Opstelplaats Afvalcontainer Bij De Woning ➡️ 13 ONVOORSTELBARE FEITJES

Vlug en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook sorteert, er zal telkens overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht deze stroom van afval dus minimaal mogelijk te houden en je zal zien dat het geldelijk gunstig is. Door afval dus zoveel toevallig te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er zo minimaal mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Opstelplaats Afvalcontainer Bij De Woning

Kies uit uit de grootste assortiment afvalcontainers en koop de meest geschikte container voor je je restvuil. In de de afvalcontainer gooi je je reeds de niet-recyclebare afvalstoffen dat je geen meer kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en glas horen geen in het restafvalcontainer. Ook voor PMD verdelen beschikken ons de juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor alle afvalstromen die in firma’s vrijkomen. Dit stromingen mogen dikwijls gescheiden opgehaald worden. Het is beter aangaande de milieu en het portemonnee.

Wat mag er in de zakelijk afval?

Hoezo uitstekend je je afval ook scheidt, er zal er steeds overblijvend afval blijven zijn. Probeer het afvalstroompje heel beperkt eventueel te behouden en je zal merken dat dit economisch gunstig is. Met vuil zo zoveel toevallig te scheiden, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er heel minimaal eventueel restvuil over. In de rest restafvalcontainer werp je al de niet-recyclebare afval welke je niet verder verder kan sorteren. Karton/karton, swill, PMD en glas thuishoren niet thuis in de de afvalcontainer.

Is het sorteren van zakelijk afval verplicht?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. In de het landelijk Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat de doel omschreven goederen weer te benutten indien het kan.

Wat kost een container een container afvalcontainer voor?

De tarieven voor tarieven voor de rolcontainers zijn afhangend van de afvalstroom de afvalstroompje, de grootte afmeting van container en hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer geleegd moet zijn. Je vindt alle kosten op de de.

Welk type afval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je documenten, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In ieder bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons bestel je eenvoudig en rap een van de talloze typen rolcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten binnen een etmaal in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe kosten zie je direct in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te ophalen, verklein je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds passende ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container huren, maar ook opteren voor een stalen vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, nuttig als de bak op een publieke plek staat. Je kiest uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) ontdaan moeten worden. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 grote actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de generatie van duurzame energie. Restafval lijkt dan wellicht zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalsector produceert maar minstens 20% van de groene energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metalen er geëxtraheerd die hun weg vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige doel. Deze donkere korrelige resten worden gebruikt voor het ophogen of bouwen van straten. Spijtig genoeg komen er ook verschillende giftige stoffen los gedurende de verbrandingsproces die in meer of mindere mate desondanks in het leefomgeving komen. Dus moeten we doorgaan met proberen naar zo minimaal afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Opstelplaats Afvalcontainer Bij De Woning:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We bieden de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons handige overzicht ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor je werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De bakken sluiten goed af waardoor er geen plagen bij het afval kan. Tevens kan stank geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te grote bak.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container wanneer deze maar halfvol is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een passende uitkomst voor elk type vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Opstelplaats Afvalcontainer Bij De Woning

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zes stappen.

Naarmate je hoger op de ladder, des te duurzamer de verwerking. Zo trachten wij samen met jou de hoeveelheid afval in jouw algemeen afval container terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over sorteren bij de afkomst. Want zuiver afzonderlijke afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is nadelig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een circulaire maatschappij.

Typen en kosten ondernemingsafval en gemengd afval beheer

De capaciteit voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je mag selecteren voor een voordelige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om in te ramen die omvang het perfect bij je past? Haal dan gauw aansluiting op met een van onze specialisten. Door onze jarenlange ervaring met afvalsoorten weten wij exact wat je nodig hebt. En wens je één keer een aanvullend lediging of gewoonlijk een maatje groter? Dan is deze uiteraard ook geen issue!

De tarieven van de rolcontainers verschillen per afvalsoort, stof en volume. Je least bij ons telkens tegen de laagste kosten. Restafval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit komt, als we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkig zie je bij ons exact waarvoor je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelsysteem staat vermeld duidelijk wat je voor een specifieke algemeen afval container of een andere verschillende container neerlegt. Wij beschouwen het essentieel dat dit duidelijk is. Zo kom je achteraf nooit voor nare verrassingen te liggen.

Hoe hou je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Opstelplaats Afvalcontainer Bij De Woning

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk apart verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een zeer uitgebreid assortiment van afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is gepast wanneer de afvalcontainers buiten staan, of vandalisme op de loer ligt. Selecteer, naargelang van je nood, de meest gepaste grootte. Daarna beslis je op welke manier frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan wel zeven maal gerecycled worden. Tevens in je beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat je document- en papier op de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt als grondstof voor nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, taart, groentes en fruit en melkproducten. Met name bij horecazaken komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar tevens op kantoor mag je jouw organisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één groot gedeelte van bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalstromen in te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug vol. Daarnaast is het apart houden van je afval tevens beter voor het het milieu. PMD mag namelijk hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, jouw PMD is immers een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Opstelplaats Afvalcontainer Bij De Woning

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. We leveren verschillende kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze levering en nationale bereik, heeft je binnen 24 uren jouw container bij het gewenste plek staan. Je bepaalt zelf het verlangde inhoudsmaat en hoe frequent het container geleegd moet te worden. Op deze manier ken je daarom zeker dat je je vuilnis steeds weg kunt en waar je meewerkt voor een beter omgeving via je vuilnis te scheiden. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, want we belasten het omgeving veel minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. De resterende kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Pakketten met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemische teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten met ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander materiaal zit gestopt Los doosjes ofwel verschillend document
 • Pakket met van chemische stoffen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis jezelf sorteert, hoe beter dat het is ten behoeve van de milieu en jouw portemonnee. Glas blijkt een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te splitsen zijn. Glasafval bestaan uit flesjes, potten en scherven. Zonder het te splitsen neemt het door het ruimte en ook massa veel ruimte bij de bedrijfsafval in. Je kan daarom heel besparen op je kosten voor afval. Het glas is tevens compleet om te recyclen. Daarnaast kost het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glazen om te maken uit verse grondstoffen.

Komt daar op jouw onderneming veel glas vrij, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan is is een glascontainer onmisbaar. Heb je wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons functioneert met flexibele contracten waardoor jij de nummer containers makkelijk verandert.

De geschikte container voor het glas restafval

Koop het meest geschikte bakken voor je glasverval bij ons. Jij hebt de keuze uit keuze van één bak met 240 liter en met 900 liters. Er al één container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en dit wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid afval kiest jij hoe vaak wij het container komen ledigen. wij biedt het voordeligste dienstverlening.

Zo wordt glas bewerkt

Het kost veel kracht om het glas te maken uit verse grondstoffen. Glasafval is echter een goede grondslag. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen binnen nieuw glas. Bij de bewerken maken wij onderscheid onder wit, bruin, groen en gemengd glas. Daarnaast zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kunnen er zijn bij één heel veel kleinere warmte glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heb jij vragen? Bekijk de frequent gestelde vragenlijst of neem contact op.

Wat is mag wel er zijn bij de glasafval?

Wel:

Leeg glasverval dat gefungeerd had als verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallen kruiken, borden, koppen, aardewerk etc. Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet veilig en ook op een veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je daarom best uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen bij een beschermd proces voor inzameling en vernieling van jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft jij 100% zekerheid dat jouw dossiers beschermd vernietigd zijn. Na vernietiging zullen de restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je je jouw archief niet wil in de papiercontainer wilt werpen. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen daarom best vernietigd . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst . U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat één spleet waar het document precies erin past. Als het papieren eenmaal in de bak zitten, krijgt ze meer bij handen. Onze bestuurder arriveert eens zoveel tijdstip bij voor de bak ledigen en het papier ter plekke vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarin het container door het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. Het content zal vervolgens direct vernietigd.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je je geheime documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Door de klepje in de deksel kan je het papieren in de bak gooien. Je hebt de selectie van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier geen op het transport gaat, loopt je geen gevaar dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze wordt ingezameld en vernietigd.