Mag Restafval Naar Containerpark 🔥 8 SNELLE GEHEIMEN

Vlug en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook scheidt, er zal steeds restvuil aanwezig bestaan. Tracht deze afvalstroom dus minimaal eventueel te bewaren en je zult opmerken dat het economisch gunstig is. Met afval zo zoveel toevallig te scheiden, zoals papier/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er zo min eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Mag Restafval Naar Containerpark

Kies van het grootste aanbod containers en bestel de de beste meest geschikte afvalcontainer voor je je restvuil. In de het afvalcontainer werp je al de niet-recyclebare vuil welke je geen verder kan sorteren. Documenten/karton, swill, en glas thuishoren niet thuis in de de restafvalcontainer. Ook voor PMD verdelen beschikken ons de juiste geschikte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de naam betreffende elke afvalstromen die binnen ondernemingen ontstaan. Dit stromingen zouden vaak apart ingezameld worden. Het is beter betreffende het leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat kan er binnen bedrijfsafval?

Op welke manier uitstekend je je afvalstoffen eveneens sorteert, er zal telkens overblijvend afval aanwezig voorkomen. Probeer deze stroom van afval heel klein mogelijk te behouden en je zult zien dat deze geldelijk gunstig is. Met afval zo zoveel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en swill, rest er zo min mogelijk restafval over. In de het container werp je reeds het niet niet-recyclebare afvalstoffen die je niet extra kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, PMD en vensterglas passen niet in de restafvalcontainer.

Is scheiden scheiden van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te sorteren. In de het Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat de bedoeling beschreven goederen nogmaals te benutten als dat het mag.

Wat kost een een afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De kosten van afvalcontainers zijn hangt af van de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van grootte van container en hoe vaak de de afvalcontainer geledigd dient worden. Je vindt je alle prijzen op de tarievenpagina.

Welk type afval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In iedere onderneming komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons bestel je snel en snel een van de talloze varianten rolcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende een dag in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je direct in het orderproces. Handig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, verminder je de aantal restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Lees dan even voort. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een metalen vuilcontainer. Een stalen rolcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de bak op een algemene plaats staat. Je gaat uit diverse inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw container(s) ontdaan moeten geraken. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de 12 ruime hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de productie van groene kracht. Restafval klinkt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar minstens een vijfde van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metalen er verwijderd die hun route verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een bruikbare bestemming. Deze gitzwarte korrelachtige slakken worden ingezet voor het aanvullen of aanleggen van straten. Jammer genoeg komen er ook allerlei schadelijke substanties vrij tijdens de verbranding die in minstens of geringere mate echter in het natuur komen. Dus moeten we volhouden met streven naar zo minimaal verbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Mag Restafval Naar Containerpark:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige lijst ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor jouw personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té ruime container.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container als dit slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons?

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Mag Restafval Naar Containerpark

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zes niveaus.

Hoe hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over verdelen bij de oorsprong. Want puur afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel als kan gerecycled, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is slecht voor het milieu en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Soorten en tarieven ondernemingsafval en gemengd afval verwijdering

De volume voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot wel 2500 liter en alles daar tussendoor. Je kan selecteren voor een betaalbare synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om in te bepalen welke omvang het beste bij je aansluit? Haal dan gauw aansluiting op met één van onze deskundigen. Door onze langdurige ervaring met afvalsoorten weten wij juist wat je benodigd hebt. En wil je één keer een extra leegmaken of gewoonlijk een grootte grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel probleem!

De prijzen van de containers wisselen per afvalcategorie, grondstof en literinhoud. Je huurt bij ons steeds tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit komt, gelijk we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons precies waar je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat overtuigend wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere andere container neerlegt. Wij beschouwen het belangrijk dat deze informatie helder is. Hierdoor raak je naderhand geen voor onaangename verrassingen te staan.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Mag Restafval Naar Containerpark

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele varianten kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart verzamelen. Je hebt de keuze uit een heel gevarieerd assortiment van afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en papier vind je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een brede keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vernieling op de horizon ligt. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan wel zeven maal gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat je papier- en papier op de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en ingezet als grondstof voor nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten vrij, echter ook in kantoren mag je jouw organisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van extra recyclebaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk deel uit bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel vol. Daarnaast is het apart houden uit uw afval ook beter voor het milieu. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen vers materialen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, jouw PMD wordt namelijk één grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Mag Restafval Naar Containerpark

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende rolcontainer voor jouw PMD. Wij leveren diverse kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze levering en nationale bereik, heb je in 24 uur jouw container bij het gewenste plek staan. U bepaalt zelf de gewenste capaciteit en op welke manier vaak de container geledigd dient te zijn. Zo ken je daarom vast waar je jouw vuilnis steeds weg kunt en waar je bijdraagt voor een verbeterde milieu via jouw afval te splitsen. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, omdat wij belasten het milieu minder als we afvalstoffen hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. De overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische teken (deodorant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander stof is geplaatst Afzonderlijk karton ofwel ander document
 • Pakket inclusief chemische stoffen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis jezelf sorteert, des te goed dat is ten behoeve van het milieu en jouw geldbeurs. Glas is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om splitsen zijn. Glasverval bestaan van flessen, potten en ook glasscherven. Zonder om splitsen neemt het door de volume en massa heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf in. Jij kunt dus heel besparen in jouw afvalkosten. Het glas is ook bovendien compleet te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen veel minder kracht dan glazen te maken van nieuwe materialen.

Ontstaat er bij jouw onderneming veel glas los, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is is een container voor glas onmisbaar. Heb je variërende periodes qua bezigheden? ons werkt samen met aanpasbare overeenkomsten omdat jij de aantal containers makkelijk aanpast.

Het geschikte container voor het glas restafval

Koop het beste bakken voor jouw glasverval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit selectie van één bak van tweehonderdveertig liters en ook van negenhonderd liter. Er is is reeds een container voor glas vanaf €13 elke maand en ook dit worden kosteloos neergezet. Op basis van de glasafval kies jij hoe frequent wij de container zullen komen ledigen. wij biedt het voordeligste service.

Op deze manier wordt glas verwerkt

Het kost heel veel energie voor het glas te produceren uit nieuwe materialen. Glasafval is echter echter een prima basis. Daar zit gewoonlijk circa 50% oudere glas binnen nieuwe glas. Tijdens de verwerken maken we verschil onder blank, bruin, groen en ook gemengd glas. Ook zijn kurken en deksels verwijderd. Door glas te recyclen, kunnen er bij een heel veel lagere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of contact op.

Wat mag wel er zijn bij het glasafval?

Wel:

Leeg glasverval die gefungeerd heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruikjes, borden, kopjes, aardewerk etc. Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallen binnen vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet veilig en ook in een veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging zou jij dus beter uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons helpen tijdens een veilig proces van verzameling en vernietiging van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Papieren zullen discreet getransporteerd. Zo heeft je 100% garantie dat je je dossiers beschermd vernietigt zijn. Na vernietiging zullen het restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat jij je dossiers niet wil in de de papiercontainer wilt gooien. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen daarom beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heeft je regelmatig veel vuil in de het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat één spleet waarin het document precies erin past. Als de documenten eenmaal binnen het container zitten, krijgt niemand ze meer in handen. Onze chauffeur komt eens in de tijd langs om het container te ledigen en de documenten ter plekke vernielen in onze truck. Eveneens dit werkt middels een gesloten systeem waarin de bak door het truck zelf wordt opgeheven en geopend. Het inhoud wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je jouw vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Door de klep in het deksel kan je het documenten in de bak werpen. Je hebt de selectie uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier niet op transport is, loop je geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt ingezameld en vernietigd.