Mosselen Bij Gft Of Restafval ✔️ 11 LUCRATIEVE TIPS

Snel en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afval ook verdeelt, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Poog dit afvalstroom heel klein eventueel te behouden en je zal zien dat deze financieel voordelig is. Met afval dus mogelijk toevallig te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er heel minimaal eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Mosselen Bij Gft Of Restafval

Selecteer bij het grootste ruimste gamma afvalcontainers en koop het beste afvalcontainer voor je je restvuil. In de container gooi je je reeds de onrecyclebare afvalstoffen welke je geen extra kan verdelen. Karton/karton, swill, en ruiten thuishoren niet binnen de afvalcontainer. Tevens betreffende PMD verdelen beschikken wij het correcte afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam aangaande alle afvalstromingen welke binnen ondernemingen ontstaan. Deze afvalstromen mogen vaak gescheiden opgehaald geraken. Dat is goed aangaande het leefomgeving en de portemonnee geldtas.

Wat mag wel er in de zakelijk afval?

Hoezo uitstekend je je afval eveneens scheidt, er zal telkens restvuil aanwezig voorkomen. Probeer het stroom van afval heel minimaal mogelijk te houden en je zal opmerken dat dit financieel voordeelgevend is. Door vuil dus veel mogelijk te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er heel zo weinig mogelijk restvuil over. In het restafvalcontainer werp je reeds het niet te recyclen vuil welke je geen extra kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en glas horen niet in de het container.

Is het scheiden van zakelijk afval noodzakelijk?

Je bent verplicht afvalstromen mogelijk eventueel te sorteren. In het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het bedoeling beschreven producten nogmaals te aanwenden als dat het kan.

Wat kost een container een afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De kosten voor de rolcontainers zijn afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroom, de grootte afmeting van afvalcontainer en hoe vaak de container geledigd dient worden. Je vindt je alle prijzen op de tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je papier, glas, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In ieder bedrijf komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons koop je snel en rap een van de talloze typen afvalcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten binnen een etmaal in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze lage tarieven zie je direct tijdens het bestelproces. Handig, want dan kun je direct zien of je nog kunt besparen met een restafval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te zamelen, reduceer je de aantal gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Lees dan even door. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container huren, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, nuttig als de container op een publieke locatie staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) ontdaan moeten geraken. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de 12 grote hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de opwekking van duurzame kracht. Restafval schijnt dan misschien waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie levert maar zowaar 20% van de groene stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de laatste metaalresten er uitgehaald die hun pad verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een bruikbare bestemming. Deze donkere korrelige resten worden gebruikt voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook verschillende schadelijke stoffen vrij in de verbranding die in minstens of mindere mate desondanks in het natuur terecht komen. Daarom moeten we blijven streven naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Mosselen Bij Gft Of Restafval:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor je personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af waardoor er niet plagen bij het afval kunnen. Ook kan stank geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container als deze maar halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor elk type vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Mosselen Bij Gft Of Restafval

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is gevormd uit zestal treden.

Hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de afhandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer te verminderen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want zuiver afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Fase 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt niet bij aan een circulaire maatschappij.

Categorieën en tarieven zakelijk afval en restafval verwerking

De volume voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot wel 2500 liter en ieder daar tussenin. Je kan kiezen voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om bij te schatten wat maat het goed bij je past? Haal dan gauw aansluiting op met een van onze experts. Door onze jarenlange deskundigheid met afvalmaterialen kennen wij exact wat je nodig hebt. En wens je één keer een extra legen of gewoonlijk een formaat groter? Dan is deze uiteraard ook geen kwestie!

De kosten van de bakken variëren per afvalcategorie, materiaal en capaciteit. Je verhuurt bij ons steeds tegen de meest voordelige prijzen. Algemeen afval is één van de duurdere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig ervaar je bij ons juist waar je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat vermeld duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een bepaalde alternatieve bak aftikt. Wij vinden het essentieel dat dit helder is. Hierdoor ben je naderhand niet voor onaangename ontdekkingen te zitten.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Mosselen Bij Gft Of Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes gescheiden inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg uitgebreid assortiment van containers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling aan de loer staat. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Ook in jouw beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton op de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor basis tot nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecazaken komen deze afvalstromen beschikbaar, maar ook in kantoor kunt je jouw biologisch afval apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van extra recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalstromen te zamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug gevuld. Bovendien is het apart houden van uw afval tevens goed voor het het milieu. PMD mag immers hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden voor verse artikelen te maken, je PMD wordt namelijk een grondstof!

De geschikte container voor PMD en Mosselen Bij Gft Of Restafval

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. We bieden verschillende kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze levering en landelijke dekking, heeft je in 24 uren je container op het gewenste locatie staan. Je bepaalt zelf het verlangde capaciteit en op welke manier vaak de afvalcontainer geledigd dient te zijn. Op deze manier ken je daarom vast waar je jouw afval altijd weg kunt en dat je meewerkt voor een beter milieu via jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, omdat we belasten het milieu minder minder indien we afval hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. De resterende kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) kunststof zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemische symbool (deodorant, lak enz.)
 • Verpakkingen met of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal zit gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend document
 • Verpakking met van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Des te meer afval jezelf scheidt, hoe goed dat het zal zijn voor de milieu en je portemonnee. Glas is één uit de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om splitsen is. Glasscherven bestaan uit flessen, potjes en glasscherven. Zonder het te scheiden pakt het door de ruimte en ook massa heel veel ruimte bij de bedrijfsafval op. Jij kunt daarom flink uit besparen in jouw afvalkosten. Het is ook bovendien compleet om te recyclen. Daarnaast kost het heel veel minder energie in vergelijking met glazen om te maken van nieuwe materialen.

Komt er op jouw onderneming veel glasafval vrij, zoals bij de horecabedrijven, dan is een glascontainer essentieel. Heb je wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij functioneert samen met aanpasbare contracten omdat je de aantal bakken eenvoudig aanpast.

De juiste bak voor het glasafval

Koop het beste bakken voor je glasverval op onze dienst. Jij heeft de keuze uit keuze uit één bak van 240 liter en ook met negenhonderd liters. Er is reeds één container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en deze worden kosteloos neergezet. Op basis van de de afval kies je op welke manier vaak ons de bak komen ledigen. wij leveren het meest voordelige service.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost kost veel energie voor het glas om te produceren van nieuwe materialen. Glasafval is echter echter één goede grondslag. Er zitten meestal circa 50% oudere glas binnen nieuw glazen. Tijdens het bewerken doen wij verschil onder blank, bruine, groene en ook gemengd glas. Ook worden kurken en deksels verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kunnen er op één veel kleinere warmte glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk de frequent gestelde vragen of contact op.

Wat is mag wel er bij het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallend kruiken, borden, koppen, keramiek etc. Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen onder vlakglas

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en ook op veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou jij daarom beter goed regelen. De gesloten rolcontainer van ons helpen tijdens een veilig proces voor inzameling en vernieling van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Papieren zullen discreet vervoerd. Op deze manier heb jij 100% zekerheid dat jouw dossiers veilig vernietigt zijn. Na vernieling zullen het restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat jij jouw dossiers niet in de het papierbak wilt gooien. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen daarom best vernielt . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen archief is echter echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb jij frequent een grote hoeveelheid afval in de het gedaante van geheim document? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een spleet waarin het papier exact doorheen . Als de papieren al in het bak zijn, krijgt niemand ze nog bij handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal zoveel tijd langs voor de container ledigen en het papier ter plekke vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarin de bak via het truck zelf wordt opgeheven en geopend. De content zal daarna meteen vernietigd.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klepje in het deksel kan je het papieren in het bak werpen. Jij hebt de selectie uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op vervoer is, loopt je geen risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt ingezameld en verwoest.