Ophalen Bedrijfsafval ☑️ 13 OPVALLENDE ZAKEN

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook scheidt, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Tracht dit stroom van afval heel minimaal mogelijk te bewaren en je zult opmerken dat het economisch voordeelgevend is. Via afvalstoffen heel mogelijk mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er zo minimaal eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Ophalen Bedrijfsafval

Kies uit het grootste aanbod containers en koop de beste beste rolcontainer geschikt voor je overblijvend afval. Binnen het afvalcontainer werp je al het het onrecyclebare afval dat je niet verder kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, en glas passen niet in de rest afvalcontainer. Tevens omtrent PMD verdelen bezitten ons de juiste geschikte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam aangaande alle afvalstromen welke bij firma’s voortkomen. Deze stromen mogen dikwijls afzonderlijk ingezameld geraken. Dit is goed voor de leefomgeving en de portemonnee.

Wat moet er in bedrijfsafval?

Op welke manier goed je je afval tevens sorteert, er zal er altijd restvuil voortdurend zijn. Poog deze stroom van afval heel beperkt eventueel te bewaren en je gaat opmerken dat het geldelijk voordeelgevend is. Door afvalstoffen heel zoveel mogelijk te scheiden, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er heel zo weinig mogelijk overblijvend afval over. In de rest afvalcontainer gooi je je al de niet-recyclebare afval welke je niet meer kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, PMD en ruiten thuishoren niet in de rest afvalcontainer.

Is scheiden verdelen van zakelijk afval noodzakelijk?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te verdelen. Binnen het landelijk Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel streefdoel omschreven producten nogmaals te aanwenden waar dat lukt.

Wat kost een container een container voor?

De tarieven kosten van containers zijn afhankelijk van de de stroom van afval, de grootte van grootte van de rolcontainer en hoe vaak de container geledigd container geledigd moet worden zijn. U vindt ieder tarieven op tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In iedere onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons neem je eenvoudig en vlug een van de verschillende varianten afvalcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende 24 uur in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende kosten zie je gelijk gedurende het orderproces. Praktisch, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te verzamelen, verminder je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Doorlees dan even door. Of koop direct jouw restafval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos juiste inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook kiezen voor een ijzeren afvalcontainer. Een ijzeren rolcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, handig als de container op een openbare plek staat. Je selecteert uit diverse volumematen. De selectie is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de 12 ruime actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van hernieuwbare energie. Restafval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalbranche voorbrengt maar liefst 20% van de groene energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er verwijderd die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een functionele doel. Deze donkere korrelige resten worden ingezet voor het aanvullen of bouwen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke substanties los tijdens de verbrandingsproces die in meer of geringere mate echter in het natuur terecht komen. Dus moeten we doorgaan met zoeken naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Ophalen Bedrijfsafval:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons praktische overzicht vind je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er niet plagen bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té ruime container.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het legen van de container als deze slechts halfvol is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden maar liefst plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor ieder type afval en voor ieder bedrijf. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Ophalen Bedrijfsafval

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 stappen.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe ecologischer de verwerking. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de massa afval in jouw restafvalcontainer terug te dringen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over sorteren bij de bron. Want ongemengd gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een kringloop systeem.

Soorten en prijzen bedrijfsafval en restafval verwerking

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je mag selecteren voor een voordelige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om in te schatten wat maat het goed bij je past? Haal dan gauw aansluiting op met één van onze experts. Door onze jarenlange kennis met afvalmaterialen weten wij juist wat je nodig hebt. En wil je één keer een extra lediging of standaard een maatje groter? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De tarieven van de rolcontainers verschillen per afvalstroom, materiaal en capaciteit. Je least bij ons telkens tegen de meest voordelige tarieven. Restafval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit ontstaat, zoals we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkig vind je bij ons precies waar je te maken hebt. In ons simpele bestelmethode staat duidelijk wat je voor een restafvalcontainer of een bepaalde alternatieve container aftikt. Wij vinden het cruciaal dat dit transparant is. Op deze manier kom je naderhand geen voor vervelende onthullingen te zitten.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Ophalen Bedrijfsafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papierafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je krijgt de optie uit een erg divers aanbod met containers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de containers buiten staan, of wanneer vernieling op de loer staat. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Daarna bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Ook in jouw beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat jouw papier- en papier op de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt als grondstof tot nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk aan aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, echter ook in kantoren mag je jouw organisch afval apart houden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit extra recyclebaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaat één groot deel van bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten in zamelen, geraken je containers minder snel snel gevuld. Bovendien ligt het scheiden van uw afval ook goed voor het milieu. PMD kan immers hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen vers materialen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te produceren, je PMD is immers één basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Ophalen Bedrijfsafval

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. Wij leveren verschillende kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis bezorging en landelijke dekking, heb je in 24 uur je afvalcontainer op de gewenste plek staan. Je bepaalt zelfstandig de gewenste capaciteit en op welke manier frequent het afvalcontainer geledigd moet te worden. Op deze manier weet je daarom vast waar je je afval altijd kwijt kunt en dat je meewerkt voor een verbeterde omgeving via jouw afval te scheiden. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, want we belasten het milieu veel indien wij afvalstoffen hergebruiken. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laagje binnenin (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek etc.)
 • Draagtas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander stof is gestopt Los karton ofwel ander papier
 • Verpakking met gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Hoe veel afval je scheidt, des te goed dat het is voor het milieu en ook je geldbeurs. Glaswerk blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden is. Glasverval bestaan uit flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval vanwege de volume en massa heel veel plaats in het afval van het bedrijf in. Jij kunt daarom flink besparen op je afvalkosten. Het glas is ook bovendien compleet om te recyclen. Daarnaast kost het veel kleiner kracht dan glazen om te maken uit verse grondstoffen.

Komt er op jouw bedrijf veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer onmisbaar. Bezit je variërende periodes qua drukte? ons functioneert met aanpasbare overeenkomsten omdat je de nummer bakken eenvoudig aanpast.

De juiste bak voor het glasafval

Koop de beste bakken voor het jouw glasafval bij ons. Jij heeft de keuze van één container met 240 liter en van negenhonderd liters. Er reeds een container voor glas startend bij €13 elke maand en ook dit worden kosteloos geplaatst. Op basis van de hoeveelheid glasafval kiest je op welke manier vaak wij het container zullen komen ledigen. wij biedt het meest voordelige dienstverlening.

Zo wordt het glas verwerkt

Het heel veel kracht om het glas te maken uit verse grondstoffen. Glasverval is echter een goede grondslag. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuw glazen. Bij de bewerken doen we verschil tussen wit, bruine, groen en bont glas. Daarnaast zijn kurk en deksels verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kan er zijn op een veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heb je vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem verbinding .

Wat mag wel er zijn bij het de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruikjes, borden, koppen, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend onder vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet beschermd en in veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging zou jij daarom beter goed organiseren. Het afgesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen bij een veilig proces voor verzameling en vernieling van jouw dossiers. Discreet en veilig. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb jij 100% zekerheid dat je je archief veilig vernietigd is. Na de vernietiging zullen het restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je je je dossiers niet in de het papiercontainer wilt gooien. Enkele papieren bezitten geheime informatie en kunnen daarom best vernielt . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen archief is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je frequent een grote hoeveelheid afval in de gedaante van geheim papier? Kies dan dan voor archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat één spleet waar het papier exact erin past. Wanneer het papieren eenmaal binnen het bak zijn, krijgt ze nog in . Onze bestuurder komt eens in de zoveel tijdstip langs voor het container legen en het documenten ter plekke te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een afgesloten systeem waarbij de container via de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het inhoud wordt vervolgens meteen vernielt.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je je vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Via het klepje in het deksel kun jij de papieren in het bak werpen. Jij hebt de selectie uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je archief geen op het vervoer gaat, loopt jij geen risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en verwoest.