Metaalafval ✔️ 13 OPZIENBARENDE FEITJES

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal steeds restvuil aanwezig bestaan. Tracht deze afvalstroom heel klein toevallig te houden en je zult opmerken dat dit geldelijk voordelig is. Via afval zo zoveel eventueel te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er zo minimaal toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Metaalafval

Kies bij de grootste gamma containers en bestel de ideale container geschikt voor je restvuil. Binnen de restafvalcontainer werp je reeds het onrecyclebare afval die je niet extra kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren niet in het container. Tevens betreffende PMD scheiden bezitten we het juiste rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming betreffende ieder afvalstromen welke in bedrijven vrijkomen. Dit afvalstromen mogen vaak gescheiden ingezameld zijn. Dat is goed voor het milieu natuur en de portemonnee geldbeugel.

Wat is toegestaan er in bedrijfsafval?

Hoe prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er gaat altijd restafval blijven bestaan. Probeer dit afvalstroompje dus klein eventueel te bewaren en je zal merken dat deze economisch voordeelgevend is. Door afvalstoffen dus veel eventueel te verdelen, zoals karton/karton, PMD, glas, en swill, blijft er dus zo weinig mogelijk restafval over. In het restafvalcontainer gooi je reeds de niet-recyclebare afvalstoffen die je geen extra kan sorteren. Papier/karton, swill, PMD en vensterglas passen niet thuis binnen de rest restafvalcontainer.

Is scheiden verdelen van zakelijk afval verplicht?

Je bent verplicht afvalstromingen mogelijk toevallig te sorteren. Binnen het Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het doel bedoeling beschreven goederen opnieuw te gebruiken waar dat kan.

Wat kost een een container container voor?

De tarieven prijzen voor de afvalcontainers afhankelijk afhankelijk van de stroom van afval, de grootte van grootte van rolcontainer en hoevaak hoe vaak de de container geledigd container geledigd moet geraken. Jij vindt ieder tarieven op de de.

Welk type bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In iedere bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons neem je eenvoudig en snel een van de talloze soorten rolcontainers. Wij brengen hem gratis in 24 uur in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze lage kosten zie je meteen tijdens het orderproces. Handig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te ophalen, verklein je de aantal algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos passende verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook kiezen voor een metalen rolcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, praktisch als de vat op een openbare locatie staat. Je kiest uit meerdere volumematen. De selectie is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geleegd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de opwekking van groene stroom. Restafval klinkt dan misschien zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar zowaar twintig procent van de groene stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metalen er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een functionele doel. Deze gitzwarte korrelige resten worden gebruikt voor het aanvullen of creëren van wegen. Helaas komen er ook diverse schadelijke stoffen uit gedurende de verbranden die in minstens of kleinere mate toch in het leefomgeving belanden. Dus moeten we blijven zoeken naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Metaalafval:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We bieden de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige lijst vind je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er niet plagen bij het afval kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té grote bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak als deze slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor elk soort vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Metaalafval

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zestal niveaus.

Hoe hoger op de orde, des te duurzamer de verwerking. Zo pogen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want zuiver aparte afvalstromen worden zo veel als mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is slecht voor het milieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Typen en tarieven ondernemingsafval en algemeen afval verwerking

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je kan opteren voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om bij te schatten welke maat het beste bij je aansluit? Pak dan snel contact op met één van onze specialisten. Door onze jarenlange kennis met afvalsoorten weten wij exact wat je benodigd hebt. En wil je één keer een aanvullend leegmaken of gewoonlijk een grootte groter? Dan is deze uiteraard ook geen issue!

De kosten van de rolcontainers wisselen per afvalcategorie, grondstof en capaciteit. Je huurt bij ons telkens tegen de scherpste tarieven. Algemeen afval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit ontstaat, als we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg vind je bij ons precies voor wat je aan toe. In ons simpele bestelproces is aangegeven helder wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een alternatieve container betaalt. Wij beschouwen het belangrijk dat deze informatie duidelijk is. Hierdoor raak je later niet voor onaangename onthullingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Metaalafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk apart verzamelen. Je hebt de optie uit een erg uitgebreid aanbod met containers van 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast als de containers buiten staan, of wanneer vandalisme aan de horizon ligt. Kies, naargelang van je behoefte, de meest geschikte grootte. Daarna bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan wel 7 keer hergebruikt worden. Ook in jouw beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom apart inzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat je document- en karton in de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet als grondstof voor nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan piepers, broden, pasta, dranken, eierschelpen, frites, taart, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze afvalsoorten beschikbaar, echter ook op kantoor mag je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk deel uit bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalstromen in te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Bovendien ligt het apart houden uit je vuilnis ook beter voor het het milieu. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen vers grondstoffen gewonnen te worden om verse producten te produceren, je PMD wordt immers een grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Metaalafval

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor je PMD. We bieden diverse kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uur je container op de verlangde locatie geplaatst. U beslist zelf de verlangde inhoudsmaat en op welke manier frequent de container geledigd moet te worden. Zo ken je dus vast dat je jouw vuilnis altijd kwijt kan en waar je meewerkt aan een beter omgeving via jouw afval te splitsen. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, want we belasten het milieu minder minder indien wij afvalstoffen recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. De resterende kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laagje binnenin (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander materiaal is gestopt Afzonderlijk doosjes of ander document
 • Verpakking met van chemische materialen
 • Glasverval

Hoe meer vuilnis je scheidt, hoe beter dat zal zijn voor het milieu en ook je portemonnee. Glas is een van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen zijn. Glasafval bestaan uit flessen, potten en ook glasscherven. Zonder te scheiden pakt het door het volume en ook gewicht veel ruimte in het bedrijfsafval op. Je kunt daarom flink besparen op je kosten voor afval. Het glas is tevens volledig te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen veel minder kracht in vergelijking met glazen te maken van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar op jouw bedrijf veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is één container voor glas onmisbaar. Heb jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons functioneert met aanpasbare overeenkomsten waardoor je de nummer containers eenvoudig aanpast.

De geschikte bak voor het glas restafval

Koop de beste bakken voor het jouw glasverval bij onze dienst. Je heeft de keuze van een bak met tweehonderdveertig liter en ook met negenhonderd liter. Er is is al één glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit worden gratis geplaatst. Op basis van de de glasafval kiest jij op welke manier vaak wij het bak zullen komen legen. wij biedt het voordeligste service.

Zo wordt glas bewerkt

Het kost kost heel veel kracht voor het glas te produceren van verse materialen. Glasverval is echter echter een prima grondslag. Daar zitten meestal ongeveer 50% oudere glas binnen nieuwe glazen. Bij het bewerken doen wij verschil onder blank, bruine, groen en bont glazen. Daarnaast worden kurk en ook deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kunnen er zijn op één veel lagere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heb je vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem neem verbinding op.

Wat is mag wel er bij het het glasafval?

Wel:

Lege glasverval die gediend had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruiken, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend onder vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief moet veilig en in veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging kan je dus best goed regelen. De gesloten rolcontainers van ons ondersteunen tijdens een beschermd proces voor verzameling en vernietiging van jouw jouw dossiers. Discreet en veilig. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft jij 100% garantie dat je je dossiers veilig vernietigt is. Na vernietiging worden het restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je jouw dossiers niet wil in de de papierbak wilt gooien. Enkele documenten bezitten geheime informatie en kunnen dus beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij frequent een grote hoeveelheid afval in het gedaante van geheim papier? Kies dan voor dossiervernietiging van ons U. U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat één gleuf waarin het document exact erin . Als het papieren eenmaal in het bak zijn, krijgen zij nog in handen. Onze chauffeur komt eens de zoveel tijd langs voor het bak ledigen en het papier plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een gesloten mechanisme waarin de bak via het vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. Het content zal vervolgens direct vernielt.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop jij je geheime papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klep in het deksel kan jij het papieren in de container gooien. Je heeft de selectie uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je dossier niet op het transport is, loopt jij niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en vernietigd.