Mijn Container Is Niet Geleegd 🔥 7 ONGEBRUIKELIJKE ZAKEN

Gauw en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook scheidt, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Tracht dit afvalstroompje zo beperkt eventueel te behouden en je gaat opmerken dat deze economisch gunstig is. Via afval heel zoveel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en swill, rest er dus min toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Mijn Container Is Niet Geleegd

Selecteer uit het ruimste aanbod afvalcontainers en bestel het beste rolcontainer geschikt voor je restvuil. In de de container gooi je al de niet te recyclen afval welke je niet meer kan sorteren. Karton/karton, swill, en ruiten thuishoren niet in de het container. Eveneens voor PMD verdelen hebben wij de correcte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming betreffende alle afvalstromen welke binnen ondernemingen vrijkomen. Dit stromingen kunnen dikwijls gescheiden opgehaald zijn. Dit is verbeterd voor het milieu leefomgeving en de portemonnee.

Wat mag wel er in de bedrijfsafval?

Hoezo prima je je afvalstoffen tevens verdeelt, er zal altijd restafval voortdurend zijn. Tracht dit afvalstroompje zo klein eventueel te houden en je gaat zien dat het financieel gunstig is. Door afvalstoffen dus veel mogelijk te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er heel zo weinig toevallig restvuil over. In de rest container gooi je je al het het niet-recyclebare vuil welke je geen meer kan sorteren. Papier/karton, swill, PMD en vensterglas passen niet thuis binnen de rest afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van zakelijk afval gedwongen?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel toevallig te verdelen. In het landelijk Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het het bedoeling beschreven producten opnieuw te aanwenden waar dat het kan.

Wat kost een afvalcontainer voor?

De tarieven voor de rolcontainers afhankelijk afhankelijk van de het stroom van afval, de grootte afmeting van de rolcontainer en hoevaak hoe vaak de de afvalcontainer geledigd moet worden geraken. Jij vindt je ieder prijzen op de de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je papier, ruiten, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In elke onderneming komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de talloze typen afvalcontainers. Wij leveren hem gratis binnen een dag in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze lage kosten zie je meteen gedurende het bestelproces. Handig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te verzamelen, verminder je de massa gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Bekijk dan even verder. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos juiste verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook gaan voor een ijzeren vuilcontainer. Een metalen vuilcontainer is hufterproof en brandbestendig, praktisch als de bak op een algemene locatie staat. Je selecteert uit meerdere inhoudsmaten. De keuze is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geleegd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de productie van groene stroom. Gemengd afval klinkt dan eventueel zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst twintig procent van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaalresten er verwijderd die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een nuttige bestemming. Deze zwarte korrelige slakken worden toegepast voor het aanvullen of creëren van wegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei giftige substanties vrij in de verbranden die in minstens of kleinere mate desondanks in het natuur komen. Dus moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Mijn Container Is Niet Geleegd:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische lijst ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De bakken dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te grote bak.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container wanneer deze slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren via ons?

Waarom een container op wielen verhuren bij ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Mijn Container Is Niet Geleegd

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zes niveaus.

Hoe hoger op de ladder, des te ecologischer de verwerking. Zo pogen wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, fase 1. Dit doen wij door te aanbevelen over scheiden bij de bron. Want puur gescheiden afvalmaterialen worden zoveel als kan hergebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire economie.

Typen en prijzen bedrijfsafval en restafval verwerking

De capaciteit voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je kunt kiezen voor een gunstige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om in te bepalen wat grootte het perfect bij je past? Haal dan snel verbinding op met één van onze specialisten. Door onze vele jaren ervaring met afvalsoorten begrijpen wij juist wat je nodig hebt. En wil je één keer een extra legen of regulier een grootte groter? Dan is dit natuurlijk ook geen probleem!

De kosten van de rolcontainers variëren per afvalcategorie, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons telkens tegen de laagste kosten. Restafval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit komt, als we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons precies waar je aan toe bent. In ons simpele bestelsysteem staat overtuigend wat je voor een specifieke algemeen afval container of een andere alternatieve container aftikt. Wij beschouwen het cruciaal dat deze informatie helder is. Zo ben je naderhand geen voor onaangename verrassingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Mijn Container Is Niet Geleegd

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk apart verzamelen. Je hebt de optie uit een erg divers aanbod van afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een ruime selectie tussen plastic en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buiten staan, of vandalisme aan de loer staat. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest geschikte grootte. Vervolgens bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Papier kan wel zeven keer gerecycled worden. Ook in je beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat jouw document- en papier in de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet als grondstof tot nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, maar tevens in kantoor mag je jouw organisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één groot deel uit bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je overige afvalsoorten te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Bovendien ligt het scheiden van je vuilnis tevens beter voor het milieu. PMD kan immers hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, je PMD is immers één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Mijn Container Is Niet Geleegd

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende afvalcontainer voor het je PMD. Wij leveren verschillende kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze bezorging en nationale bereik, heb je in 24 uur jouw container op het verlangde locatie staan. Je beslist zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent het container geleegd dient te worden. Zo ken je dus zeker dat je je vuilnis steeds kwijt kunt en dat je meewerkt aan een verbeterde omgeving via je afval te scheiden. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, want we belasten het omgeving veel indien we afval recycleren. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. Het resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laagje binnenin (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom) (Hard) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Shopper draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische teken (antitranspirant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal zit gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend papier
 • Pakket inclusief van chemische materialen
 • Glasverval

Des te veel afval je scheidt, hoe goed dat het zal zijn ten behoeve van het milieu en je portemonnee. Glas is 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden is. Glasscherven bestaan van flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder het te splitsen pakt het glasafval door het ruimte en gewicht heel veel plaats in de afval van het bedrijf op. Je kunt dus flink besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is ook bovendien compleet om te recyclen. Ook kost het recyclen heel veel minder energie dan glazen om te produceren van verse grondstoffen.

Komt daar bij je bedrijf heel veel glas los, zoals bij de horeca, dan is is een container voor glas onmisbaar. Heb jij wisselende tijdsperioden qua bezigheden? wij werkt samen met flexibele contracten omdat jij de aantal bakken eenvoudig verandert.

Het juiste container voor glasafval

Bestel het meest geschikte bakken voor je glasafval op onze dienst. Je heeft de keuze uit selectie uit één container met 240 liters en ook met 900 liters. Er is reeds een container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en ook dit worden gratis neergezet. Op basis van de de glasafval kies jij hoe vaak wij de bak komen ledigen. ons biedt het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost veel energie om het glas om te produceren van verse materialen. Glasafval is daarentegen een prima grondslag. Daar zitten meestal circa 50% oud glazen in nieuwe glas. Tijdens de bewerken maken wij verschil tussen blank, bruin, groen en gemengd glazen. Daarnaast zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas om te recyclen, kan er zijn bij een veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heb jij vragen? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of neem contact op.

Wat is mag er bij de glasafval?

Wel:

Lege glasverval dat gefungeerd had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruiken, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en op een veilige wijze vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou je daarom best goed regelen. De afgesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een veilig proces voor verzameling en vernieling van jouw dossiers. Discreet en veilig. Papieren worden discreet vervoerd. Zo heeft jij 100% garantie dat jouw archief veilig vernietigt is. Na de vernieling zullen de restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat jij jouw dossiers niet wil in het papierbak wilt werpen. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en daarom beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig veel vuil in de gedaante van geheim papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons U. Je krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één gleuf waarin het document precies erin . Wanneer de documenten eenmaal in de container zijn, krijgt ze meer in . Onze chauffeur komt eens de tijdstip langs voor de bak legen en de documenten ter plekke te vernielen in onze truck. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarin het bak door het truck zelf is opgetild en geopend. De content wordt vervolgens direct vernietigd.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klep in het deksel kan je het papieren in het bak gooien. Je hebt de keuze van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kies jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw dossier niet op het vervoer is, loopt je niet risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is heel te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze worden verzameld en vernietigd.