Nieuwe Afvalcontainers Banne Buiksloot 🔴 4 VERBAZENDE FEITEN

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal telkens overblijvend afval blijven bestaan. Tracht het stroom van afval heel minimaal mogelijk te houden en je gaat merken dat het geldelijk voordeelgevend is. Door afval zo mogelijk toevallig te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er dus min eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Nieuwe Afvalcontainers Banne Buiksloot

Kies uit uit de grootste assortiment rolcontainers en bestel de ideale container voor je je restvuil. In de de rest restafvalcontainer gooi je je al het niet te recyclen vuil dat je niet verder meer kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, en vensterglas thuishoren niet thuis in de de restafvalcontainer. Tevens omtrent PMD scheiden hebben wij de correcte afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming aangaande alle afvalstromen welke in ondernemingen voortkomen. Deze stromingen kunnen dikwijls apart ingezameld worden. Dit is verbeterd voor het natuur en het geldbeugel.

Wat kan er in de bedrijfsafval?

Hoe goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er gaat steeds overblijvend afval blijven voorkomen. Poog het stroom van afval zo beperkt eventueel te bewaren en je zult merken dat deze economisch gunstig is. Door afval heel mogelijk toevallig te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er zo minimaal mogelijk overblijvend afval over. Binnen het afvalcontainer gooi je je al het niet niet te recyclen vuil dat je niet verder kan verdelen. Karton/karton, swill, PMD en vensterglas passen geen in de de afvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van zakelijk afval gedwongen?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel toevallig te scheiden. In het Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het de streefdoel omschreven artikelen opnieuw te benutten waar dat het kan.

Wat kost een container een container voor?

De tarieven kosten voor containers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom afvalstroom, de omvang van rolcontainer alsook hoevaak de container geleegd dient geraken. Jij vindt alle kosten op de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je papier, ruiten, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met restafval containers

In iedere onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en rap een van de verschillende varianten afvalcontainers. Wij leveren hem gratis gedurende een dag in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze lage prijzen zie je direct in het orderproces. Praktisch, want dan kun je meteen zien of je nog kunt economiseren met een restafval container. Algemeen afval is door zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te zamelen, verklein je de aantal restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos juiste inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen vuilcontainer. Een stalen rolcontainer is solide en brandbestendig, nuttig als de vat op een openbare locatie staat. Je gaat uit meerdere inhoudsmaten. De selectie is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geledigd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt gratis bij neergezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 ruime actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de opwekking van duurzame kracht. Restafval klinkt dan eventueel zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens een vijfde van de groene energieproductie.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun route verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze donkere korrelvormige assen worden ingezet voor het aanvullen of bouwen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei giftige stoffen vrij tijdens de verbranding die in meer of geringere mate echter in het natuur komen. Daarom moeten we blijven proberen naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Nieuwe Afvalcontainers Banne Buiksloot:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor je werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De bakken sluiten goed af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té grote bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer deze maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren bij ons? Omdat wij bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering in 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Nieuwe Afvalcontainers Banne Buiksloot

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 niveaus.

Naarmate je hoger op de orde, hoe duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de massa rommel in jouw algemeen afval container te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over verdelen bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en neemt deel niet bij aan een kringloop systeem.

Categorieën en tarieven bedrijfsafval en algemeen afval beheer

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en elk daar tussenin. Je kan kiezen voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te bepalen welke grootte het perfect bij je aansluit? Neem dan even contact op met een van onze specialisten. Dankzij onze jarenlange kennis met afvalstromen weten wij exact wat je benodigd hebt. En wil je een keer een meer legen of regulier een grootte grotere? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de bakken wisselen per afvalcategorie, materiaal en volume. Je least bij ons steeds tegen de meest voordelige prijzen. Restafval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit komt, gelijk we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons precies waarvoor je te maken hebt. In ons simpele bestelmethode is aangegeven duidelijk wat je voor een algemeen afval container of een verschillende bak aftikt. Wij beschouwen het essentieel dat dit duidelijk is. Op deze manier ben je later niet voor nare ontdekkingen te staan.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Nieuwe Afvalcontainers Banne Buiksloot

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je hebt de keuze tussen een erg divers aanbod van containers van 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en papier ontdek je op ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de horizon staat. Kies, naargelang van je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat jouw papier- en papier op de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet als basis tot nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten vrij, maar ook in kantoren mag je je organisch afval scheiden. Je spaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van meer recyclebaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaat één groot deel van bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalstromen te zamelen, zitten je containers minder snel snel vol. Daarnaast ligt het apart houden van je afval tevens goed voor de omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor verse artikelen te maken, je PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Nieuwe Afvalcontainers Banne Buiksloot

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor het je PMD. We leveren verschillende kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze levering en nationale bereik, heeft je in 24 uur je container bij de verlangde locatie staan. U bepaalt zelfstandig het verlangde capaciteit en hoe vaak de afvalcontainer geleegd moet te zijn. Op deze manier ken je dus vast waar je je vuilnis altijd kwijt kan en waar je meewerkt voor een beter omgeving door jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, want we belasten het milieu minder minder indien we afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. De resterende plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en gomballen) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal is gestopt Los doosjes ofwel ander document
 • Pakket inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis jezelf scheidt, des te beter dat het zal zijn voor de milieubescherming en ook je portemonnee. Glaswerk is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen zijn. Glasscherven bestaan uit flesjes, potjes en glasscherven. Zonder het te splitsen neemt het door het volume en ook massa heel veel ruimte in de afval van het bedrijf op. Jij kan dus heel besparen in je afvalkosten. Het is bovendien volledig te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het heel veel minder energie in vergelijking met glazen om te produceren van nieuwe grondstoffen.

Komt er bij je bedrijf heel veel glas los, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan één glascontainer essentieel. Heb je variërende tijdsperioden qua drukte? ons werkt met flexibele contracten omdat je het nummer bakken makkelijk aanpast.

Het juiste bak voor glasafval

Bestel het beste containers voor je glasafval bij onze dienst. Je hebt de keuze van één container van 240 liters en ook met 900 liters. Er is al één container voor glas vanaf €13 per maand en ook deze wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kiest je op welke manier frequent ons het container komen legen. wij biedt de voordeligste service.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het kost heel veel kracht om het glas te produceren uit verse grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen een goede grondslag. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oud glazen binnen nieuwe glas. Tijdens het verwerken doen wij verschil tussen wit, bruine, groene en ook gemengd glazen. Ook zijn kurken en deksels verwijderd. Via het glas om te recyclen, kunnen er zijn op één veel kleinere warmte glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat mag er bij de glasafval?

Wel:

Lege glasverval die gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallen kruikjes, bordjes, koppen, keramiek etc. Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet veilig en in veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou jij dus best goed organiseren. Het afgesloten rolcontainer van ons helpen tijdens een veilig proces voor verzameling en vernieling van archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb je honderd procent zekerheid dat je archief veilig vernietigd is. Na vernietiging worden het restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je jij jouw archief niet wil in de de papierbak wilt werpen. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en dus beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen archief is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij frequent een grote hoeveelheid afval in het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor dossiervernietiging van ons U. Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft één gleuf waar het papier precies erin past. Wanneer de papieren eenmaal in het container zijn, krijgt niemand ze meer bij . Onze bestuurder arriveert eens zoveel tijdstip langs voor de bak te ledigen en de documenten plaats vernielen in onze truck. Ook dit werkt door middel van een gesloten systeem waarbij de container door het truck zelf wordt opgetild en geopend. De content wordt daarna meteen vernietigd.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop jij je vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Door de klep in het deksel kun jij de papieren in het bak gooien. Je hebt de keuze van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je archief geen op het transport is, loopt jij niet gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze worden verzameld en verwoest.