Omrincontainer.Nl ᐅ 14 OPVALLENDE HACKS

Vlug en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Tracht deze stroom van afval zo klein toevallig te houden en je zult opmerken dat deze geldelijk gunstig is. Via afval dus veel eventueel te scheiden, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er dus minimaal toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Omrincontainer.Nl

Kies uit de ruimste aanbod containers en bestel het meest geschikte container voor je je restafval. In het restafvalcontainer werp je reeds de niet te recyclen afval welke je niet verder kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, en glas passen geen binnen de afvalcontainer. Ook voor PMD sorteren beschikken wij de correcte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de naam voor ieder afvalstromingen die binnen ondernemingen vrijkomen. Deze stromen zouden meestal apart opgehaald geraken. Dit is beter betreffende het natuur en de portemonnee.

Wat mag wel er binnen zakelijk afval?

Op welke manier prima je je afvalstoffen tevens scheidt, er zal er steeds restafval blijven bestaan. Tracht dit stroom van afval dus minimaal eventueel te bewaren en je zal opmerken dat het geldelijk gunstig is. Via afval heel veel mogelijk te verdelen, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er heel zo weinig mogelijk restvuil over. In de het afvalcontainer werp je al het de onrecyclebare afval dat je geen extra kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, PMD en vensterglas thuishoren niet binnen de rest restafvalcontainer.

Is scheiden scheiden van bedrijfsafval verplicht?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen mogelijk toevallig te scheiden. Binnen het landelijk Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het de bedoeling omschreven artikelen opnieuw te benutten indien dat het lukt.

Wat kost een container een container afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven prijzen voor containers zijn hangt af van de afvalstroom de afvalstroom stroom van afval, de grootte grootte van container alsook hoe vaak de de afvalcontainer ontleegd dient geraken. Jij vindt elke tarieven op tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je documenten, vensters, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In elke onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons koop je snel en snel een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende een dag in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende kosten zie je meteen in het orderproces. Handig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te ophalen, verminder je de aantal algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Bekijk dan even verder. Of neem direct jouw restafval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook kiezen voor een metalen afvalcontainer. Een stalen afvalcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, praktisch als de vat op een algemene locatie staat. Je kiest uit verschillende volumematen. De keuze is aan jou, op basis van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geledigd moeten worden. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn omvangrijke actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de opwekking van hernieuwbare energie. Restafval klinkt dan wellicht zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar zowaar twintig procent van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaalresten er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze zwarte korrelvormige slakken worden gebruikt voor het ophogen of aanleggen van wegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende schadelijke stoffen uit in de verbranding die in meer of mindere mate echter in het leefomgeving belanden. Om die reden moeten we doorgaan met zoeken naar zo minimaal verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Omrincontainer.Nl:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We bieden de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische lijst vind je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor je personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er niet plagen bij het afval kunnen. Ook kan stank geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te grote bak.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig hebt is
Het is zonde om te betalen voor het legen van de bak als deze maar halfvol is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de correcte manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren via ons?

Waarom een container op wielen huren bij ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een passende oplossing voor ieder type vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Omrincontainer.Nl

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zes treden.

Hoe hoger op de ladder, des te ecologischer de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de massa rommel in jouw restafvalcontainer te verminderen, stap 1. Dit doen wij door te raadplegen over verdelen bij de bron. Want zuiver gescheiden afvalsoorten worden zoveel als kan hergebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is nadelig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire systeem.

Soorten en prijzen bedrijfsafval en algemeen afval verwerking

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar ertussen. Je mag kiezen voor een gunstige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om naar te schatten die grootte het goed bij je past? Haal dan snel aansluiting op met één van onze specialisten. Dankzij onze vele jaren deskundigheid met afvalmaterialen weten wij precies wat je vereist hebt. En verlang je één keer een extra legen of standaard een formaat ruimer? Dan is dat uiteraard ook geen kwestie!

De tarieven van de containers wisselen per afvalcategorie, stof en capaciteit. Je verhuurt bij ons telkens tegen de laagste tarieven. Gemengd afval is een van de prijzigere afvalstromen. Dit voortvloeit, zoals we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons precies waar je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat vermeld overtuigend wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere bak neerlegt. Wij achten het cruciaal dat dit aspect duidelijk is. Hierdoor raak je later nooit voor vervelende ontdekkingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Omrincontainer.Nl

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papier, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes gescheiden verzamelen. Je hebt de keuze uit een heel gevarieerd aanbod van containers van 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme op de horizon ligt. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan wel zeven maal hergebruikt worden. Ook in je beurs scheelt het beduidend als je deze afvalsoort apart verzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat je document- en karton op de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet als basis tot nieuw producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar ook in kantoren mag je jouw organisch afval scheiden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van extra recyclebaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk deel uit ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug vol. Bovendien is het scheiden uit je afval tevens goed voor het de omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, jouw PMD wordt immers een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Omrincontainer.Nl

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor je PMD. We bieden diverse plastic rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis bezorging en landelijke dekking, heb je binnen 24 uur jouw afvalcontainer bij het verlangde locatie staan. Je beslist zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en hoe vaak het afvalcontainer geledigd moet te zijn. Op deze manier weet je dus vast dat je je afval steeds weg kan en waar je bijdraagt aan een beter omgeving door je vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, omdat wij belasten het milieu veel als we afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. De overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en kauwgom) (Hard) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (emmers, druiprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, verf etc)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal is geplaatst Los karton of verschillend document
 • Verpakking inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te veel afval je scheidt, des te beter dat het is voor de milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glaswerk is 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen zijn. Glasafval bestaan van flessen, potten en ook glasscherven. Zonder het te splitsen pakt het glasafval vanwege het volume en gewicht veel ruimte in de bedrijfsafval in. Jij kunt daarom flink uit besparen in je afvalkosten. Het is tevens compleet om te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen veel minder energie in vergelijking met glazen te maken uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar op jouw bedrijf heel veel glas vrij, bijvoorbeeld in de horeca, dan is een container voor glas onmisbaar. Bezit je wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons werkt met aanpasbare contracten omdat jij het aantal bakken makkelijk aanpast.

De geschikte bak voor glas restafval

Bestel het meest geschikte containers voor het jouw glasafval bij ons. Jij hebt de selectie van een bak met tweehonderdveertig liter en ook van 900 liter. Er is al een container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en deze worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de de glasafval kies je op welke manier vaak ons het container zullen komen legen. wij biedt het meest voordelige service.

Zo worden glas verwerkt

Het kost heel veel energie voor het het glas te produceren uit verse materialen. Glasverval is echter echter één prima basis. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen in nieuwe glas. Tijdens het bewerken maken we onderscheid onder blank, bruine, groen en ook bont glas. Ook zijn kurken en deksels verwijderd. Door glas te recyclen, kan er zijn bij één veel lagere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragen of neem contact .

Wat mag er bij de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gediend had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruiken, borden, koppen, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen onder vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je archief moet veilig en in veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging zou je dus best goed regelen. Het afgesloten rolcontainers van ons helpen tijdens een veilig proces voor inzameling en vernieling van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft jij 100% garantie dat je je dossiers beschermd vernietigd zijn. Na vernietiging zullen het restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je je dossiers niet wil in de de papiercontainer wilt werpen. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig veel afval in de het gedaante van geheim document? Kies voor het archiefvernietiging van ons U. Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een spleet waarin het document precies doorheen past. Wanneer het papieren eenmaal in het container zitten, krijgt niemand ze meer in . Onze bestuurder komt eens in tijd langs voor de bak te ledigen en het documenten ter plekke vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een afgesloten systeem waarbij de container door het vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het content wordt daarna direct vernietigd.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klep in het deksel kan je de documenten in de bak gooien. Je hebt de keuze uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je dossier geen op het transport is, loop je niet risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en vernietigd.