Netwerk Bedrijfsafval ✔️ 15 SNELLE TRUCS

Gauw en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook sorteert, er zal altijd restafval blijven bestaan. Tracht het stroom van afval zo minimaal eventueel te bewaren en je zult zien dat deze financieel gunstig is. Door afval dus zoveel eventueel te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er heel minimaal mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Netwerk Bedrijfsafval

Kies uit uit het grootste aanbod rolcontainers en bestel de de beste rolcontainer voor je restafval. Binnen het afvalcontainer gooi je je al het de onrecyclebare vuil die je niet verder extra kan verdelen. Karton/karton, swill, en ruiten passen niet binnen de afvalcontainer. Eveneens betreffende PMD scheiden beschikken we het juiste afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de naam betreffende alle afvalstromen die in bedrijven voortkomen. Die stromen zouden dikwijls afzonderlijk opgehaald zijn. Dat is beter betreffende het leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat kan er in ondernemingsafval?

Hoe goed je je vuil ook scheidt, er zal er steeds restafval blijven bestaan. Probeer dit stroom van afval zo klein eventueel te bewaren en je zult opmerken dat deze financieel gunstig is. Via afvalstoffen dus zoveel eventueel te scheiden, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er dus zo weinig eventueel overblijvend afval over. In de de rest container gooi je reeds het niet te recyclen afval dat je niet meer kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, PMD en ruiten horen geen in de de container.

Is scheiden scheiden van zakelijk afval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. Binnen de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het de streefdoel beschreven producten nogmaals te benutten waar het mag.

Wat kost een container een container voor afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor afvalcontainers afhankelijk hangt af van de afvalstroom het afvalstroom, de grootte van omvang van rolcontainer alsook hoevaak de container rolcontainer geleegd moet worden geraken. Jij vindt ieder tarieven op tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je documenten, vensters, swill en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons neem je gemakkelijk en snel een van de vele soorten rolcontainers. Wij leveren hem kosteloos gedurende een dag in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende prijzen zie je gelijk in het aankoopproces. Handig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Restafval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, verklein je de massa gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Lees dan even door. Of neem direct jouw restafval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd geschikte ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook opteren voor een metalen vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de vat op een algemene locatie staat. Je gaat uit verschillende volumematen. De keuze is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geleegd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de twaalf ruime moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de generatie van hernieuwbare kracht. Gemengd afval klinkt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalsector levert maar liefst 20% van de groene stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaalresten er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelachtige assen worden gebruikt voor het ophogen of bouwen van straten. Spijtig genoeg komen er ook diverse gevaarlijke stoffen uit in de verbrandingsproces die in minstens of kleinere mate toch in het leefomgeving komen. Daarom moeten we volhouden met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Netwerk Bedrijfsafval:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze praktische lijst ontdek je snel de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De containers sluiten adequaat af zodat er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank geen ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te grote bak.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak als deze slechts halfvol is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een passende oplossing voor elk type afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Netwerk Bedrijfsafval

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 niveaus.

Hoe hoger op de orde, hoe ecologischer de verwerking. Zo pogen wij in samenwerking met jou de massa afval in jouw restafvalcontainer te verminderen, stap 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over verdelen bij de afkomst. Want puur afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het milieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en prijzen zakelijk afval en gemengd afval beheer

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar tussenin. Je mag kiezen voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om naar te ramen welke maat het beste bij je past? Neem dan gauw contact op met een van onze deskundigen. Met onze vele jaren deskundigheid met afvalmaterialen kennen wij precies wat je nodig hebt. En verlang je één keer een aanvullend lediging of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen issue!

De prijzen van de rolcontainers variëren per afvalstroom, stof en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Restafval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit komt, zoals we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons exact voor wat je te maken hebt. In ons simpele bestelsysteem staat helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere alternatieve bak aftikt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Op deze manier kom je later geen voor vervelende onthullingen te staan.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Netwerk Bedrijfsafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je hebt de keuze tussen een zeer gevarieerd aanbod met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en papier vind je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling aan de horizon staat. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Tevens in je beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat je papier- en papier in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt als basis voor nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk aan piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Met name bij horecazaken komen deze afvalstromen vrij, echter ook in kantoren mag je je biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van meer recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk deel uit ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten in zamelen, zitten je containers minder snel vlug vol. Bovendien ligt het scheiden van je vuilnis ook goed voor het omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, je PMD is immers één grondstof!

De geschikte container voor PMD en Netwerk Bedrijfsafval

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. We bieden verschillende kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis levering en landelijke dekking, heb je binnen 24 uren jouw afvalcontainer op het gewenste locatie staan. Je beslist zelfstandig de verlangde capaciteit en op welke manier vaak het container geledigd dient te worden. Zo weet je daarom vast dat je je vuilnis steeds kwijt kan en waar je bijdraagt voor een beter milieu via je vuilnis te splitsen. Bestel snel je voordelige container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, omdat wij belasten het milieu veel minder indien wij afval recycleren. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. Het resterende plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Hard) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische teken (deodorant, lak enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander stof zit geplaatst Los karton of verschillend papier
 • Verpakking met chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe meer afval je sorteert, hoe goed dat het is ten behoeve van het milieubescherming en ook je portemonnee. Glas is 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen zijn. Glasafval bestaat van flesjes, potten en scherven. Zonder te scheiden pakt het glasafval door de ruimte en ook gewicht veel plaats in de bedrijfsafval in. Je kunt dus heel besparen in je kosten voor afval. Het glas is bovendien compleet om te recyclen. Ook verbruikt het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te maken van verse materialen.

Komt daar op je onderneming heel veel glas los, zoals bij de sector van de horeca, dan is een container voor glas essentieel. Heb je variërende periodes qua drukte? ons functioneert samen met flexibele overeenkomsten omdat je de nummer bakken makkelijk verandert.

Het juiste container voor het glasafval

Koop de meest geschikte containers voor het je glasafval bij ons. Je hebt de keuze uit één bak van tweehonderdveertig liters en met negenhonderd liters. Er is al één glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook dit wordt kosteloos neergezet. Op basis van de de glasafval kiest jij hoe vaak ons de bak komen legen. wij leveren de meest voordelige dienstverlening.

Zo wordt glas verwerkt

Het kost veel energie om het glas om te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter echter een prima grondslag. Er zit gewoonlijk circa 50% oudere glazen in nieuw glazen. Tijdens de verwerken maken wij verschil tussen blank, bruine, groen en ook gemengd glas. Ook zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kan er op één heel veel lagere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem verbinding op.

Wat is mag er bij het het glasafval?

Wel:

Leeg glasafval dat gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallen jenever kruikjes, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallend onder vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen beschermd en in een veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging zou je dus beter uitstekend regelen. De gesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces van inzameling en vernietiging van jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft je honderd procent zekerheid dat je je dossiers beschermd vernietigt zijn. Na vernietiging worden de restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jij jouw archief niet wil in het papiercontainer wilt gooien. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen dus beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig veel afval in de de vorm van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor dossiervernietiging van ons U. Je krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze bak heeft een spleet waarin het papier exact erin past. Als de papieren eenmaal in de bak zijn, krijgt ze meer bij . Onze bestuurder arriveert eens de tijdstip langs om het bak ledigen en de papier plekke vernielen binnen onze truck. Ook dit werkt middels een gesloten systeem waarbij het container door het vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. De content wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop jij jouw geheime documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Via het klepje in de deksel kan jij de documenten in het container gooien. Je heeft de keuze uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief geen op vervoer gaat, loop je niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en verwoest.