Ondergrondse Afvalcontainers Culemborg ➡️ 6 SIMPELE WEETJES

Gauw en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook scheidt, er zal steeds restvuil voortdurend bestaan. Poog dit stroom van afval heel klein eventueel te bewaren en je zal merken dat dit financieel voordelig is. Door vuil heel mogelijk eventueel te scheiden, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er heel zo weinig mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Ondergrondse Afvalcontainers Culemborg

Kies uit uit de ruimste gamma afvalcontainers en koop de beste beste afvalcontainer voor je je restafval. In de de afvalcontainer werp je reeds het niet niet-recyclebare afval dat je niet verder meer kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, en vensterglas horen niet binnen de rest restafvalcontainer. Eveneens voor PMD scheiden hebben ons de juiste correcte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam aangaande alle afvalstromen dat in firma’s ontstaan. Dit stromingen mogen meestal apart opgehaald geraken. Het is goed aangaande het leefomgeving en de geldtas.

Wat kan er binnen ondernemingsafval?

Hoe prima je je afvalstoffen eveneens sorteert, er zal altijd restafval voortdurend voorkomen. Tracht het afvalstroompje zo beperkt eventueel te bewaren en je gaat zien dat het geldelijk voordeelgevend is. Via vuil heel mogelijk toevallig te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er zo min mogelijk overblijvend afval over. Binnen de afvalcontainer gooi je je al het niet-recyclebare afval welke je geen verder kan verdelen. Karton/karton, swill, PMD en ruiten horen niet thuis in de de restafvalcontainer.

Is het verdelen van ondernemingsafval gedwongen?

Je blijft gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te verdelen. In de het Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel vermeld goederen opnieuw te benutten waar dat kan.

Wat kost een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven tarieven voor rolcontainers zijn hangt af van de de afvalstroom afvalstroompje, de afmeting van container en hoevaak hoe vaak de container geledigd container geleegd moet worden geraken. Jij ontdekt ieder prijzen op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk type afval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je documenten, glas, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In elke organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en snel een van de vele varianten rolcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos gedurende een etmaal in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe tarieven zie je gelijk in het bestelproces. Nuttig, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een restafval container. Restafval is door zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes apart in te zamelen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Bekijk dan even verder. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd passende verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook gaan voor een ijzeren rolcontainer. Een metalen vuilcontainer is hufterproof en brandveilig, handig als de bak op een publieke plaats staat. Je selecteert uit diverse volumematen. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt gratis bij neergezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 ruime actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de opwekking van duurzame kracht. Gemengd afval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche levert maar zowaar een vijfde van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een bruikbare doel. Deze zwarte korrelachtige slakken worden gebruikt voor het aanvullen of creëren van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei schadelijke substanties uit gedurende de verbranden die in meer of kleinere mate toch in het leefomgeving komen. Daarom moeten we doorgaan met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Ondergrondse Afvalcontainers Culemborg:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige lijst ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor je werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af zodat er niet plagen bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te grote container.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer deze slechts halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren bij ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een passende oplossing voor ieder type vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Ondergrondse Afvalcontainers Culemborg

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit 6 treden.

Naarmate je hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo proberen wij samen met jou de massa rommel in jouw gemengd afval container terug te dringen, stap 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over verdelen bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel als kan hergebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Typen en tarieven bedrijfsafval en gemengd afval verwerking

De capaciteit voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je kan kiezen voor een betaalbare synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om bij te schatten welke omvang het goed bij je aansluit? Neem dan even aansluiting op met één van onze deskundigen. Door onze vele jaren deskundigheid met afvalsoorten weten wij juist wat je vereist hebt. En wil je een keer een extra lediging of regulier een maatje groter? Dan is dit natuurlijk ook geen issue!

De prijzen van de bakken wisselen per afvalsoort, stof en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de laagste tarieven. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit komt, gelijk we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkig vind je bij ons exact waarvoor je aan toe. In ons gemakkelijke bestelmethode is aangegeven duidelijk wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere andere container neerlegt. Wij vinden het cruciaal dat dit helder is. Zo raak je naderhand geen voor vervelende ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Ondergrondse Afvalcontainers Culemborg

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papierafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk apart inzamelen. Je hebt de keuze uit een zeer uitgebreid aanbod met afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een brede selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of wanneer vernieling op de loer ligt. Kies, afhankelijk van je nood, de meest geschikte grootte. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan wel zeven maal gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalsoort apart inzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat jouw document- en karton in de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt als grondstof tot nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk aan piepers, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groentes en fruit en melkproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter tevens in kantoor kunt je jouw organisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk deel van ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalsoorten te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vol. Bovendien ligt het apart houden uit uw afval ook beter voor het omgeving. PMD mag immers hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden voor verse producten te produceren, jouw PMD is immers een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Ondergrondse Afvalcontainers Culemborg

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden verschillende kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze levering en nationale dekking, heb je binnen 24 uren je container op de verlangde plek staan. U bepaalt zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak het afvalcontainer geleegd moet te zijn. Op deze manier weet je daarom vast waar je jouw afval steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt voor een verbeterde milieu via jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, omdat wij belasten het milieu minder minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stijf) kunststof zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal is geplaatst Afzonderlijk karton of ander document
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Hoe veel afval jezelf sorteert, hoe goed dat het zal zijn ten behoeve van de milieu en ook je portemonnee. Glas blijkt één van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen is. Glasverval bestaat van flessen, potten en scherven. Zonder het te splitsen pakt het glasafval door de volume en ook gewicht heel veel plaats in de bedrijfsafval op. Jij kunt daarom heel besparen op je kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig te recyclen. Ook kost het recyclen heel veel kleiner energie dan glazen om te produceren uit nieuwe materialen.

Komt daar op je bedrijf heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is een glascontainer essentieel. Heb jij wisselende periodes met betrekking tot drukte? ons werkt samen met flexibele overeenkomsten omdat je de aantal bakken eenvoudig verandert.

Het juiste bak voor het glas restafval

Bestel de meest geschikte containers voor het je glasverval bij ons. Je hebt de selectie van één container met 240 liters en van 900 liters. Er is is al een container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook dit worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kies jij op welke manier frequent wij de bak komen ledigen. wij leveren het voordeligste service.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het veel energie voor het het glas te produceren uit nieuwe materialen. Glasverval is echter echter één goede grondslag. Er zitten meestal circa 50% oud glazen in nieuw glazen. Bij de verwerken doen we verschil onder blank, bruine, groen en bont glazen. Ook zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er bij een heel veel kleinere warmte glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heb jij vragen? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of neem contact op.

Wat is mag wel er bij het glasverval?

Wel:

Lege glasverval die gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallen kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet beschermd en in veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou je dus best goed regelen. Het gesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces voor verzameling en ook vernietiging van jouw archief. Discreet en veilig. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heeft jij 100% zekerheid dat je dossiers beschermd vernietigd zijn. Na vernieling worden de restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je jouw dossiers niet wil in het papierbak wilt gooien. Enkele documenten bevatten geheime gegevens en kunnen daarom best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen archief is echter echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heb je regelmatig veel vuil in de de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons U. Je krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft een spleet waarin het papier precies erin . Wanneer het documenten eenmaal in de bak zijn, krijgt niemand zij meer in . Onze bestuurder komt eens in zoveel tijd bij om de bak te ledigen en het papier plaats te vernielen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert middels een gesloten systeem waarbij het container door het truck zelf is opgetild en opengemaakt. Het inhoud wordt vervolgens meteen vernielt.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je jouw geheime papieren veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klep in het deksel kun jij de papieren in de bak gooien. Je heeft de selectie uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je dossier niet op het vervoer gaat, loopt je niet risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.