Ophalen Restafval Kudelstaart ✔️ 4 ONVOORSTELBARE ZAKEN

Gauw en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook sorteert, er zal steeds restvuil aanwezig bestaan. Poog dit stroom van afval zo minimaal mogelijk te behouden en je zult opmerken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Door vuil zo mogelijk eventueel te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er dus zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Ophalen Restafval Kudelstaart

Kies uit van de meest uitgebreide aanbod afvalcontainers en bestel de beste beste container voor je je restvuil. Binnen het restafvalcontainer gooi je reeds het niet onrecyclebare afvalstoffen die je niet verder extra kan sorteren. Documenten/karton, swill, en ruiten passen niet thuis in de rest restafvalcontainer. Ook betreffende PMD verdelen beschikken ons de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming voor ieder afvalstromen dat binnen bedrijven voortkomen. Deze stromen zouden meestal afzonderlijk opgehaald worden. Dat is goed voor het milieu natuur en het geldbeugel.

Wat mag er binnen ondernemingsafval?

Hoezo uitstekend je je afval tevens scheidt, er gaat steeds restvuil voortdurend bestaan. Poog dit stroom van afval dus klein mogelijk te bewaren en je gaat zien dat dit geldelijk voordelig is. Door vuil zo veel eventueel te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er heel minimaal mogelijk restafval over. In de de afvalcontainer gooi je al het het niet onrecyclebare afval welke je niet verder kan sorteren. Karton/karton, swill, PMD en ruiten passen geen in de de rest afvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je blijft gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. Binnen de Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel streefdoel beschreven artikelen nogmaals te gebruiken als dat kan.

Wat kost een container voor afvalcontainer voor?

De tarieven kosten van afvalcontainers zijn hangt af van de de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van afmeting van de container en hoe vaak de container geledigd rolcontainer ontleegd moet worden zijn. U vindt alle tarieven op de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In iedere bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons bestel je eenvoudig en vlug een van de talloze varianten rolcontainers. Wij bezorgen hem gratis binnen een dag in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende tarieven zie je direct tijdens het bestelproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te zamelen, reduceer je de aantal gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even door. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container huren, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een metalen vuilcontainer is hufterproof en brandbestendig, nuttig als de vat op een algemene plaats staat. Je selecteert uit verschillende inhoudsmaten. De selectie is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geledigd moeten worden. Een algemeen afval container wordt gratis bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn grote actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de opwekking van groene energie. Restafval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst een vijfde van de duurzame energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de resterende metalen er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een bruikbare doel. Deze gitzwarte korrelachtige slakken worden gebruikt voor het aanvullen of bouwen van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei schadelijke substanties uit tijdens de verbrandingsproces die in meer of kleinere mate desondanks in het leefomgeving belanden. Om die reden moeten we volhouden met streven naar zo minimaal verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Ophalen Restafval Kudelstaart:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We leveren de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons handige lijst vind je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor je personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af zodat er geen ongedierte bij het afval kan. Ook kan afvalgeur niet ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze wordt geledigd. Het installeren van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te ruime container.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer deze maar halfgevuld is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor elk soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Ophalen Restafval Kudelstaart

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zes treden.

Hoe hoger op de ladder, hoe duurzamer de verwerking. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de volume vuilnis in jouw gemengd afval container terug te dringen, etappe 1. Dit doen wij door te raadplegen over verdelen bij de oorsprong. Want puur afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het milieu en neemt deel niet bij aan een circulaire systeem.

Soorten en kosten zakelijk afval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kunt selecteren voor een voordelige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om in te schatten wat maat het perfect bij je past? Neem dan snel contact op met een van onze specialisten. Door onze langdurige kennis met afvalsoorten kennen wij juist wat je benodigd hebt. En wens je één keer een extra lediging of regulier een formaat ruimer? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De prijzen van de bakken variëren per afvalsoort, grondstof en capaciteit. Je huurt bij ons steeds tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalcategorieën. Dit ontstaat, als we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg vind je bij ons exact waar je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelmethode staat helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere alternatieve bak betaalt. Wij achten het belangrijk dat dit duidelijk is. Zo ben je naderhand geen voor nare onthullingen te zitten.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Ophalen Restafval Kudelstaart

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk apart verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een heel divers aanbod van afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de loer staat. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Ook in je beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat je papier- en karton in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet als grondstof tot nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk aan piepers, broden, pasta, dranken, eierschalen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter ook in kantoren kunt je je biologisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van meer recyclebaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte van bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalsoorten te te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug vol. Bovendien is het apart houden uit je vuilnis ook beter voor de milieu. PMD kan namelijk gerecycled worden. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe producten te maken, jouw PMD is namelijk een basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Ophalen Restafval Kudelstaart

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. We bieden diverse kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uren jouw container bij de verlangde locatie staan. U beslist zelf het gewenste capaciteit en hoe vaak het afvalcontainer geleegd moet te zijn. Zo ken je daarom zeker dat je je afval altijd kwijt kan en waar je bijdraagt aan een verbeterde milieu via je afval te splitsen. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want wij belasten het omgeving veel minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. De overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, verf etc)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend stof is gestopt Los doosjes ofwel ander papier
 • Pakket inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Hoe veel vuilnis jezelf scheidt, hoe beter dat het zal zijn ten behoeve van het milieu en ook je geldbeurs. Glaswerk blijkt een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te scheiden is. Glasverval bestaan van flesjes, potten en glasscherven. Zonder het om scheiden pakt het glasafval vanwege het ruimte en massa heel veel plaats in het afval van het bedrijf in. Jij kan daarom flink uit besparen in je afvalkosten. Het glas is tevens compleet te recyclen. Ook kost het recyclen veel minder kracht in vergelijking met glaswerk te produceren van verse materialen.

Ontstaat daar op jouw onderneming veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is is een container voor glas onmisbaar. Bezit je variërende periodes qua bezigheden? wij werkt met aanpasbare contracten omdat je het nummer bakken eenvoudig verandert.

Het geschikte container voor glas restafval

Koop het meest geschikte bakken voor jouw glasafval op ons. Jij hebt de keuze uit keuze uit een bak met 240 liter en met 900 liter. Er is al één glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en dit wordt kosteloos neergezet. Op basis van de hoeveelheid glasafval kies je op welke manier frequent wij de bak komen legen. wij biedt de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het kost kost veel kracht om glas om te produceren uit verse materialen. Glasverval is echter één goede grondslag. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen in nieuwe glas. Bij het verwerken maken wij verschil tussen blank, bruin, groen en ook gemengd glazen. Daarnaast zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door glas te hergebruiken, kunnen er zijn bij één heel veel lagere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heb jij vragen? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem contact .

Wat is mag wel er bij het de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gefungeerd heeft als verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallen kruikjes, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en in een veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging kan jij dus beter uitstekend regelen. De gesloten rolcontainer van ons ondersteunen tijdens een beschermd proces van verzameling en vernietiging van jouw dossiers. Discreet en ook beschermd. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft jij 100% zekerheid dat je archief veilig vernietigt is. Na vernietiging worden de restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je jouw archief niet wil in het papiercontainer wilt gooien. Sommige papieren bevatten geheime gegevens en kunnen kunnen daarom beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de de vorm van vertrouwelijk document? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt een gesloten container op wielen.

Deze container bevat één spleet waar het papier precies erin past. Als het documenten eenmaal in het container zitten, krijgen niemand ze nog bij handen. Onze bestuurder komt eens tijd langs voor de container te legen en de papier plekke te vernielen in onze truck. Eveneens dit werkt middels een afgesloten systeem waarbij de container via de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. De content zal daarna direct vernietigd.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop je je geheime papieren veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klep in de deksel kan je het papieren in de bak gooien. Jij heeft de selectie uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier niet op transport gaat, loop je geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en verwoest.