Niet Bij Het Restafval ✔️ 15 VREEMDE TRUCS

Gauw en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Tracht het afvalstroompje dus klein mogelijk te behouden en je gaat merken dat deze financieel gunstig is. Door vuil dus mogelijk mogelijk te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er dus minimaal eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Niet Bij Het Restafval

Kies uit het ruimste assortiment rolcontainers en koop de beste beste container voor je je restvuil. Binnen de container gooi je al het niet onrecyclebare vuil welke je niet verder meer kan scheiden. Papier/karton, swill, en glas horen niet thuis binnen de afvalcontainer. Ook voor PMD sorteren hebben wij de juiste correcte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam aangaande elke afvalstromen dat bij ondernemingen ontstaan. Deze afvalstromen zouden meestal afzonderlijk verzameld geraken. Dit is verbeterd aangaande het leefomgeving en het geldbeugel.

Wat moet er binnen bedrijfsafval?

Op welke manier uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal telkens overblijvend afval voortdurend zijn. Probeer het stroom van afval zo minimaal eventueel te houden en je zal zien dat het financieel voordelig is. Door afval heel zoveel mogelijk te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er heel zo weinig toevallig overblijvend afval over. Binnen de rest container gooi je je al de niet te recyclen afvalstoffen welke je geen extra kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, PMD en ruiten passen geen binnen het restafvalcontainer.

Is scheiden scheiden van zakelijk afval noodzakelijk?

Je bent verplicht afvalstromingen mogelijk toevallig te verdelen. In de het landelijk Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat de doel vermeld artikelen opnieuw te benutten waar dat kan.

Wat kost een afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven prijzen voor containers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom het stroom van afval, de omvang van de container alsook hoevaak de container afvalcontainer ontleegd moet zijn. Jij vindt elke prijzen op de de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je documenten, vensters, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met restafval containers

In elke onderneming komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons neem je gemakkelijk en vlug een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij leveren hem kosteloos binnen een dag in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe kosten zie je meteen gedurende het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je direct zien of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te ophalen, verklein je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even door. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos passende inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container huren, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een metalen vuilcontainer is hufterproof en brandbestendig, nuttig als de container op een algemene plek staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) ontdaan moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de twaalf ruime moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de productie van hernieuwbare stroom. Gemengd afval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie voorbrengt maar zowaar een vijfde van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metalen er verwijderd die hun route verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een bruikbare toepassing. Deze donkere korrelachtige resten worden ingezet voor het aanvullen of creëren van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke stoffen vrij in de verbrandingsproces die in meer of mindere mate toch in het leefomgeving terecht komen. Dus moeten we volhouden met streven naar zo minimaal afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Niet Bij Het Restafval:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor jouw personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De containers sluiten goed af waardoor er niet ongedierte bij het afval kan. Ook kan stank niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té grote container.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer deze slechts halfgevuld is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Met ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren via ons?

Redenen een container op wielen huren bij ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een passende uitkomst voor ieder type vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering in 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Niet Bij Het Restafval

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is gevormd uit zes stappen.

Naarmate je hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de afhandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de massa afval in jouw gemengd afval container terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over verdelen bij de oorsprong. Want puur afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel als kan gerecycled, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Fase 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Soorten en prijzen zakelijk afval en gemengd afval verwerking

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je mag kiezen voor een betaalbare kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te schatten wat omvang het beste bij je aansluit? Haal dan even aansluiting op met één van onze deskundigen. Met onze langdurige ervaring met afvalsoorten weten wij precies wat je benodigd hebt. En verlang je één keer een aanvullend legen of gewoonlijk een maatje ruimer? Dan is dit natuurlijk ook geen issue!

De prijzen van de containers verschillen per afvalsoort, grondstof en literinhoud. Je least bij ons steeds tegen de laagste tarieven. Restafval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, zoals we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig ervaar je bij ons exact waar je aan toe. In ons gemakkelijke bestelproces is aangegeven duidelijk wat je voor een algemeen afval container of een andere alternatieve rolcontainer betaalt. Wij vinden het essentieel dat deze informatie transparant is. Zo kom je naderhand nooit voor onaangename verrassingen te zitten.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Niet Bij Het Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden inzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer divers assortiment met afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Verpakkingen

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de containers buiten staan, of vandalisme aan de loer ligt. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest gepaste grootte. Daarna beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat je papier- en karton op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt als grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze afvalstromen vrij, echter tevens in kantoor mag je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit meer herbruikbaar afval dan je denkt! Ongemerkt bestaande een groot deel van ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten te verzamelen, geraken je containers minder snel snel vol. Daarnaast ligt het scheiden van uw vuilnis ook beter voor de omgeving. PMD kan immers gerecycled worden. Daardoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Niet Bij Het Restafval

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte rolcontainer voor je PMD. Wij bieden diverse kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze levering en nationale dekking, heeft je binnen 24 uren je afvalcontainer bij het gewenste plek geplaatst. Je bepaalt zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent de container geleegd dient te zijn. Op deze manier weet je dus zeker waar je je vuilnis altijd weg kunt en dat je bijdraagt aan een beter milieu via je vuilnis te scheiden. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat we belasten het omgeving veel als we afval recycleren. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Pakketten met aluminiumfolie laag binnenin (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stijf) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Draagtas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (antitranspirant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is geplaatst Afzonderlijk doosjes of ander document
 • Verpakking met van gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te veel afval je scheidt, des te goed dat het zal zijn ten behoeve van het milieu en je geldbeurs. Glas is 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen is. Glasverval bestaan van flesjes, potten en ook scherven. Zonder het om scheiden pakt het vanwege de ruimte en ook gewicht heel veel plaats bij de bedrijfsafval in. Je kunt daarom flink besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is bovendien volledig om te recyclen. Daarnaast kost het veel kleiner kracht dan glaswerk te maken uit nieuwe grondstoffen.

Komt daar op jouw onderneming heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan één container voor glas onmisbaar. Bezit jij wisselende periodes qua drukte? ons functioneert met aanpasbare overeenkomsten waardoor je de nummer containers makkelijk aanpast.

Het juiste bak voor het glasafval

Bestel de meest geschikte bakken voor het je glasverval bij onze dienst. Je hebt de keuze uit selectie van één bak van tweehonderdveertig liters en met 900 liters. Er is reeds één glascontainer vanaf €13 elke maand en ook deze worden gratis neergezet. Op basis van de hoeveelheid afval kies jij hoe frequent wij de container komen ledigen. ons biedt het meest voordelige dienstverlening.

Zo worden het glas verwerkt

Het veel energie om glas om te maken van nieuwe materialen. Glasverval is daarentegen een prima basis. Er zit meestal circa 50% oudere glas in nieuwe glas. Tijdens de bewerken maken we onderscheid tussen blank, bruine, groene en ook bont glazen. Ook zijn kurk en deksels verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kan er zijn bij één heel veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem neem verbinding op.

Wat mag wel er bij het het glasafval?

Wel:

Leeg glasverval dat gefungeerd heeft zoals verpakking

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruiken, borden, koppen, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend onder vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en op veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou je dus beter uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces voor verzameling en ook vernietiging van jouw jouw archief. Discreet en ook veilig. Papieren worden discreet vervoerd. Zo heb je honderd procent garantie dat je jouw archief beschermd vernietigt zijn. Na de vernieling zullen de restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je je je dossiers niet wil in de het papierbak wilt gooien. Enkele documenten bevatten geheime informatie en kunnen daarom best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen archief is heel tijdrovend en omslachtig. Heeft je frequent een grote hoeveelheid vuil in de vorm van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat één gleuf waar het document precies doorheen . Als het documenten al in het container zijn, krijgt niemand zij nog in . Onze bestuurder komt eens in zoveel tijdstip langs voor de container legen en het documenten ter plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarin het bak via het truck zelf wordt opgetild en geopend. De content zal vervolgens direct vernietigd.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop je je geheime papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klep in de deksel kan jij het papieren in de bak gooien. Je heeft de keuze van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief geen op het transport gaat, loopt je geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden ingezameld en verwoest.