Leverancier Ondergrondse Afvalcontainers ➡️ 15 VREEMDE FEITEN

Snel en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook scheidt, er zal altijd overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht dit afvalstroompje heel minimaal eventueel te houden en je zult zien dat deze geldelijk voordelig is. Via afvalstoffen heel zoveel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en swill, rest er heel zo weinig toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Leverancier Ondergrondse Afvalcontainers

Selecteer uit het ruimste assortiment containers en bestel de beste ideale rolcontainer voor je je restvuil. Binnen de rest afvalcontainer werp je al het niet onrecyclebare afval welke je geen meer kan verdelen. Karton/karton, swill, en glas thuishoren niet thuis in de het afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD verdelen beschikken we de juiste juiste afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de naam betreffende alle afvalstromingen dat in firma’s voortkomen. Deze stromen kunnen vaak gescheiden opgehaald zijn. Het is verbeterd voor de leefomgeving en de geldbeugel.

Wat mag er in bedrijfsafval?

Op welke manier uitstekend je je afvalstoffen eveneens sorteert, er zal er altijd restvuil aanwezig voorkomen. Poog het afvalstroom heel klein mogelijk te bewaren en je zult zien dat het economisch gunstig is. Via afvalstoffen zo veel eventueel te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er zo minimaal eventueel restafval over. Binnen de container gooi je je al het niet niet-recyclebare afval die je geen verder kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en ruiten passen niet thuis in de afvalcontainer.

Is scheiden scheiden van zakelijk afval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromingen mogelijk eventueel te sorteren. In de het landelijk Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het streefdoel vermeld artikelen opnieuw te gebruiken waar het mag.

Wat kost een container afvalcontainer bedrijfsafval?

De kosten van rolcontainers zijn hangt af van de de afvalstroom, de grootte van omvang van de afvalcontainer alsook hoe vaak de rolcontainer ontleegd moet geraken. Jij vindt elke tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je karton, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In ieder onderneming komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons koop je eenvoudig en rap een van de verschillende soorten vuilcontainers. Wij leveren hem gratis gedurende een dag in heel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende tarieven zie je meteen tijdens het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt economiseren met een restafval container. Gemengd afval is door zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te verzamelen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Lees dan even door. Of neem direct jouw restafval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds juiste ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook opteren voor een ijzeren afvalcontainer. Een stalen vuilcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de container op een openbare plek staat. Je kiest uit diverse groottes. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 grote hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de generatie van duurzame energie. Restafval lijkt dan wellicht waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar minstens een vijfde van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de resterende metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een functionele toepassing. Deze donkere korrelvormige assen worden toegepast voor het aanvullen of aanleggen van straten. Spijtig genoeg komen er ook diverse schadelijke substanties uit gedurende de verbranden die in meer of kleinere mate echter in het leefomgeving belanden. Daarom moeten we doorgaan met zoeken naar zo minimaal verbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Leverancier Ondergrondse Afvalcontainers:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De containers sluiten goed af waardoor er niet plagen bij het afval kan. Ook kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té grote bak.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak als deze slechts halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We leveren een passende oplossing voor elk soort vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Leverancier Ondergrondse Afvalcontainers

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes stappen.

Hoger op de orde, hoe duurzamer de behandeling. Zo trachten wij samen met jou de massa rommel in jouw gemengd afval container terug te dringen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de afkomst. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een kringloop systeem.

Soorten en tarieven bedrijfsafval en restafval verwerking

De capaciteit voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en alles daar tussendoor. Je kunt kiezen voor een betaalbare plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om naar te schatten die maat het goed bij je past? Pak dan even verbinding op met één van onze specialisten. Door onze vele jaren deskundigheid met afvalstromen begrijpen wij juist wat je benodigd hebt. En wens je één keer een meer lediging of regulier een maatje ruimer? Dan is dat uiteraard ook geen enkel probleem!

De tarieven van de bakken verschillen per afvalsoort, grondstof en literinhoud. Je verhuurt bij ons steeds tegen de laagste kosten. Restafval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, zoals we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs vind je bij ons exact waar je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelproces staat overtuigend wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een bepaalde andere bak neerlegt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Hierdoor ben je achteraf niet voor onaangename onthullingen te staan.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Leverancier Ondergrondse Afvalcontainers

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele varianten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de keuze tussen een heel divers aanbod met afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en karton vind je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een brede keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast wanneer de containers buiten staan, of vandalisme aan de horizon staat. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte grootte. Daarna beslis je hoe vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Ook in jouw beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort apart inzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat jouw papier- en karton in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet als grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij piepers, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, echter ook in kantoren mag je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaat één groot deel uit ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten in te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Bovendien ligt het apart houden uit je vuilnis tevens beter voor het de milieu. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden om nieuwe producten te produceren, je PMD wordt immers één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Leverancier Ondergrondse Afvalcontainers

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. We leveren verschillende kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en nationale bereik, heb je in 24 uur je afvalcontainer bij het verlangde locatie staan. Je beslist zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de afvalcontainer geledigd dient te zijn. Op deze manier weet je daarom vast waar je jouw vuilnis altijd weg kan en waar je meewerkt aan een beter milieu door je vuilnis te splitsen. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, want wij belasten het milieu veel minder indien we afvalstoffen recycleren. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminium laag binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch teken (deodorant, lak enzovoort)
 • Pakketten met vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander materiaal is gestopt Los karton of verschillend document
 • Pakket inclusief chemische stoffen
 • Glasafval

Des te meer vuilnis je sorteert, hoe beter dat het zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glas blijkt een van de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te splitsen is. Glasverval bestaan van flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval vanwege de volume en ook massa heel veel ruimte bij de afval van het bedrijf in. Je kan daarom flink uit besparen op je afvalkosten. Het is ook tevens volledig om te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen veel kleiner kracht dan glazen te produceren van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar op je onderneming heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de horeca, dan is één container voor glas essentieel. Bezit jij variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij functioneert met flexibele contracten omdat je het aantal bakken eenvoudig verandert.

Het juiste container voor glasafval

Bestel het meest geschikte containers voor het je glasverval bij ons. Jij heeft de keuze uit één bak met 240 liters en met 900 liter. Er is al een container voor glas vanaf €13 elke maand en ook deze wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de glasafval kiest jij op welke manier frequent wij de container zullen komen legen. wij biedt de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost kost veel kracht voor het glas te maken van verse grondstoffen. Glasafval is echter echter een goede basis. Daar zit meestal ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuw glazen. Bij de bewerken doen we onderscheid tussen blank, bruin, groen en gemengd glas. Daarnaast worden kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er zijn bij een heel veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heeft je vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen of verbinding .

Wat mag er zijn bij het het glasafval?

Wel:

Lege glasafval die gediend heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallend jenever kruikjes, borden, koppen, keramiek etc. n Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen onder vlakglas

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen beschermd en ook in veilige manier vernietigd worden. Dossiervernietiging zou jij daarom best goed organiseren. Het afgesloten rolcontainer van onze dienst helpen bij een veilig proces voor inzameling en ook vernietiging van archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb je honderd procent garantie dat je jouw archief beschermd vernietigt zijn. Na de vernietiging worden het restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jij jouw dossiers niet wil in de papiercontainer wilt werpen. Enkele documenten bezitten geheime gegevens en kunnen daarom beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig veel afval in de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft één spleet waarin het document exact erin past. Wanneer de papieren al binnen het container zijn, krijgen zij meer bij . Onze bestuurder arriveert eenmaal in zoveel tijd langs voor de container ledigen en de papier ter plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarin het container via het vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. Het content wordt vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte bak voor dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop jij je vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Via het klep in de deksel kan je het documenten in het bak gooien. Je hebt de keuze uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier niet op het vervoer gaat, loopt je geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verzameld en vernietigd.