Nieuwe Afvalcontainers Gemeente Oude Ijsselstreek ☑️ 14 SNELLE TRUCS

Snel en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook sorteert, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Probeer het afvalstroom heel beperkt toevallig te bewaren en je zal opmerken dat deze financieel voordeelgevend is. Door afvalstoffen dus veel eventueel te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er heel zo weinig toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Nieuwe Afvalcontainers Gemeente Oude Ijsselstreek

Kies uit uit het grootste ruimste assortiment afvalcontainers en bestel de ideale afvalcontainer voor je overblijvend afval. In de afvalcontainer gooi je al het de niet-recyclebare vuil welke je geen extra kan scheiden. Karton/karton, swill, en ruiten thuishoren niet thuis in het restafvalcontainer. Eveneens voor PMD verdelen hebben we de juiste juiste container.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor elke afvalstromingen welke in bedrijven voortkomen. Deze afvalstromen kunnen meestal afzonderlijk verzameld geraken. Dat is beter aangaande het milieu leefomgeving en het geldbeugel.

Wat kan er in de ondernemingsafval?

Op welke manier uitstekend je je vuil ook scheidt, er gaat steeds restafval blijven voorkomen. Probeer deze afvalstroom heel beperkt mogelijk te behouden en je gaat merken dat het geldelijk gunstig is. Door vuil zo veel eventueel te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er dus minimaal toevallig overblijvend afval over. In het restafvalcontainer gooi je reeds het onrecyclebare afval die je niet verder kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, PMD en ruiten horen niet thuis in de de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden van zakelijk afval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromingen zoveel eventueel te scheiden. In de de Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat de streefdoel beschreven goederen opnieuw te gebruiken als dat het mag.

Wat kost een container een container voor rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor rolcontainers afhankelijk hangt af van de afvalstroom de afvalstroom stroom van afval, de afmeting van afvalcontainer en hoe vaak de container afvalcontainer geleegd moet worden zijn. Je vindt alle prijzen op de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je papier, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In ieder organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons bestel je snel en rap een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten binnen een etmaal in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze lage prijzen zie je gelijk tijdens het orderproces. Nuttig, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een restafval container. Algemeen afval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te verzamelen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container huren, maar ook kiezen voor een ijzeren afvalcontainer. Een stalen rolcontainer is solide en brandveilig, handig als de container op een algemene plaats staat. Je kiest uit diverse groottes. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geleegd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf omvangrijke moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare stroom. Algemeen afval lijkt dan misschien nutteloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie voorbrengt maar minstens 20% van de groene stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaalresten er geëxtraheerd die hun weg vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige resten worden ingezet voor het aanvullen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse gevaarlijke substanties los tijdens de verbranding die in minstens of geringere mate toch in het natuur komen. Om die reden moeten we doorgaan met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Nieuwe Afvalcontainers Gemeente Oude Ijsselstreek:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er niet plagen bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té grote bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container wanneer deze slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een passende oplossing voor elk soort afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Nieuwe Afvalcontainers Gemeente Oude Ijsselstreek

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zestal treden.

Hoger op de orde, des te ecologischer de behandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de massa vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, stap 1. Dit doen wij door te raadplegen over scheiden bij de oorsprong. Want puur afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Categorieën en kosten bedrijfsafval en algemeen afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je mag selecteren voor een voordelige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te ramen die maat het goed bij je past? Haal dan gauw contact op met een van onze experts. Dankzij onze langdurige kennis met afvalmaterialen kennen wij exact wat je benodigd hebt. En wens je eenmalig een meer leegmaken of standaard een formaat ruimer? Dan is dat uiteraard ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de bakken verschillen per afvalsoort, grondstof en literinhoud. Je verhuurt bij ons steeds tegen de scherpste tarieven. Restafval is een van de prijzigere afvalcategorieën. Dit ontstaat, zoals we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkig zie je bij ons exact waar je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelmethode is aangegeven overtuigend wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere verschillende container aftikt. Wij achten het essentieel dat dit aspect helder is. Hierdoor kom je later nooit voor nare ontdekkingen te zitten.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Nieuwe Afvalcontainers Gemeente Oude Ijsselstreek

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de optie uit een heel uitgebreid assortiment met containers van 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een brede keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de loer staat. Kies, naargelang van je nood, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Papier kan wel zeven maal hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom apart verzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat jouw papier- en papier in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet als basis voor nieuw producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter ook op kantoren kunt je je biologisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit meer herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een omvangrijk deel uit ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Daarnaast ligt het scheiden van je afval ook beter voor het de milieu. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen enkele vers materialen ontgonnen te worden om verse artikelen te maken, je PMD is immers één grondstof!

De juiste container voor het PMD en Nieuwe Afvalcontainers Gemeente Oude Ijsselstreek

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor jouw PMD. Wij bieden verschillende plastic afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uren jouw container op de verlangde locatie staan. Je beslist zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en hoe frequent de afvalcontainer geleegd dient te worden. Op deze manier weet je dus vast waar je je afval steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een beter omgeving door je vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, omdat wij belasten het omgeving minder minder indien wij afvalstoffen recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. De overgebleven plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook kauwgom) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, verf etc)
 • Pakketten met ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is gestopt Los doosjes ofwel ander document
 • Verpakking met gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Des te veel vuilnis jezelf sorteert, hoe goed dat het zal zijn voor de milieu en jouw geldbeurs. Glaswerk is een uit de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te scheiden zijn. Glasverval bestaan uit flessen, potten en scherven. Zonder het te scheiden pakt het door de ruimte en gewicht heel veel plaats in het bedrijfsafval in. Jij kan dus heel uit besparen in je kosten voor afval. Het glas is ook bovendien compleet om te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen heel veel minder kracht in vergelijking met glaswerk om te produceren van nieuwe grondstoffen.

Komt er op je bedrijf heel veel glasafval vrij, zoals in de horeca, dan is een glascontainer essentieel. Heb je wisselende periodes qua drukte? ons functioneert met aanpasbare overeenkomsten waardoor je het nummer containers eenvoudig aanpast.

Het geschikte bak voor glasafval

Koop het beste containers voor je glasafval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit keuze uit één bak van 240 liter en van 900 liter. Er is al één container voor glas startend bij €13 per maand en ook dit worden gratis geplaatst. Op basis van hoeveelheid glasafval kies jij op welke manier frequent ons het container komen legen. ons biedt het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt glas verwerkt

Het veel kracht om glas om te maken uit nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen één prima grondslag. Daar zit gewoonlijk circa 50% oud glas binnen nieuw glazen. Bij het bewerken maken wij verschil tussen blank, bruine, groene en ook gemengd glas. Ook zijn kurk en ook deksels verwijderd. Door glas te hergebruiken, kunnen er bij een heel veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heeft je vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem neem contact .

Wat mag wel er zijn bij het de glasafval?

Wel:

Leeg glasverval die gediend had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallen kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet veilig en ook op een veilige wijze vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou je dus beter goed organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen tijdens een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten worden discreet vervoerd. Op deze manier heeft jij 100% zekerheid dat je dossiers veilig vernietigd zijn. Na de vernieling worden de restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat jij jouw dossiers niet wil in de papierbak wil gooien. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en dus beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat een spleet waar het document exact erin past. Wanneer de papieren al binnen het bak zijn, krijgen niemand ze nog bij . Onze bestuurder arriveert eenmaal in de zoveel tijd langs om de bak ledigen en het papier ter plekke vernielen in onze truck. Ook dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarbij de bak door het vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. Het content wordt vervolgens meteen vernietigd.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij je geheime papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van ons. Door de klep in het deksel kun jij het papieren in het container gooien. Jij heeft de selectie van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je archief niet op het vervoer gaat, loopt je niet risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en verwoest.