Mag Afvalcontainer Doorgand ➡️ 10 VERBIJSTERENDE TIPS

Vlug en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal telkens restvuil voortdurend bestaan. Poog deze stroom van afval dus klein toevallig te bewaren en je zal zien dat het geldelijk voordelig is. Met afvalstoffen dus veel toevallig te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er heel zo weinig toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Mag Afvalcontainer Doorgand

Kies uit uit de meest uitgebreide aanbod containers en koop de beste ideale afvalcontainer voor je overblijvend afval. In de de rest container gooi je reeds het niet te recyclen afvalstoffen die je niet verder verder kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, en glas passen niet thuis in de de restafvalcontainer. Tevens voor PMD sorteren hebben wij het juiste rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende ieder afvalstromen dat bij bedrijven vrijkomen. Die stromingen zouden dikwijls apart ingezameld geraken. Het is beter betreffende de leefomgeving en de portemonnee.

Wat mag wel er in de bedrijfsafval?

Hoezo prima je je afvalstoffen ook sorteert, er zal telkens restvuil blijven zijn. Tracht dit afvalstroompje zo klein eventueel te bewaren en je zal merken dat dit financieel voordeelgevend is. Met afval zo zoveel eventueel te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er dus min eventueel overblijvend afval over. Binnen de rest restafvalcontainer gooi je reeds het niet-recyclebare afval dat je niet verder verder kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas passen geen binnen het container.

Is het scheiden scheiden van ondernemingsafval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel toevallig te verdelen. In de Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het de bedoeling omschreven producten weer te gebruiken als dat het kan.

Wat kost een container voor container bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor de afvalcontainers afhankelijk hangt af van de afvalstroompje, de grootte afmeting van container en hoevaak hoe vaak de container geledigd afvalcontainer geledigd moet geraken. U ontdekt alle prijzen op de tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je papier, vensters, voedselresten en PMD scheiden. Ook dragen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons bestel je snel en rap een van de verschillende typen afvalcontainers. Wij leveren hem gratis gedurende een etmaal in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze lage tarieven zie je meteen tijdens het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt besparen met een restafval container. Algemeen afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te zamelen, verklein je de aantal restafval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even verder. Of neem direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos juiste inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook gaan voor een ijzeren rolcontainer. Een metalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, praktisch als de bak op een openbare plek staat. Je kiest uit meerdere groottes. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) ontdaan moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de 12 grote actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de opwekking van groene energie. Algemeen afval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar zowaar een vijfde van de duurzame energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metalen er geëxtraheerd die hun route verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een bruikbare toepassing. Deze donkere korrelige assen worden toegepast voor het verhogen of aanleggen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende schadelijke materialen los tijdens de verbranden die in minstens of geringere mate desondanks in het natuur komen. Om die reden moeten we doorgaan met streven naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Mag Afvalcontainer Doorgand:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een té ruime bak.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container als deze maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren via ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor elk type afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Mag Afvalcontainer Doorgand

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is gevormd uit zes niveaus.

Hoger op de ladder, des te duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid afval in jouw gemengd afval container te verminderen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over scheiden bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel als kan gerecycled, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is slecht voor het natuur en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Typen en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval verwerking

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en elk daar ertussen. Je kunt kiezen voor een voordelige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om in te bepalen welke grootte het goed bij je aansluit? Pak dan gauw contact op met een van onze deskundigen. Door onze vele jaren kennis met afvalmaterialen begrijpen wij exact wat je benodigd hebt. En verlang je één keer een aanvullend leegmaken of regulier een grootte ruimer? Dan is dit uiteraard ook geen probleem!

De prijzen van de containers wisselen per afvalstroom, grondstof en literinhoud. Je huurt bij ons steeds tegen de laagste tarieven. Restafval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, zoals we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkig genoeg zie je bij ons precies waarvoor je aan toe. In ons gemakkelijke bestelmethode is aangegeven helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere andere bak aftikt. Wij achten het cruciaal dat dit helder is. Hierdoor kom je achteraf niet voor nare ontdekkingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Mag Afvalcontainer Doorgand

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papierafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes gescheiden verzamelen. Je krijgt de optie tussen een erg divers aanbod van afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een brede selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vernieling aan de loer staat. Kies, afhankelijk van je nood, de meest geschikte grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je container(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Ook in jouw beurs bespaart het beduidend als je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat je document- en karton op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet als basis voor nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, pasta, dranken, eierschelpen, patat, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze afvalsoorten vrij, echter ook in kantoren mag je je biologisch afval scheiden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van extra recyclebaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten in zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Daarnaast is het scheiden van uw vuilnis tevens beter voor de omgeving. PMD mag immers hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden voor verse producten te maken, je PMD wordt immers één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Mag Afvalcontainer Doorgand

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende rolcontainer voor het je PMD. We bieden diverse plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis levering en landelijke bereik, heb je in 24 uur je container op het gewenste plek staan. Je bepaalt zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent de afvalcontainer geleegd moet te worden. Op deze manier weet je daarom zeker dat je jouw vuilnis steeds weg kan en waar je meewerkt aan een beter milieu via jouw afval te splitsen. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, want we belasten het omgeving minder indien we afvalstoffen recycleren. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en gomballen) (Stevig) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Draagtas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof is geplaatst Los doosjes of ander document
 • Verpakking inclusief chemische materialen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis je scheidt, hoe beter dat is voor de milieu en ook je geldbeurs. Glaswerk is een van de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden is. Glasverval bestaat van flessen, potten en glasscherven. Zonder het te scheiden pakt het glasafval vanwege de ruimte en ook massa heel veel plaats bij de afval van het bedrijf in. Jij kunt daarom heel uit besparen in jouw afvalkosten. Het is bovendien volledig te hergebruiken. Ook kost het heel veel kleiner kracht dan glazen om te produceren van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar op je onderneming veel glasafval los, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is is een container voor glas essentieel. Bezit je variërende periodes met betrekking tot drukte? wij functioneert met aanpasbare overeenkomsten omdat jij de aantal containers eenvoudig verandert.

De geschikte bak voor glasafval

Koop de beste containers voor het je glasafval bij onze dienst. Je hebt de keuze uit selectie van één bak van tweehonderdveertig liter en ook met negenhonderd liters. Er is reeds een glascontainer vanaf €13 per maand en ook deze wordt kosteloos geplaatst. Op basis van hoeveelheid glasafval kies je hoe frequent wij de bak zullen komen legen. ons leveren de meest voordelige dienstverlening.

Zo worden glas bewerkt

Het kost veel kracht om het glas te produceren van verse materialen. Glasverval is echter een goede basis. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oudere glazen binnen nieuwe glazen. Bij het bewerken doen we onderscheid tussen wit, bruin, groen en ook gemengd glazen. Daarnaast zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door glas te recyclen, kunnen er zijn bij een veel kleinere warmte glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragen of verbinding .

Wat is mag er bij het de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gediend heeft als verpakking

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallend jenever kruiken, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplanken etc. vallend binnen vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet beschermd en op een veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan jij daarom beter goed regelen. De afgesloten rolcontainers van ons ondersteunen bij een beschermd proces voor inzameling en vernietiging van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb je honderd procent zekerheid dat jouw archief veilig vernietigd is. Na de vernietiging zullen de restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat jij jouw dossiers niet wil in de het papiercontainer wil werpen. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en daarom best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de het vorm van geheim document? Kies dan dan voor archiefvernietiging van ons U. Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft één spleet waarin het document precies erin . Wanneer de papieren al in het container zitten, krijgen ze meer in . Onze chauffeur arriveert eens in zoveel tijdstip bij om de container te ledigen en de documenten plekke te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarbij het container door het vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. Het content zal vervolgens meteen vernietigd.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij jouw geheime papieren veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Door het klep in het deksel kun jij de papieren in de container werpen. Jij hebt de keuze van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest je de gewenste frequentie van lediging. Omdat je dossier geen op het transport gaat, loopt je niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze wordt verzameld en vernietigd.