Ondergrondse Afvalcontainers Alphen Aan Den Rijn ✔️ 4 SIMPELE TIPS

Vlug en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook sorteert, er zal altijd overblijvend afval voortdurend bestaan. Probeer deze stroom van afval zo klein eventueel te behouden en je gaat merken dat het geldelijk gunstig is. Met afval zo veel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er zo min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Ondergrondse Afvalcontainers Alphen Aan Den Rijn

Selecteer bij de ruimste gamma afvalcontainers en koop de beste beste rolcontainer voor je je restvuil. In de de rest container gooi je al het niet niet te recyclen vuil welke je niet verder extra kan verdelen. Documenten/karton, swill, en glas thuishoren niet in de de rest container. Tevens omtrent PMD scheiden hebben wij de juiste correcte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam aangaande elke afvalstromen die bij firma’s voortkomen. Deze afvalstromen mogen meestal afzonderlijk opgehaald geraken. Het is beter voor het natuur en de portemonnee portemonnee.

Wat moet er binnen zakelijk afval?

Op welke manier goed je je afvalstoffen ook scheidt, er zal altijd restvuil aanwezig voorkomen. Tracht dit afvalstroom zo minimaal toevallig te bewaren en je zult merken dat deze financieel voordeelgevend is. Met afval zo mogelijk toevallig te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er heel minimaal toevallig restafval over. In de rest container gooi je reeds het niet onrecyclebare afvalstoffen die je niet verder extra kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, PMD en glas passen niet thuis in de de afvalcontainer.

Is het sorteren van bedrijfsafval verplicht?

Je bent verplicht afvalstromingen zoveel eventueel te verdelen. In de Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het streefdoel omschreven producten weer te gebruiken als dat het lukt.

Wat kost een container rolcontainer voor?

De prijzen van afvalcontainers zijn hangt af van de het afvalstroompje, de grootte van afmeting van de rolcontainer alsook hoe vaak de container geleegd dient geraken. U vindt elke tarieven op de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, glas, swill en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met restafval containers

In elke onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons koop je snel en vlug een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij brengen hem kosteloos gedurende een dag in heel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze scherpe kosten zie je meteen gedurende het orderproces. Praktisch, want dan kun je direct zien of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te ophalen, verklein je de aantal gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Bekijk dan even voort. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds juiste verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een metalen vuilcontainer. Een stalen afvalcontainer is solide en brandwerend, nuttig als de container op een algemene locatie staat. Je selecteert uit verschillende inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geledigd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de productie van duurzame energie. Restafval klinkt dan wellicht waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche voorbrengt maar minstens 20% van de duurzame energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaalresten er geëxtraheerd die hun pad vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelvormige slakken worden toegepast voor het ophogen of creëren van straten. Helaas komen er ook verschillende giftige materialen los gedurende de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate desondanks in het leefomgeving komen. Daarom moeten we blijven zoeken naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Ondergrondse Afvalcontainers Alphen Aan Den Rijn:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te grote bak.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container wanneer deze slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren via ons?

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor elk soort afval en voor ieder onderneming. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Ondergrondse Afvalcontainers Alphen Aan Den Rijn

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zestal stappen.

Hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de volume afval in jouw gemengd afval container te verminderen, stap 1. Dit doen wij door te raadplegen over verdelen bij de afkomst. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een kringloop economie.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval verwerking

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je kunt selecteren voor een betaalbare plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om bij te bepalen wat grootte het perfect bij je aansluit? Haal dan even verbinding op met een van onze experts. Met onze langdurige ervaring met afvalsoorten weten wij precies wat je vereist hebt. En wens je eenmalig een meer leegmaken of standaard een formaat grotere? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel issue!

De kosten van de bakken verschillen per afvalcategorie, stof en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige kosten. Restafval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig zie je bij ons precies voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelmethode staat vermeld helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een bepaalde alternatieve bak neerlegt. Wij achten het essentieel dat dit transparant is. Zo kom je naderhand niet voor vervelende onthullingen te zitten.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Ondergrondse Afvalcontainers Alphen Aan Den Rijn

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim archief. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papierafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes apart verzamelen. Je hebt de keuze tussen een erg uitgebreid assortiment van containers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een brede keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of vandalisme aan de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je container(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Tevens in je portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat je document- en papier in de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt als grondstof tot nieuwe producten. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, maar tevens op kantoren kunt je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit meer herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande een groot gedeelte van bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten in verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Daarnaast ligt het scheiden van je vuilnis tevens beter voor het het milieu. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, je PMD is immers een grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Ondergrondse Afvalcontainers Alphen Aan Den Rijn

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende rolcontainer voor het je PMD. We bieden verschillende kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis levering en nationale dekking, heb je in 24 uur je afvalcontainer op de verlangde plek geplaatst. U bepaalt zelf het verlangde capaciteit en hoe vaak het afvalcontainer geleegd moet te worden. Zo weet je dus vast dat je jouw afval altijd kwijt kan en waar je bijdraagt aan een verbeterde omgeving door jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel je voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat we belasten het omgeving minder indien we afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. Het resterende plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, lak enz.)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander stof zit geplaatst Afzonderlijk doosjes of ander papier
 • Pakket inclusief chemische materialen
 • Glasverval

Hoe meer afval je sorteert, des te beter dat het is voor het milieu en ook je geldbeurs. Glas blijkt 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om scheiden is. Glasverval bestaan uit flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder te scheiden pakt het door het volume en gewicht heel veel plaats bij de afval van het bedrijf op. Jij kunt dus flink uit besparen in je kosten voor afval. Het is tevens compleet om te hergebruiken. Ook kost het veel minder kracht dan glaswerk te maken van nieuwe materialen.

Komt daar op je onderneming heel veel glas vrij, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is is één glascontainer essentieel. Bezit jij wisselende periodes met betrekking tot drukte? wij werkt met aanpasbare contracten omdat je het nummer bakken eenvoudig verandert.

De juiste container voor het glas restafval

Koop het meest geschikte containers voor het jouw glasafval op ons. Jij heeft de keuze uit keuze van één bak van tweehonderdveertig liter en van 900 liter. Er is is al één container voor glas vanaf €13 per maand en ook deze wordt kosteloos neergezet. Op basis van de de afval kies jij hoe frequent ons de container komen ledigen. wij leveren het voordeligste service.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost veel energie voor het glas om te maken uit nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen een prima grondslag. Er zitten gewoonlijk circa 50% oudere glas binnen nieuw glazen. Bij de bewerken doen we onderscheid onder blank, bruin, groen en ook gemengd glas. Ook zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door glas te hergebruiken, kunnen er bij één veel lagere warmte glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heb jij vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of contact .

Wat is mag wel er bij het het glasverval?

Wel:

Leeg glasverval dat gefungeerd had zoals verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallen kruiken, borden, koppen, aardewerk etc. Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet beschermd en in een veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je daarom best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces voor verzameling en vernieling van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren worden discreet vervoerd. Zo heb je 100% garantie dat je jouw dossiers veilig vernietigt is. Na de vernietiging zullen het restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je je archief niet wil in de de papierbak wilt gooien. Enkele papieren bevatten geheime gegevens en kunnen kunnen dus beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de vorm van geheim document? Kies dan dan voor archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat een gleuf waar het document exact doorheen past. Als de documenten eenmaal binnen de container zijn, krijgen ze meer in handen. Onze bestuurder komt eens de zoveel tijd langs om het bak ledigen en de papier plaats te vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten mechanisme waarin de container door het vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het content wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je je geheime documenten veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klepje in de deksel kan jij de papieren in de bak werpen. Jij heeft de keuze uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw dossier geen op het vervoer gaat, loopt je niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.