Officiele Restafval Sticker ☑️ 7 LUCRATIEVE FEITJES

Vlug en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht deze stroom van afval heel minimaal toevallig te behouden en je zult zien dat deze financieel voordelig is. Door afvalstoffen zo veel toevallig te scheiden, zoals karton/karton, PMD, glas, en swill, rest er heel min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Officiele Restafval Sticker

Selecteer uit de ruimste assortiment containers en bestel de beste ideale container voor je je overblijvend afval. Binnen het restafvalcontainer gooi je al het het niet onrecyclebare vuil welke je niet extra kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, en glas horen geen in de rest restafvalcontainer. Tevens voor PMD scheiden beschikken ons de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam betreffende ieder afvalstromingen welke in ondernemingen voortkomen. Die stromingen kunnen dikwijls apart ingezameld zijn. Dat is beter voor het milieu natuur en het geldbeugel.

Wat mag wel er binnen ondernemingsafval?

Hoe prima je je vuil eveneens scheidt, er zal steeds restafval voortdurend voorkomen. Probeer het stroom van afval zo minimaal toevallig te houden en je zal merken dat dit economisch voordeelgevend is. Met afval zo zoveel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er zo minimaal eventueel restvuil over. In de het afvalcontainer gooi je je al het niet-recyclebare vuil dat je niet meer kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, PMD en glas thuishoren niet thuis in de rest afvalcontainer.

Is scheiden sorteren van zakelijk afval gedwongen?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. In de het Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het bedoeling vermeld producten nogmaals te gebruiken indien dat het lukt.

Wat kost een container rolcontainer voor?

De tarieven kosten voor containers zijn hangt af van de afvalstroom afvalstroom, de grootte van afmeting van rolcontainer alsook hoe vaak de afvalcontainer geledigd moet geraken. Jij vindt je ieder kosten op de de tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je papier, ruiten, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In ieder bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij leveren hem kosteloos binnen 24 uur in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe kosten zie je meteen tijdens het orderproces. Praktisch, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Restafval is door zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen apart in te zamelen, verminder je de aantal restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos passende ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een ijzeren vuilcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is hufterproof en brandbestendig, praktisch als de bak op een openbare plek staat. Je selecteert uit verschillende groottes. De selectie is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw container(s) ontdaan moeten worden. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de dozijn ruime hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de generatie van duurzame stroom. Algemeen afval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalsector produceert maar minstens twintig procent van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaalresten er geëxtraheerd die hun route verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een bruikbare bestemming. Deze donkere korrelvormige resten worden toegepast voor het ophogen of bouwen van wegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei schadelijke substanties uit gedurende de verbranden die in minstens of kleinere mate desondanks in het natuur terecht komen. Om die reden moeten we blijven proberen naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Officiele Restafval Sticker:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We leveren de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor je personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te ruime container.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak als dit maar halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Met ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren via ons?

Redenen een rolcontainer huren via ons? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een geschikte oplossing voor elk soort vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Officiele Restafval Sticker

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zes treden.

Naarmate je hoger op de orde, hoe ecologischer de verwerking. Zo trachten wij samen met jou de massa rommel in jouw restafvalcontainer te verlagen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over scheiden bij de bron. Want zuiver aparte afvalmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is nadelig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een kringloop systeem.

Soorten en tarieven zakelijk afval en restafval beheer

De volume voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je kan kiezen voor een gunstige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om bij te ramen wat maat het perfect bij je past? Pak dan gauw verbinding op met één van onze specialisten. Door onze jarenlange deskundigheid met afvalmaterialen weten wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je een keer een extra legen of regulier een grootte grotere? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De kosten van de bakken wisselen per afvalstroom, stof en literinhoud. Je verhuurt bij ons telkens tegen de meest voordelige tarieven. Restafval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit komt, als we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons simpele bestelmethode is aangegeven helder wat je voor een specifieke gemengd afval container of een alternatieve rolcontainer aftikt. Wij beschouwen het cruciaal dat deze informatie transparant is. Hierdoor ben je later nooit voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Officiele Restafval Sticker

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes gescheiden inzamelen. Je hebt de keuze tussen een zeer uitgebreid assortiment met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling aan de loer ligt. Kies, naargelang van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Ook in je portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom apart verzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat jouw document- en karton op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt als basis voor nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral op horecazaken komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar tevens op kantoren kunt je jouw biologisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit extra recyclebaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaat één groot gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten in zamelen, zitten je containers minder vlug gevuld. Bovendien is het apart houden uit uw vuilnis tevens goed voor het de milieu. PMD kan namelijk gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen vers materialen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, je PMD is immers één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Officiele Restafval Sticker

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende afvalcontainer voor je PMD. Wij leveren diverse kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heb je binnen 24 uur je container op de verlangde locatie geplaatst. Je beslist zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent het afvalcontainer geleegd moet te zijn. Zo weet je daarom vast dat je je afval altijd weg kan en dat je bijdraagt voor een beter milieu door jouw afval te scheiden. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, want we belasten het milieu veel minder als wij afval hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. Het resterende plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminiumfolie laag binnenin (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemische teken (antitranspirant, verf etc)
 • Pakketten met ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal zit geplaatst Afzonderlijk karton ofwel ander document
 • Pakket inclusief van chemische stoffen
 • Glasverval

Des te meer afval jezelf sorteert, hoe goed dat zal zijn ten behoeve van het milieu en jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te splitsen zijn. Glasverval bestaan van flesjes, potten en scherven. Zonder te splitsen pakt het glasafval door de ruimte en ook massa veel plaats bij de afval van het bedrijf op. Je kunt daarom heel besparen op jouw afvalkosten. Het is ook tevens volledig om te recyclen. Ook kost het veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk te maken van nieuwe grondstoffen.

Komt daar bij je onderneming heel veel glas vrij, zoals in de sector van de horeca, dan is is één glascontainer essentieel. Heb jij wisselende tijdsperioden qua drukte? ons werkt samen met flexibele overeenkomsten omdat jij de nummer bakken eenvoudig aanpast.

De geschikte bak voor het glas restafval

Koop de meest geschikte containers voor je glasverval op onze dienst. Je heeft de keuze uit een container met 240 liter en van 900 liters. Er is al één container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en ook dit worden gratis neergezet. Afhankelijk van de de glasafval kies je op welke manier frequent ons het container zullen komen ledigen. ons biedt de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost kost heel veel kracht om glas te produceren van nieuwe materialen. Glasverval is echter daarentegen een prima basis. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuw glas. Tijdens de bewerken doen we verschil onder blank, bruin, groene en ook bont glas. Ook worden kurken en ook deksels verwijderd. Door glas om te recyclen, kunnen er bij één heel veel kleinere temperatuur glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem neem contact .

Wat mag wel er bij het het glasverval?

Wel:

Leeg glasverval dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallen kruiken, borden, kopjes, keramiek etc. Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en ook op een veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan jij daarom best goed organiseren. De gesloten rolcontainer van ons ons helpen tijdens een veilig proces voor verzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heb je 100% garantie dat je je dossiers beschermd vernietigd is. Na de vernieling worden het restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je jij je archief niet wil in de het papierbak wilt werpen. Sommige documenten bezitten geheime informatie en kunnen dus beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je frequent veel vuil in het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft één spleet waarin het document precies doorheen . Als de documenten al binnen het container zijn, krijgt zij meer in handen. Onze chauffeur komt eenmaal in zoveel tijd langs voor het bak legen en de documenten ter plaats te vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarin de bak door het vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. De inhoud wordt daarna meteen vernietigd.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop jij je vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Via het klep in het deksel kan je de papieren in de container werpen. Je heeft de selectie uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kies jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw archief niet op het vervoer is, loop jij geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier worden ingezameld en vernietigd.