Mini-Container Pmd Ro A ✔️ 10 SNELLE TIPS

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afval ook verdeelt, er zal telkens restvuil voortdurend bestaan. Poog het stroom van afval heel minimaal toevallig te bewaren en je gaat opmerken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Via vuil dus zoveel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er heel minimaal toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Mini-Container Pmd Ro A

Kies uit bij het ruimste gamma containers en koop het meest geschikte afvalcontainer voor je overblijvend afval. In de de rest afvalcontainer gooi je je al het het niet-recyclebare afvalstoffen dat je niet verder meer kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, en ruiten horen niet in de de rest restafvalcontainer. Eveneens betreffende PMD sorteren hebben wij het geschikte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de naam aangaande ieder afvalstromen die in bedrijven voortkomen. Die stromingen kunnen meestal apart opgehaald geraken. Dit is beter aangaande het milieu natuur en de portemonnee geldtas.

Wat mag wel er in de ondernemingsafval?

Hoe goed je je afvalstoffen eveneens sorteert, er zal altijd restafval blijven zijn. Tracht deze afvalstroompje heel klein toevallig te bewaren en je zult opmerken dat deze financieel voordeelgevend is. Met vuil heel veel mogelijk te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er dus minimaal mogelijk restafval over. In de de rest restafvalcontainer gooi je je reeds de niet-recyclebare vuil welke je geen extra kan sorteren. Documenten/karton, swill, PMD en vensterglas thuishoren geen in de de rest afvalcontainer.

Is scheiden sorteren van bedrijfsafval gedwongen?

Je bent noodzakelijk afvalstromingen mogelijk mogelijk te scheiden. In de het Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het streefdoel vermeld artikelen weer te aanwenden waar dat mag.

Wat kost een container bedrijfsafval?

De tarieven voor rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van de de afvalstroom stroom van afval, de grootte van afmeting van de rolcontainer alsook hoe vaak de de afvalcontainer geleegd dient geraken. U vindt je ieder kosten op de de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je karton, vensters, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In iedere onderneming komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons koop je eenvoudig en rap een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij leveren hem zonder kosten gedurende 24 uur in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende kosten zie je direct gedurende het orderproces. Praktisch, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Restafval is wegens zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes apart in te ophalen, verminder je de aantal restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Lees dan even door. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook opteren voor een metalen afvalcontainer. Een ijzeren rolcontainer is solide en brandwerend, praktisch als de container op een algemene plek staat. Je gaat uit verschillende groottes. De selectie is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geleegd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt gratis bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de generatie van duurzame energie. Algemeen afval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalindustrie produceert maar zowaar 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaalresten er uitgehaald die hun weg voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelachtige resten worden ingezet voor het verhogen of aanleggen van straten. Spijtig genoeg komen er ook diverse schadelijke materialen uit tijdens de verbrandingsproces die in meer of kleinere mate echter in het milieu komen. Daarom moeten we volhouden met proberen naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Mini-Container Pmd Ro A:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige overzicht vind je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor jouw personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De containers dichten goed af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank niet ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te ruime container.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container als deze slechts halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Met ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor elk type vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Mini-Container Pmd Ro A

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zestal stappen.

Naarmate je hoger op de orde, hoe duurzamer de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de massa rommel in jouw restafvalcontainer te verminderen, etappe 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over scheiden bij de bron. Want zuiver aparte afvalstromen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Soorten en prijzen bedrijfsafval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot tot wel 2500 liter en alles daar tussendoor. Je mag kiezen voor een gunstige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om bij te ramen welke omvang het beste bij je aansluit? Neem dan gauw contact op met een van onze experts. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalmaterialen weten wij precies wat je benodigd hebt. En verlang je eenmalig een meer legen of gewoonlijk een formaat groter? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De tarieven van de rolcontainers variëren per afvalcategorie, grondstof en literinhoud. Je verhuurt bij ons steeds tegen de meest voordelige tarieven. Restafval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, zoals we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons juist waar je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat overtuigend wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een bepaalde alternatieve container betaalt. Wij vinden het essentieel dat dit transparant is. Op deze manier raak je naderhand nooit voor vervelende verrassingen te liggen.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Mini-Container Pmd Ro A

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes gescheiden verzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer gevarieerd aanbod van containers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen container is gepast wanneer de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vernieling aan de horizon staat. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Ook in je portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalsoort apart inzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat je document- en karton op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt als grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij piepers, brood, pasta, drankjes, eierschalen, frites, taart, groenten en fruit en melkproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, maar tevens op kantoren kunt je je biologisch afval apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van meer recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een groot deel uit ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalstromen in te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vol. Daarnaast ligt het apart houden uit uw vuilnis ook goed voor de omgeving. PMD kan immers hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te maken, jouw PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Mini-Container Pmd Ro A

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor je PMD. We bieden verschillende kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis levering en nationale bereik, heeft je in 24 uren je afvalcontainer op de verlangde plek staan. Je beslist zelf het gewenste capaciteit en hoe frequent de afvalcontainer geleegd dient te worden. Op deze manier weet je dus vast waar je jouw afval altijd weg kunt en dat je meewerkt voor een beter milieu via jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, omdat we belasten het milieu minder indien wij afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. De resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag binnenin (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en kauwgom) (Stevig) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Shopper tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof is gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend document
 • Pakket met chemische stoffen
 • Glasscherven

Des te meer afval je scheidt, des te beter dat zal zijn voor het milieubescherming en ook je geldbeurs. Glaswerk blijkt één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te splitsen is. Glasafval bestaan van flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder te scheiden pakt het door het ruimte en massa veel ruimte bij de afval van het bedrijf in. Jij kunt daarom heel uit besparen op jouw afvalkosten. Het is ook bovendien volledig om te hergebruiken. Daarnaast kost het heel veel minder energie in vergelijking met glaswerk om te maken uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er op jouw onderneming heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan is één container voor glas onmisbaar. Bezit jij wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? ons functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten omdat je het aantal bakken makkelijk aanpast.

Het geschikte bak voor het glas restafval

Koop het beste containers voor jouw glasverval bij onze dienst. Jij hebt de keuze uit selectie van een bak van 240 liter en met 900 liter. Er is al één glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en dit wordt kosteloos neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kiest jij hoe frequent wij de bak zullen komen ledigen. wij biedt het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het veel energie om het glas te produceren uit nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen één goede grondslag. Daar zitten meestal circa 50% oudere glas binnen nieuwe glazen. Bij het bewerken maken we onderscheid tussen blank, bruin, groen en bont glas. Daarnaast worden kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door glas te hergebruiken, kan er bij één veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem verbinding .

Wat mag wel er bij het het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallend kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank etc. vallend binnen vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je archief dienen veilig en op een veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou jij dus beter goed regelen. Het gesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen bij een veilig proces voor verzameling en ook vernietiging van jouw archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft je honderd procent zekerheid dat je jouw archief beschermd vernietigd is. Na de vernietiging worden de restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je je dossiers niet wil in de het papierbak wil gooien. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen dus best vernielt . Waarschijnlijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor archiefvernietiging van ons U. U krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat een spleet waarin het papier precies doorheen past. Als de papieren al binnen de container zitten, krijgt zij nog in . Onze bestuurder arriveert eens de tijdstip langs om het container legen en de papier plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten systeem waarbij de container via de vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. De inhoud zal vervolgens meteen vernielt.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop jij je geheime papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klep in het deksel kan je het papieren in het container gooien. Je heeft de keuze van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kies je de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw dossier geen op het vervoer is, loop je geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier worden verzameld en verwoest.