Oldambt Restafval ➡️ 9 SCHOKKENDE FEITJES

Snel en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds restvuil blijven bestaan. Probeer dit stroom van afval zo beperkt eventueel te bewaren en je zult zien dat dit geldelijk gunstig is. Met afval heel zoveel mogelijk te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, glas, en swill, rest er dus min eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Oldambt Restafval

Selecteer van de meest uitgebreide assortiment afvalcontainers en koop de beste container voor je restafval. In de de rest restafvalcontainer gooi je je al het het niet niet-recyclebare afvalstoffen welke je geen verder kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en ruiten passen niet binnen de afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD verdelen hebben wij de juiste geschikte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende elke afvalstromen dat in firma’s vrijkomen. Die stromingen kunnen vaak gescheiden ingezameld zijn. Het is goed betreffende de natuur en het geldbeugel.

Wat kan er binnen zakelijk afval?

Hoe goed je je afval ook verdeelt, er gaat steeds restafval blijven voorkomen. Poog dit stroom van afval heel minimaal mogelijk te houden en je zult merken dat het economisch voordelig is. Met afval zo mogelijk toevallig te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er zo min eventueel overblijvend afval over. In de het restafvalcontainer gooi je al het het niet onrecyclebare afval die je geen meer kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, PMD en ruiten thuishoren niet thuis in de rest container.

Is scheiden sorteren van bedrijfsafval verplicht?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. In de de Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel de bedoeling beschreven goederen weer te aanwenden waar het mag.

Wat kost een container rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor containers zijn afhankelijk van de het afvalstroompje, de afmeting van rolcontainer en hoevaak hoe vaak de container container ontleegd dient zijn. U ontdekt alle tarieven op de.

Welk aard bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je karton, vensters, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In elke organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je gemakkelijk en vlug een van de verschillende typen vuilcontainers. Wij brengen hem gratis in een etmaal in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze concurrerende tarieven zie je meteen in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te verzamelen, verklein je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Lees dan even verder. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container huren, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een stalen afvalcontainer is hufterproof en brandwerend, praktisch als de bak op een algemene locatie staat. Je kiest uit diverse inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten worden. Een gemengd afval container wordt gratis bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de dozijn ruime actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de productie van groene kracht. Algemeen afval lijkt dan misschien waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar zowaar twintig procent van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun route verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze gitzwarte korrelachtige assen worden gebruikt voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei giftige stoffen uit in de verbranden die in meer of kleinere mate echter in het natuur terecht komen. Om die reden moeten we volhouden met proberen naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Oldambt Restafval:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We bieden de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons praktische overzicht vind je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er niet plagen bij het afval kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té ruime container.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container wanneer deze slechts halfvol is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren via ons? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor ieder soort vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Oldambt Restafval

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zes niveaus.

Hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de behandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid afval in jouw gemengd afval container te verminderen, fase 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over verdelen bij de oorsprong. Want ongemengd gescheiden afvalsoorten worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het milieu en neemt deel niet bij aan een kringloop systeem.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en gemengd afval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je mag opteren voor een voordelige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om in te schatten die omvang het goed bij je aansluit? Haal dan snel verbinding op met één van onze experts. Door onze vele jaren deskundigheid met afvalmaterialen kennen wij precies wat je nodig hebt. En wil je een keer een extra leegmaken of standaard een grootte ruimer? Dan is deze uiteraard ook geen probleem!

De tarieven van de containers verschillen per afvalsoort, stof en capaciteit. Je huurt bij ons steeds tegen de laagste tarieven. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit voortvloeit, als we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig zie je bij ons precies waar je aan toe. In ons simpele bestelmethode is aangegeven duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een andere andere bak neerlegt. Wij vinden het cruciaal dat dit aspect helder is. Op deze manier ben je later niet voor onaangename ontdekkingen te staan.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Oldambt Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen kartonafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de keuze tussen een erg gevarieerd aanbod met containers van 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de horizon staat. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Tevens in jouw beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat jouw document- en karton in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en ingezet voor grondstof voor nieuw producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden komen deze afvalsoorten beschikbaar, echter tevens in kantoor mag je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van extra herbruikbaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalstromen in te verzamelen, geraken je containers minder snel vol. Bovendien is het scheiden uit je afval ook beter voor het het milieu. PMD kan immers gerecycled worden. Daardoor moeten er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe producten te produceren, jouw PMD is immers een basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Oldambt Restafval

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor het je PMD. Wij bieden diverse plastic rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze levering en landelijke dekking, heb je binnen 24 uren je container op het gewenste locatie geplaatst. Je beslist zelfstandig de gewenste capaciteit en op welke manier vaak het container geledigd moet te worden. Zo ken je dus zeker dat je jouw afval steeds kwijt kan en dat je bijdraagt voor een verbeterde milieu via je vuilnis te splitsen. Bestel snel je voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is belangrijk, want wij belasten het milieu minder minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het resterende plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) kunststof waaronder speeltjes
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Draagtas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (deodorant, lak enzovoort)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal zit gestopt Afzonderlijk karton ofwel verschillend document
 • Pakket inclusief van chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe veel vuilnis jezelf scheidt, des te goed dat het is voor de milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glaswerk is een van de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden zijn. Glasafval bestaat uit flesjes, potten en glasscherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval door het ruimte en ook massa heel veel ruimte bij het bedrijfsafval in. Jij kunt dus flink uit besparen op je kosten voor afval. Het is ook tevens compleet om te hergebruiken. Ook verbruikt het veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk om te produceren uit verse grondstoffen.

Ontstaat daar bij jouw bedrijf heel veel glas los, zoals bij de horeca, dan is een container voor glas essentieel. Heb jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons functioneert samen met aanpasbare contracten omdat je het nummer containers makkelijk verandert.

Het geschikte container voor het glas restafval

Bestel de beste bakken voor jouw glasafval op onze dienst. Je hebt de keuze uit keuze van een bak met 240 liter en met 900 liters. Er is al een container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en ook dit worden gratis geplaatst. Op basis van de glasafval kiest je op welke manier frequent wij het container zullen komen ledigen. ons biedt de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het veel energie voor het glas om te maken uit verse grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen één prima grondslag. Er zit meestal ongeveer 50% oudere glas in nieuw glazen. Bij het verwerken maken wij verschil tussen wit, bruin, groen en bont glas. Ook worden kurken en dekseltjes verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kunnen er op één heel veel lagere temperatuur glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heb jij vragen? Bekijk de frequent gestelde vragen of neem neem contact .

Wat mag er bij het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gefungeerd heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk etc. n Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen beschermd en ook op een veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging kan je daarom best uitstekend regelen. De gesloten rolcontainers van ons helpen bij een beschermd proces voor inzameling en vernietiging van archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft jij honderd procent garantie dat jouw dossiers veilig vernietigt zijn. Na de vernieling worden het restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jouw dossiers niet in de het papierbak wil gooien. Enkele papieren bevatten geheime informatie en kunnen daarom beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij frequent een grote hoeveelheid afval in het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één gleuf waar het document exact erin . Als het papieren eenmaal in het container zitten, krijgen niemand ze nog bij . Onze bestuurder komt eenmaal in de tijd bij om de bak ledigen en het papier ter plekke te vernielen binnen onze truck. Ook dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarbij het container door de vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het content zal daarna direct vernielt.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij jouw geheime papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Door het klepje in het deksel kun je de documenten in het bak gooien. Je heeft de selectie uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier niet op vervoer gaat, loopt je niet gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden ingezameld en vernietigd.