Mini Rolcontainer 60 Liter ➡️ 13 SCHOKKENDE HACKS

Gauw en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook verdeelt, er zal altijd overblijvend afval voortdurend bestaan. Probeer dit stroom van afval zo minimaal toevallig te houden en je gaat zien dat dit economisch voordeelgevend is. Via afvalstoffen dus mogelijk mogelijk te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er heel zo weinig eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Mini Rolcontainer 60 Liter

Selecteer van het grootste meest uitgebreide assortiment rolcontainers en bestel het ideale afvalcontainer voor je restafval. In de het restafvalcontainer gooi je je reeds het niet niet te recyclen afvalstoffen die je niet meer kan sorteren. Karton/karton, swill, en glas horen niet thuis in de afvalcontainer. Ook omtrent PMD scheiden bezitten we de juiste correcte container.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de naam voor alle afvalstromingen dat in bedrijven vrijkomen. Deze afvalstromen mogen vaak afzonderlijk opgehaald geraken. Het is goed betreffende het milieu en de portemonnee geldtas.

Wat is toegestaan er in de ondernemingsafval?

Hoe uitstekend je je afvalstoffen tevens sorteert, er zal telkens restvuil blijven voorkomen. Tracht deze afvalstroompje heel beperkt toevallig te bewaren en je zal zien dat het financieel gunstig is. Met vuil heel mogelijk toevallig te sorteren, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er heel zo weinig mogelijk restvuil over. In de de container gooi je al het onrecyclebare vuil welke je niet verder kan sorteren. Papier/karton, swill, PMD en glas passen niet in de de afvalcontainer.

Is scheiden scheiden van zakelijk afval gedwongen?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel eventueel te sorteren. Binnen het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het streefdoel vermeld producten nogmaals te benutten indien dat het kan.

Wat kost een container afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor afvalcontainers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom het afvalstroom, de grootte afmeting van afvalcontainer en hoe vaak de container rolcontainer ontleegd moet worden. Je vindt ieder prijzen op de de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je karton, glas, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In ieder onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons koop je gemakkelijk en snel een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij leveren hem kosteloos gedurende een etmaal in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je gelijk tijdens het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, reduceer je de aantal algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even verder. Of neem direct jouw restafval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos passende verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook kiezen voor een stalen vuilcontainer. Een metalen afvalcontainer is hufterproof en brandveilig, praktisch als de vat op een openbare plek staat. Je selecteert uit diverse groottes. De selectie is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) ontdaan moeten worden. Een restafvalcontainer wordt gratis bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn grote moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de generatie van groene stroom. Gemengd afval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens een vijfde van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaaldeeltjes er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze donkere korrelvormige slakken worden gebruikt voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei schadelijke substanties los tijdens de verbranden die in bepaalde of mindere mate echter in het leefomgeving belanden. Daarom moeten we blijven zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Mini Rolcontainer 60 Liter:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te grote container.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer dit maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren via ons?

Redenen een rolcontainer huren via ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een passende oplossing voor ieder type vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Mini Rolcontainer 60 Liter

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zes niveaus.

Naarmate je hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de afhandeling. Zo pogen wij samen met jou de massa afval in jouw restafvalcontainer te verminderen, etappe 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want ongemengd aparte afvalmaterialen worden zoveel mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het natuur en draagt niet bij aan een kringloop economie.

Soorten en tarieven zakelijk afval en algemeen afval verwijdering

De capaciteit voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en alles daar tussendoor. Je kan kiezen voor een gunstige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om bij te ramen die grootte het beste bij je past? Haal dan gauw contact op met een van onze specialisten. Door onze vele jaren ervaring met afvalmaterialen kennen wij exact wat je vereist hebt. En wil je eenmalig een extra legen of regulier een maatje grotere? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de bakken variëren per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je least bij ons telkens tegen de laagste tarieven. Restafval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit komt, als we bedoelden, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs vind je bij ons precies voor wat je aan toe. In ons simpele bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere andere rolcontainer betaalt. Wij achten het belangrijk dat deze informatie helder is. Hierdoor kom je later niet voor vervelende onthullingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Mini Rolcontainer 60 Liter

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer gevarieerd assortiment van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vernieling op de horizon staat. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Tevens in je beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat je document- en karton op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt als grondstof tot nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral op horecazaken komen deze soorten afvalstromen vrij, maar tevens in kantoren kunt je jouw biologisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van meer herbruikbaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalstromen te zamelen, geraken je containers minder vlug vol. Bovendien ligt het scheiden uit uw vuilnis tevens beter voor het milieu. PMD kan immers gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe producten te produceren, je PMD wordt immers een grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Mini Rolcontainer 60 Liter

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren verschillende plastic rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis levering en landelijke bereik, heeft je in 24 uren je afvalcontainer bij de verlangde plek staan. Je bepaalt zelfstandig de gewenste capaciteit en hoe frequent de afvalcontainer geleegd moet te worden. Zo weet je daarom vast waar je je vuilnis steeds kwijt kan en dat je meewerkt aan een beter milieu door jouw afval te splitsen. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, want we belasten het milieu veel minder als we afvalstoffen recycleren. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en gomballen) (Stijf) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische teken (antitranspirant, verf enz.)
 • Pakketten met of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal is gestopt Los karton of verschillend document
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te veel afval jezelf sorteert, hoe beter dat het zal zijn ten behoeve van het milieu en je portemonnee. Glas is een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen is. Glasverval bestaan van flesjes, potten en ook scherven. Zonder het te scheiden neemt het vanwege het ruimte en ook gewicht veel ruimte bij de bedrijfsafval op. Jij kunt daarom heel besparen in jouw kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te maken van nieuwe materialen.

Ontstaat er op jouw bedrijf heel veel glas vrij, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan is één container voor glas onmisbaar. Bezit jij wisselende tijdsperioden qua bezigheden? ons functioneert met flexibele overeenkomsten omdat je het aantal bakken makkelijk aanpast.

Het geschikte bak voor glas restafval

Koop het beste containers voor het je glasafval bij onze dienst. Jij hebt de keuze van één bak van tweehonderdveertig liters en van negenhonderd liter. Er is is reeds één container voor glas vanaf €13 per maand en deze wordt gratis geplaatst. Op basis van hoeveelheid glasafval kies jij hoe vaak ons het container zullen komen legen. ons leveren het meest voordelige dienstverlening.

Zo worden glas verwerkt

Het veel kracht om het glas om te maken van verse materialen. Glasverval is echter één goede basis. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen in nieuw glazen. Bij het bewerken doen we verschil tussen wit, bruin, groene en gemengd glas. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kunnen er op een heel veel lagere warmte glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heeft je vragen? Bekijk de frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat is mag wel er bij het het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gediend heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallen kruiken, borden, kopjes, keramiek etc. n Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen onder vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen veilig en in veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging zou jij daarom beter uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons ons helpen bij een beschermd proces van verzameling en vernieling van dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb je 100% zekerheid dat jouw dossiers veilig vernietigt is. Na vernieling zullen de restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je je jouw archief niet wil in de de papierbak wilt werpen. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke informatie en dus beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is echter echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft een gleuf waarin het document exact erin past. Als het papieren al binnen het container zijn, krijgen zij meer in handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal zoveel tijd bij om de container te legen en de papier ter plaats te vernietigen in onze truck. Ook dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarbij het bak door het vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. De content zal vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij jouw geheime papieren veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Via het klepje in het deksel kun je de papieren in de bak werpen. Jij heeft de selectie van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier geen op het vervoer gaat, loop jij geen gevaar dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden ingezameld en verwoest.