Ophaaldagen Restafval Rotterdam 🔴 15 SIMPELE FEITEN

Snel en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook scheidt, er zal altijd overblijvend afval voortdurend bestaan. Probeer dit afvalstroompje dus beperkt toevallig te houden en je gaat zien dat deze economisch voordeelgevend is. Door afval zo mogelijk mogelijk te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er heel min eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Ophaaldagen Restafval Rotterdam

Selecteer uit het grootste grootste assortiment rolcontainers en bestel de ideale afvalcontainer geschikt voor je overblijvend afval. In de de restafvalcontainer gooi je reeds het niet niet te recyclen afvalstoffen die je niet verder extra kan scheiden. Papier/karton, swill, en glas passen geen in de container. Ook omtrent PMD verdelen hebben ons het geschikte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming voor ieder afvalstromingen welke bij firma’s vrijkomen. Die stromingen mogen meestal gescheiden verzameld zijn. Dat is verbeterd betreffende het milieu leefomgeving en de portemonnee geldbeugel.

Wat moet er in zakelijk afval?

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal er altijd restafval blijven zijn. Tracht het afvalstroompje dus minimaal toevallig te bewaren en je zal zien dat dit financieel gunstig is. Met vuil dus veel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er zo min mogelijk overblijvend afval over. In de het container gooi je al het de niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet verder kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, PMD en glas passen niet in de het container.

Is het verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel toevallig te scheiden. In het Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het de doel omschreven artikelen opnieuw te benutten indien dat het kan.

Wat kost een een container voor bedrijfsafval?

De tarieven tarieven voor de containers zijn afhangend van het stroom van afval, de grootte grootte van container en hoevaak de container afvalcontainer geleegd dient zijn. Je vindt je alle tarieven op de tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, vensters, organisch afval en PMD scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In iedere bedrijf komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij leveren hem gratis in een dag in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze scherpe prijzen zie je direct gedurende het orderproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te verzamelen, verminder je de aantal restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds juiste verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container huren, maar ook gaan voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is solide en brandwerend, praktisch als de bak op een algemene locatie staat. Je selecteert uit diverse inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, op basis van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geledigd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn grote moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de productie van duurzame kracht. Algemeen afval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het echter niet! De afvalbranche produceert maar liefst 20% van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metalen er uitgehaald die hun route verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een bruikbare bestemming. Deze gitzwarte korrelachtige resten worden ingezet voor het ophogen of bouwen van wegen. Helaas komen er ook verschillende schadelijke materialen vrij gedurende de verbranden die in meer of mindere mate echter in het natuur belanden. Daarom moeten we blijven proberen naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Ophaaldagen Restafval Rotterdam:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De bakken dichten adequaat af zodat er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank geen ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te grote bak.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer deze maar halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor elk soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Ophaaldagen Restafval Rotterdam

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zestal stappen.

Hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo proberen wij samen met jou de volume rommel in jouw restafvalcontainer te verminderen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over verdelen bij de oorsprong. Want puur afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt niet bij aan een kringloop systeem.

Typen en prijzen zakelijk afval en restafval beheer

De volume voor een algemeen afval container schommelt van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je mag opteren voor een gunstige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te bepalen welke maat het perfect bij je past? Haal dan gauw aansluiting op met een van onze specialisten. Dankzij onze langdurige ervaring met afvalmaterialen begrijpen wij exact wat je nodig hebt. En wil je één keer een meer legen of standaard een grootte groter? Dan is dat natuurlijk ook geen probleem!

De prijzen van de bakken wisselen per afvalsoort, grondstof en capaciteit. Je verhuurt bij ons steeds tegen de scherpste prijzen. Restafval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit komt, zoals we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkig vind je bij ons precies waar je aan toe. In ons eenvoudige bestelsysteem staat vermeld overtuigend wat je voor een specifieke algemeen afval container of een andere rolcontainer betaalt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit aspect transparant is. Zo ben je naderhand nooit voor nare ontdekkingen te staan.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Ophaaldagen Restafval Rotterdam

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig besmet papier kan je beter niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes gescheiden verzamelen. Je hebt de keuze uit een erg uitgebreid aanbod met containers van 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte rolcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een brede keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is geschikt als de containers buiten geplaatst zijn, of vernieling aan de loer ligt. Kies, naargelang van je behoefte, de meest geschikte grootte. Daarna beslis je hoe vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan wel 7 maal hergebruikt worden. Tevens in je beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart inzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat je papier- en papier in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor basis voor nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, maar ook in kantoren mag je je biologisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit meer recyclebaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk deel uit bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je overige afvalsoorten in te zamelen, zitten je containers minder snel snel vol. Bovendien ligt het scheiden van je afval ook goed voor de omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, je PMD is immers één basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Ophaaldagen Restafval Rotterdam

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor het je PMD. Wij bieden diverse kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis bezorging en nationale bereik, heb je in 24 uren jouw afvalcontainer bij het gewenste locatie geplaatst. U beslist zelf het verlangde capaciteit en hoe vaak het afvalcontainer geleegd dient te zijn. Zo weet je dus zeker dat je je vuilnis altijd kwijt kan en waar je meewerkt voor een verbeterde milieu via je vuilnis te splitsen. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, want wij belasten het milieu veel minder als wij afval recycleren. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het resterende plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminium laag binnenin (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook kauwgom) (Hard) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander stof zit gestopt Los karton of verschillend document
 • Pakket met chemische stoffen
 • Glasafval

Des te meer vuilnis jezelf sorteert, des te beter dat het zal zijn voor de milieu en ook je geldbeurs. Glaswerk blijkt één van de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te splitsen is. Glasscherven bestaat uit flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder het te scheiden pakt het vanwege de ruimte en ook gewicht heel veel plaats in het bedrijfsafval in. Jij kan dus flink besparen in jouw afvalkosten. Het glas is tevens compleet te recyclen. Daarnaast verbruikt het heel veel minder energie in vergelijking met glazen te produceren van verse materialen.

Komt daar op je onderneming veel glas los, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is een container voor glas onmisbaar. Bezit jij wisselende tijdsperioden qua drukte? ons werkt samen met flexibele contracten waardoor je het nummer bakken makkelijk aanpast.

Het juiste container voor het glasafval

Koop de meest geschikte bakken voor jouw glasafval op onze dienst. Je heeft de keuze van een bak met 240 liter en van 900 liters. Er is reeds een container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en deze wordt kosteloos neergezet. Op basis van de glasafval kies jij hoe vaak wij de bak komen ledigen. wij leveren de meest voordelige dienstverlening.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost heel veel energie om het glas om te maken van nieuwe grondstoffen. Glasafval is daarentegen een goede basis. Er zitten gewoonlijk circa 50% oud glas in nieuwe glas. Tijdens de verwerken maken we onderscheid onder blank, bruin, groen en bont glas. Ook zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via glas om te recyclen, kunnen er op een heel veel lagere temperatuur glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heeft je vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem contact op.

Wat is mag er bij het het glasafval?

Wel:

Lege glasafval dat gediend had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallen kruikjes, borden, koppen, keramiek etc. n Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief dienen beschermd en in veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou jij dus beter goed organiseren. De gesloten rolcontainer van onze dienst helpen tijdens een veilig proces van inzameling en vernietiging van jouw archief. Discreet en beschermd. Papieren worden discreet vervoerd. Zo heb je 100% garantie dat je jouw dossiers beschermd vernietigd is. Na de vernietiging worden het restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je je archief niet in het papierbak wilt werpen. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies voor archiefvernietiging van ons . U krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat één spleet waar het document exact erin past. Als de documenten al in het container zitten, krijgen niemand zij nog in . Onze bestuurder komt eenmaal zoveel tijdstip langs om de bak legen en het papier plekke te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarin het bak door het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De content wordt vervolgens direct vernietigd.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop je jouw vertrouwelijke documenten veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Door de klep in het deksel kan je de papieren in het container gooien. Je hebt de selectie van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat je archief niet op het vervoer gaat, loopt je niet risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van je dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier wordt ingezameld en verwoest.