Ondergrondse Afvalcontainer Oss ✔️ 7 VERBIJSTERENDE HACKS

Vlug en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Poog deze afvalstroompje dus klein toevallig te bewaren en je zal opmerken dat het economisch gunstig is. Met vuil heel veel mogelijk te sorteren, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er zo zo weinig toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Ondergrondse Afvalcontainer Oss

Kies uit uit de ruimste aanbod afvalcontainers en koop de meest geschikte container geschikt voor je restvuil. In de rest afvalcontainer gooi je je al het niet-recyclebare vuil die je niet verder extra kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en vensterglas thuishoren niet thuis in de de rest afvalcontainer. Tevens voor PMD verdelen beschikken we de juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam aangaande elke afvalstromen die binnen firma’s vrijkomen. Dit afvalstromen zouden vaak gescheiden ingezameld geraken. Het is verbeterd aangaande de natuur en de portemonnee geldbeugel.

Wat is toegestaan er binnen zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er gaat altijd restvuil aanwezig bestaan. Probeer dit afvalstroompje heel klein eventueel te houden en je zult opmerken dat dit financieel voordeelgevend is. Via afval dus veel mogelijk te verdelen, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er zo min eventueel overblijvend afval over. In de restafvalcontainer gooi je reeds het niet te recyclen afvalstoffen dat je niet extra kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, PMD en vensterglas passen geen in de het container.

Is scheiden scheiden van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. In het landelijk Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel streefdoel vermeld goederen opnieuw te gebruiken als dat kan.

Wat kost een een container voor afvalcontainer voor?

De tarieven prijzen voor afvalcontainers afhankelijk afhangend van de stroom van afval, de omvang van de container alsook hoevaak de container geledigd afvalcontainer ontleegd dient zijn. Je ontdekt elke prijzen op tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je papier, vensters, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In elke onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de talloze soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos in 24 uur in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende tarieven zie je direct gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt besparen met een restafval container. Algemeen afval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te ophalen, verminder je de massa algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Doorlees dan even verder. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos juiste ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook gaan voor een metalen afvalcontainer. Een stalen afvalcontainer is hufterproof en brandwerend, handig als de container op een publieke plaats staat. Je gaat uit diverse inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw container(s) ontdaan moeten worden. Een gemengd afval container wordt gratis bij geplaatst. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf grote moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de opwekking van groene kracht. Algemeen afval lijkt dan wellicht zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie levert maar zowaar een vijfde van de groene energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaalresten er geëxtraheerd die hun weg verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze donkere korrelvormige slakken worden toegepast voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse gevaarlijke materialen vrij tijdens de verbranden die in minstens of kleinere mate toch in het leefomgeving komen. Dus moeten we doorgaan met zoeken naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Ondergrondse Afvalcontainer Oss:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons praktische overzicht vind je snel de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en arriveren deze conform een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er niet plagen bij het afval kan. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te ruime bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container wanneer dit maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren bij ons? Aangezien we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een geschikte uitkomst voor ieder type afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Ondergrondse Afvalcontainer Oss

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit 6 treden.

Naarmate je hoger op de orde, des te duurzamer de verwerking. Zo pogen wij samen met jou de massa rommel in jouw restafvalcontainer te verminderen, fase 1. Dit doen wij door te adviseren over verdelen bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Soorten en prijzen zakelijk afval en gemengd afval verwijdering

De volume voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot wel 2500 liter en elk daar tussendoor. Je mag kiezen voor een gunstige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om bij te ramen die omvang het perfect bij je aansluit? Neem dan even contact op met een van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij exact wat je benodigd hebt. En verlang je een keer een extra leegmaken of standaard een maatje grotere? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel probleem!

De prijzen van de containers variëren per afvalstroom, stof en literinhoud. Je huurt bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Restafval is één van de prijzigere afvalcategorieën. Dit komt, gelijk we bedoelden, door haar effect op het milieu. Gelukkig genoeg zie je bij ons precies voor wat je aan toe. In ons eenvoudige bestelmethode is aangegeven duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een alternatieve container neerlegt. Wij achten het cruciaal dat dit aspect transparant is. Zo kom je naderhand niet voor onaangename ontdekkingen te staan.

Hoe hou je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Ondergrondse Afvalcontainer Oss

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk apart verzamelen. Je hebt de optie tussen een erg uitgebreid assortiment van containers van 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een brede selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de loer ligt. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Ook in jouw beurs bespaart het beduidend als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat je document- en papier in de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt als basis voor nieuwe producten. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalstromen vrij, maar ook op kantoor mag je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra herbruikbaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaat één groot deel van ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen allemaal tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalsoorten te te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vol. Daarnaast ligt het apart houden van uw vuilnis ook beter voor de milieu. PMD kan immers hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen enkele vers materialen ontgonnen te worden om nieuwe producten te maken, jouw PMD is namelijk een basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Ondergrondse Afvalcontainer Oss

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende rolcontainer voor het je PMD. Wij leveren diverse plastic afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, kosteloze levering en nationale bereik, heeft je in 24 uur jouw container op de verlangde plek geplaatst. Je beslist zelf de gewenste capaciteit en op welke manier frequent de container geledigd dient te worden. Zo ken je daarom vast waar je je vuilnis steeds weg kan en waar je meewerkt aan een beter omgeving door je vuilnis te scheiden. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, omdat we belasten het omgeving minder indien wij afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en gomballen) (Hard) kunststof zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, verf etc)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof zit gestopt Afzonderlijk karton ofwel ander document
 • Verpakking met chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe veel vuilnis jezelf sorteert, hoe goed dat zal zijn voor de milieubescherming en je geldbeurs. Glas blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te scheiden is. Glasafval bestaat uit flessen, potten en ook glasscherven. Zonder het om splitsen pakt het glasafval door de ruimte en gewicht veel ruimte in het afval van het bedrijf in. Jij kan dus heel besparen in je kosten voor afval. Het glas is ook tevens compleet te hergebruiken. Ook kost het veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk te maken van nieuwe materialen.

Komt daar op jouw bedrijf veel glas vrij, zoals bij de sector van de horeca, dan is is een glascontainer essentieel. Bezit je wisselende periodes qua bezigheden? ons functioneert met flexibele overeenkomsten omdat jij de nummer containers eenvoudig verandert.

Het geschikte bak voor glas restafval

Bestel het meest geschikte containers voor het je glasverval op onze dienst. Je hebt de selectie uit één bak van tweehonderdveertig liter en met 900 liters. Er is reeds een container voor glas startend bij €13 per maand en ook deze worden gratis neergezet. Op basis van hoeveelheid glasafval kiest je op welke manier vaak ons de bak zullen komen legen. ons biedt de meest voordelige service.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het veel energie voor het glas te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter een goede grondslag. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oud glazen binnen nieuw glazen. Bij het bewerken doen wij verschil onder wit, bruine, groen en gemengd glazen. Ook zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kan er zijn bij één veel kleinere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem contact .

Wat is mag er zijn bij de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gefungeerd had zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallen kruikjes, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank etc. vallend binnen vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief dienen beschermd en ook op veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging kan je daarom beter uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen tijdens een beschermd proces voor verzameling en ook vernietiging van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heeft je honderd procent garantie dat je dossiers beschermd vernietigd is. Na de vernietiging worden de restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je jouw dossiers niet wil in de het papiercontainer wilt werpen. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft je frequent veel afval in de het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies voor dossiervernietiging van ons U. Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft één gleuf waarin het papier precies erin . Wanneer het papieren eenmaal binnen de container zijn, krijgt zij meer bij . Onze chauffeur arriveert eens de zoveel tijdstip langs om de bak te ledigen en de documenten ter plaats vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarin de container via het truck zelf is opgetild en opengemaakt. De inhoud zal daarna direct vernietigd.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop je jouw geheime papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Via het klepje in het deksel kun jij het documenten in de container gooien. Je hebt de selectie van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kiest je de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw archief geen op het vervoer gaat, loop jij geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en verwoest.