Ondetgrondse Afvalcontainers ᐅ 4 SCHOKKENDE WEETJES

Snel en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Poog het stroom van afval heel beperkt toevallig te behouden en je gaat merken dat het financieel voordeelgevend is. Met vuil dus mogelijk eventueel te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er zo min toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Ondetgrondse Afvalcontainers

Selecteer uit de ruimste assortiment rolcontainers en bestel de beste ideale rolcontainer voor je je restafval. In de container gooi je al de onrecyclebare afvalstoffen dat je niet verder extra kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, en vensterglas horen niet thuis in de rest container. Ook voor PMD scheiden bezitten we de geschikte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam voor alle afvalstromen welke binnen firma’s voortkomen. Dit stromingen mogen meestal afzonderlijk ingezameld zijn. Dit is goed voor het leefomgeving en de geldtas.

Wat moet er binnen bedrijfsafval?

Hoe uitstekend je je afval ook scheidt, er gaat altijd restvuil blijven voorkomen. Poog dit stroom van afval zo klein mogelijk te bewaren en je zult opmerken dat dit financieel gunstig is. Met vuil zo veel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er heel min toevallig restafval over. In de het afvalcontainer gooi je reeds het niet-recyclebare afvalstoffen dat je geen extra kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, PMD en glas horen niet thuis in de de rest restafvalcontainer.

Is scheiden verdelen van bedrijfsafval verplicht?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel toevallig te verdelen. In het landelijk Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het bedoeling vermeld producten opnieuw te aanwenden waar dat kan.

Wat kost een container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor containers zijn afhankelijk hangt af van de stroom van afval, de grootte grootte van container en hoevaak hoe vaak de de container ontleegd moet worden geraken. U ontdekt elke kosten op de tarievenpagina.

Welk type afval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je documenten, glas, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In elke bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij leveren hem gratis binnen 24 uur in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze lage kosten zie je gelijk in het bestelproces. Praktisch, want dan kun je meteen zien of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Restafval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te verzamelen, verminder je de massa restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Doorlees dan even voort. Of koop direct jouw restafval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd geschikte ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook kiezen voor een ijzeren vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de vat op een publieke plek staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De beslissing is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw container(s) ontdaan moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt gratis bij geplaatst. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 grote moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de productie van duurzame energie. Restafval schijnt dan misschien waardeloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar liefst een vijfde van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun weg voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelachtige resten worden gebruikt voor het aanvullen of creëren van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke stoffen uit gedurende de verbrandingsproces die in minstens of geringere mate toch in het milieu belanden. Om die reden moeten we volhouden met proberen naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Ondetgrondse Afvalcontainers:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We leveren de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons praktische overzicht vind je snel de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De containers dichten goed af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te grote bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer dit slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor elk soort afval en voor elk bedrijf. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Ondetgrondse Afvalcontainers

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zestal stappen.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid rommel in jouw algemeen afval container te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over verdelen bij de bron. Want puur afzonderlijke afvalstromen worden zoveel als kan hergebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een kringloop maatschappij.

Typen en kosten bedrijfsafval en gemengd afval verwijdering

De volume voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot tot wel 2500 liter en elk daar tussendoor. Je mag opteren voor een gunstige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om bij te ramen wat maat het perfect bij je past? Haal dan snel verbinding op met één van onze deskundigen. Met onze jarenlange kennis met afvalstromen begrijpen wij exact wat je nodig hebt. En wens je eenmalig een meer legen of regulier een formaat ruimer? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, grondstof en capaciteit. Je huurt bij ons steeds tegen de laagste prijzen. Algemeen afval is een van de prijzigere afvalstromen. Dit ontstaat, gelijk we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg zie je bij ons exact waar je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelmethode staat overtuigend wat je voor een gemengd afval container of een andere bak aftikt. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie helder is. Op deze manier ben je achteraf geen voor onaangename onthullingen te staan.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Ondetgrondse Afvalcontainers

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de keuze uit een erg divers aanbod met containers van 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een brede selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast als de containers buiten staan, of vernieling aan de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs bespaart het beduidend als je deze afvalstroom apart verzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat jouw document- en karton in de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet voor basis tot nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter tevens in kantoor mag je jouw organisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van meer herbruikbaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaande één groot deel uit ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten in zamelen, zitten je containers minder vlug vol. Bovendien ligt het scheiden van uw afval ook goed voor het het milieu. PMD mag immers gerecycled worden. Daardoor moeten er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, jouw PMD is namelijk een basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Ondetgrondse Afvalcontainers

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende rolcontainer voor het je PMD. Wij leveren diverse plastic rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis bezorging en nationale dekking, heb je binnen 24 uren je container op het verlangde plek geplaatst. U beslist zelf het gewenste capaciteit en hoe frequent de afvalcontainer geleegd moet te zijn. Op deze manier ken je daarom vast waar je jouw vuilnis altijd kwijt kunt en waar je meewerkt voor een beter omgeving via jouw afval te scheiden. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, omdat wij belasten het milieu veel indien we afvalstoffen hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. De resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook kauwgom) (Hard) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (deodorant, lak etc)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander stof zit gestopt Afzonderlijk karton ofwel verschillend papier
 • Pakket met gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Hoe meer afval je sorteert, des te beter dat het is ten behoeve van de milieu en je geldbeurs. Glaswerk blijkt 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te scheiden zijn. Glasafval bestaan uit flessen, potjes en scherven. Zonder het te scheiden pakt het vanwege het ruimte en ook gewicht heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf in. Je kunt daarom heel besparen op je kosten voor afval. Het glas is ook bovendien compleet te recyclen. Ook verbruikt het veel minder energie in vergelijking met glazen te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er bij jouw onderneming heel veel glas vrij, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan is één container voor glas onmisbaar. Heb jij variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons werkt met aanpasbare contracten omdat je het nummer containers eenvoudig verandert.

De geschikte container voor glasafval

Bestel het meest geschikte bakken voor het je glasafval op ons. Je hebt de keuze uit keuze van één bak van 240 liters en ook met negenhonderd liter. Er is al een glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en deze worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de de glasafval kiest jij hoe frequent wij het bak komen legen. ons biedt de voordeligste dienstverlening.

Zo worden glas bewerkt

Het kost kost veel energie om het glas te produceren van verse materialen. Glasafval is echter een prima basis. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen binnen nieuw glazen. Bij de verwerken doen we onderscheid tussen blank, bruin, groene en ook gemengd glazen. Daarnaast zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas om te recyclen, kan er op één heel veel lagere warmte glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heb jij vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of contact .

Wat is mag er bij het glasafval?

Wel:

Leeg glasverval die gediend had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallend jenever kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk etc. n Hittebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet veilig en ook op veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging zou je daarom beter uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons ondersteunen tijdens een veilig proces van verzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten worden discreet getransporteerd. Op deze manier heeft jij 100% zekerheid dat je archief veilig vernietigt is. Na de vernieling zullen de restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je jij je dossiers niet in de de papiercontainer wil werpen. Sommige documenten bevatten geheime gegevens en kunnen dus beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb je regelmatig veel afval in de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van ons . U krijgt een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat een spleet waar het document precies doorheen . Als de documenten eenmaal in het container zitten, krijgen zij nog bij . Onze chauffeur komt eenmaal tijdstip bij om het bak te legen en het papier plekke te vernielen in onze truck. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten systeem waarin de container door het truck zelf wordt opgetild en geopend. De inhoud zal daarna direct vernietigd.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop je jouw geheime papieren veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Door het klep in het deksel kan je de documenten in de container werpen. Je heeft de selectie van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op het vervoer is, loop je geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en vernietigd.