Ondergrondse Afvalcontainers Ucht 🔴 14 VERBIJSTERENDE GEHEIMEN

Snel en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afval ook scheidt, er zal altijd restvuil blijven bestaan. Poog het stroom van afval dus klein mogelijk te behouden en je zal opmerken dat dit geldelijk voordelig is. Met afval zo mogelijk eventueel te sorteren, zoals karton/karton, PMD, glas, en swill, rest er zo minimaal eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Ondergrondse Afvalcontainers Ucht

Kies van het ruimste assortiment rolcontainers en koop de beste rolcontainer voor je restvuil. Binnen de afvalcontainer gooi je je al het niet te recyclen afvalstoffen welke je geen extra kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en vensterglas thuishoren geen binnen het restafvalcontainer. Eveneens voor PMD verdelen hebben ons het correcte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam aangaande ieder afvalstromen die bij firma’s ontstaan. Deze stromen zouden meestal apart ingezameld zijn. Dat is verbeterd voor het milieu leefomgeving en de portemonnee geldtas.

Wat kan er in ondernemingsafval?

Op welke manier uitstekend je je afvalstoffen tevens sorteert, er zal altijd overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht deze stroom van afval dus beperkt mogelijk te houden en je gaat opmerken dat dit economisch voordeelgevend is. Met afvalstoffen zo veel toevallig te verdelen, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er dus zo weinig mogelijk overblijvend afval over. Binnen het container gooi je je reeds het niet niet te recyclen afval dat je geen verder kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, PMD en vensterglas passen niet thuis in de het restafvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je wordt gedwongen afvalstromen mogelijk mogelijk te scheiden. In de het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel doel beschreven artikelen opnieuw te benutten indien het mag.

Wat kost een container een rolcontainer voor bedrijfsafval?

De prijzen voor de rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroompje, de grootte omvang van de afvalcontainer alsook hoevaak de container geledigd afvalcontainer geleegd dient geraken. Jij vindt je alle tarieven op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je karton, vensters, swill en PMD scheiden. Ook dragen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In ieder onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons koop je gemakkelijk en vlug een van de verschillende soorten afvalcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende een etmaal in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe kosten zie je meteen in het orderproces. Nuttig, want dan kun je direct zien of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te zamelen, verminder je de massa gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook opteren voor een stalen afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, praktisch als de vat op een algemene locatie staat. Je kiest uit verschillende inhoudsmaten. De selectie is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw container(s) ontdaan moeten zijn. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de twaalf ruime actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de opwekking van groene stroom. Restafval schijnt dan eventueel zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalbranche voorbrengt maar zowaar 20% van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun weg verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een bruikbare toepassing. Deze zwarte korrelvormige slakken worden ingezet voor het aanvullen of bouwen van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei giftige stoffen uit in de verbranden die in meer of geringere mate toch in het natuur belanden. Om die reden moeten we volhouden met proberen naar zo minimaal verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Ondergrondse Afvalcontainers Ucht:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor je werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De bakken dichten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan stank geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té ruime container.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak als deze maar halfvol is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een passende oplossing voor ieder soort afval en voor elk bedrijf. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Ondergrondse Afvalcontainers Ucht

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zes treden.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe duurzamer de afhandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de volume vuilnis in jouw algemeen afval container te verminderen, fase 1. Dit doen wij door te aanbevelen over scheiden bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een kringloop economie.

Soorten en tarieven ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je kan kiezen voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om naar te bepalen welke grootte het goed bij je past? Pak dan even verbinding op met een van onze experts. Met onze langdurige kennis met afvalstromen begrijpen wij exact wat je nodig hebt. En wil je een keer een meer lediging of regulier een formaat groter? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De kosten van de containers verschillen per afvalsoort, stof en literinhoud. Je verhuurt bij ons altijd tegen de meest voordelige tarieven. Restafval is een van de prijzigere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons juist waar je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelsysteem is aangegeven helder wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een bepaalde alternatieve bak neerlegt. Wij achten het cruciaal dat dit aspect duidelijk is. Zo ben je achteraf niet voor onaangename ontdekkingen te zitten.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Ondergrondse Afvalcontainers Ucht

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes apart inzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer uitgebreid assortiment met containers tussen 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en papier vind je op ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een brede selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme op de loer ligt. Kies, naargelang uit je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna beslis je hoe vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan wel 7 keer hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat jouw papier- en papier in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt als basis voor nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze afvalsoorten vrij, echter ook in kantoor kunt je jouw organisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit extra recyclebaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalsoorten in te zamelen, geraken je containers minder snel vol. Daarnaast is het scheiden uit je vuilnis ook beter voor het het milieu. PMD kan immers hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen enkele vers materialen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, jouw PMD wordt immers één grondstof!

De juiste container voor het PMD en Ondergrondse Afvalcontainers Ucht

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor jouw PMD. Wij leveren verschillende kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis levering en nationale dekking, heb je in 24 uur jouw afvalcontainer bij de verlangde plek geplaatst. U bepaalt zelfstandig het gewenste capaciteit en hoe vaak het container geleegd dient te worden. Zo ken je dus vast dat je jouw vuilnis steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt voor een verbeterde milieu door je afval te scheiden. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, omdat we belasten het milieu minder indien wij afvalstoffen recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. De resterende plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminium laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Hard) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, verf enz.)
 • Pakketten met vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend materiaal is geplaatst Los doosjes ofwel verschillend document
 • Verpakking met chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe meer vuilnis jezelf sorteert, hoe beter dat zal zijn voor de milieubescherming en je portemonnee. Glas blijkt één uit de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen zijn. Glasafval bestaat van flesjes, potjes en scherven. Zonder te scheiden pakt het vanwege het ruimte en ook massa veel ruimte in het bedrijfsafval op. Jij kan daarom heel besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is bovendien volledig te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen veel minder energie in vergelijking met glazen om te maken van nieuwe materialen.

Ontstaat daar op jouw bedrijf heel veel glasafval vrij, zoals bij de horecabedrijven, dan is is één glascontainer essentieel. Heb jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons functioneert samen met flexibele contracten omdat je het nummer bakken eenvoudig verandert.

De juiste bak voor het glasafval

Bestel de beste containers voor jouw glasverval op onze dienst. Je hebt de keuze van een container van 240 liter en met 900 liter. Er al één glascontainer vanaf €13 elke maand en ook deze wordt kosteloos geplaatst. Op basis van de hoeveelheid afval kies jij op welke manier frequent wij de bak zullen komen ledigen. wij biedt de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het veel kracht voor het glas om te maken van nieuwe materialen. Glasafval is echter een goede grondslag. Er zit gewoonlijk circa 50% oud glas in nieuw glazen. Tijdens het bewerken maken wij verschil onder wit, bruine, groen en ook gemengd glas. Daarnaast worden kurk en dekseltjes verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kunnen er bij één veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heeft jij vragen? Bekijk het frequent gestelde vragen of neem neem verbinding .

Wat is mag wel er bij het het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gediend heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet beschermd en in veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou je dus beter goed regelen. De afgesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een veilig proces voor inzameling en vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb je honderd procent garantie dat je je archief veilig vernietigt is. Na de vernieling worden de restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je je archief niet wil in de de papierbak wil gooien. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en dus beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is echter echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies voor het archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft een spleet waar het papier precies erin past. Als de papieren eenmaal binnen de container zijn, krijgen niemand ze nog in handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal tijd bij voor de bak legen en het documenten plaats vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarin het container door het vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. De content wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop je je geheime papieren veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Via de klep in de deksel kan jij het papieren in de container gooien. Jij hebt de keuze van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief geen op het transport is, loop je geen risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden verzameld en vernietigd.