslag. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glas binnen nieuwe glas. Tijdens het verwerken doen we verschil onder wit, bruin, groen en gemengd glas. Ook zijn kurk en deksels verwijderd. Via glas te hergebruiken, kunnen er bij één veel lagere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk de frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat is mag wel er zijn bij de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallend binnen vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en in een veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging zou je dus best goed regelen. Het gesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen tijdens een veilig proces voor inzameling en vernieling van jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb je 100% garantie dat jouw archief beschermd vernietigt zijn. Na de vernietiging worden de restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je jij jouw dossiers niet in het papierbak wil gooien. Enkele documenten bevatten geheime gegevens en kunnen kunnen daarom beter vernielt . Vermoedelijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb je frequent een grote hoeveelheid vuil in het vorm van vertrouwelijk papier? Kies voor dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft een gleuf waar het papier precies doorheen . Als de papieren eenmaal binnen het container zitten, krijgt niemand ze meer in . Onze chauffeur arriveert eens zoveel tijdstip langs om de bak te ledigen en het papier ter plaats te vernielen in onze truck. Ook dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarin de bak via het vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. Het inhoud wordt vervolgens direct vernietigd.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop je je vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Via het klep in de deksel kan je het papieren in het container werpen. Je hebt de keuze van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je dossier geen op vervoer is, loop je geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verzameld en vernietigd.