Ondergrondse Afvalcontainer Groningen 🔴 15 SNELLE TRUCS

Vlug en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook sorteert, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Tracht het stroom van afval zo minimaal mogelijk te bewaren en je zult zien dat dit financieel gunstig is. Met vuil heel veel toevallig te scheiden, zoals papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er zo minimaal toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Ondergrondse Afvalcontainer Groningen

Selecteer van de meest uitgebreide aanbod afvalcontainers en koop de beste ideale container voor je je overblijvend afval. Binnen de afvalcontainer werp je al het het niet niet te recyclen afvalstoffen dat je niet verder extra kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en vensterglas thuishoren geen binnen het container. Eveneens voor PMD sorteren hebben we de correcte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming betreffende ieder afvalstromen welke binnen ondernemingen ontstaan. Deze stromen mogen dikwijls afzonderlijk ingezameld worden. Het is verbeterd betreffende het milieu en het portemonnee.

Wat is toegestaan er in de zakelijk afval?

Hoezo uitstekend je je afval ook verdeelt, er zal telkens overblijvend afval blijven voorkomen. Probeer het afvalstroom dus klein mogelijk te houden en je zult zien dat dit financieel gunstig is. Via afval dus zoveel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er zo min toevallig restvuil over. In de de afvalcontainer gooi je je al het onrecyclebare afval die je niet verder verder kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, PMD en ruiten thuishoren niet binnen de rest container.

Is het verdelen van zakelijk afval gedwongen?

Je bent noodzakelijk afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. In de het Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel omschreven producten opnieuw te gebruiken waar dat het kan.

Wat kost een container een container voor rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven van afvalcontainers zijn afhankelijk afhangend van de de afvalstroom, de afmeting van de afvalcontainer alsook hoe vaak de de container geledigd rolcontainer geleegd moet zijn. Jij vindt alle prijzen op de tarievenpagina de.

Welk type bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je papier, ruiten, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In ieder bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons bestel je eenvoudig en vlug een van de verschillende varianten afvalcontainers. Wij brengen hem gratis in een dag in heel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze lage tarieven zie je meteen gedurende het orderproces. Nuttig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te verzamelen, reduceer je de aantal restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Doorlees dan even door. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook opteren voor een ijzeren rolcontainer. Een stalen vuilcontainer is hufterproof en brandbestendig, nuttig als de bak op een publieke plaats staat. Je kiest uit verschillende groottes. De selectie is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) ontdaan moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt gratis bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de dozijn omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare energie. Gemengd afval lijkt dan eventueel nutteloos, dat is het dus niet! De afvalbranche produceert maar liefst 20% van de groene energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metalen er verwijderd die hun pad vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelige slakken worden ingezet voor het verhogen of creëren van straten. Spijtig genoeg komen er ook diverse giftige stoffen los tijdens de verbranding die in meer of kleinere mate echter in het milieu belanden. Daarom moeten we volhouden met zoeken naar zo minimaal afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Ondergrondse Afvalcontainer Groningen:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische overzicht vind je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor jouw werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te grote bak.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak wanneer dit maar halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren bij ons? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We leveren een passende uitkomst voor elk soort afval en voor ieder onderneming. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Ondergrondse Afvalcontainer Groningen

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes niveaus.

Hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de verwerking. Zo pogen wij in samenwerking met jou de volume afval in jouw algemeen afval container te verlagen, etappe 1. Dit bereiken wij door te adviseren over verdelen bij de afkomst. Want ongemengd gescheiden afvalmaterialen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het natuur en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Typen en kosten zakelijk afval en gemengd afval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot wel 2500 liter en alles daar tussenin. Je mag kiezen voor een gunstige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om in te schatten die grootte het perfect bij je aansluit? Neem dan gauw aansluiting op met één van onze specialisten. Dankzij onze jarenlange kennis met afvalstromen begrijpen wij juist wat je vereist hebt. En verlang je eenmalig een meer legen of gewoonlijk een formaat groter? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De kosten van de rolcontainers verschillen per afvalsoort, stof en capaciteit. Je huurt bij ons altijd tegen de scherpste tarieven. Restafval is een van de duurdere afvalstromen. Dit komt, zoals we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs vind je bij ons exact waar je te maken hebt. In ons simpele bestelsysteem staat helder wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere alternatieve rolcontainer betaalt. Wij achten het cruciaal dat dit aspect helder is. Op deze manier raak je later nooit voor nare ontdekkingen te staan.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Ondergrondse Afvalcontainer Groningen

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk apart inzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer uitgebreid assortiment van afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is gepast wanneer de containers buitenshuis staan, of vandalisme aan de loer staat. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte grootte. Daarna bepaal je op welke manier frequent je container(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Ook in je portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton op de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet als grondstof tot nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, pasta, dranken, eierschalen, frites, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze afvalsoorten vrij, maar ook in kantoren kunt je je biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van meer recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een groot deel uit ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten in zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug vol. Bovendien is het apart houden van uw vuilnis tevens beter voor het de omgeving. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen vers materialen ontgonnen te worden om verse producten te produceren, jouw PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Ondergrondse Afvalcontainer Groningen

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor jouw PMD. We bieden verschillende plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis levering en nationale dekking, heeft je in 24 uren jouw afvalcontainer op de gewenste plek geplaatst. U bepaalt zelf de gewenste capaciteit en hoe vaak de container geleegd dient te zijn. Op deze manier ken je dus zeker waar je je vuilnis altijd kwijt kan en dat je bijdraagt voor een beter omgeving via je vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, omdat we belasten het milieu veel indien wij afvalstoffen recycleren. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. Het resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminium laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook kauwgom) (Stevig) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemisch teken (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten met ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander materiaal zit geplaatst Afzonderlijk karton of verschillend papier
 • Pakket inclusief chemische stoffen
 • Glasverval

Hoe veel vuilnis je sorteert, hoe goed dat het is voor het milieu en ook je portemonnee. Glas is een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te splitsen is. Glasscherven bestaat uit flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder het om scheiden pakt het glasafval vanwege het ruimte en ook massa veel ruimte in het afval van het bedrijf op. Jij kan dus heel besparen in jouw kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig te hergebruiken. Daarnaast kost het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glazen om te maken van verse materialen.

Ontstaat er op jouw onderneming heel veel glas los, zoals in de sector van de horeca, dan is is een container voor glas essentieel. Heb je variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons werkt samen met flexibele overeenkomsten waardoor jij de nummer bakken eenvoudig verandert.

De juiste container voor glasafval

Bestel de beste containers voor je glasverval bij onze dienst. Jij hebt de keuze uit keuze uit één container van 240 liter en ook met negenhonderd liter. Er reeds één container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook dit worden gratis geplaatst. Op basis van hoeveelheid glasafval kiest je hoe frequent ons het container komen legen. ons biedt de voordeligste service.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost veel energie voor het het glas te maken uit verse materialen. Glasafval is echter echter een goede basis. Daar zit meestal ongeveer 50% oud glazen in nieuwe glazen. Bij de bewerken maken we onderscheid tussen wit, bruine, groene en ook gemengd glazen. Daarnaast worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kan er bij één heel veel lagere temperatuur glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heeft jij vragen? Bekijk het veelgestelde vragen of neem contact .

Wat is mag wel er zijn bij het de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gediend had als verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallen kruikjes, borden, kopjes, keramiek etc. n Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen beschermd en in een veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging zou je daarom beter goed organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons helpen bij een veilig proces van inzameling en vernietiging van jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heb je 100% zekerheid dat je je dossiers veilig vernietigt zijn. Na vernieling worden de restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat jij je archief niet wil in de papierbak wil werpen. Enkele documenten bezitten geheime gegevens en kunnen dus best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft je frequent veel afval in de de vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat een gleuf waar het papier precies doorheen . Wanneer het papieren eenmaal in het container zijn, krijgt niemand zij meer in handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal tijd langs voor het bak ledigen en het documenten ter plekke te vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een gesloten systeem waarin de bak via de vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. De inhoud wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop jij je geheime documenten veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Via het klep in het deksel kan jij de documenten in de container gooien. Je hebt de keuze van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier niet op het transport gaat, loop jij geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.