Oranje Afvalcontainer Heerhugowaard ✔️ 6 VERBAZENDE FEITJES

Gauw en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog deze stroom van afval heel klein eventueel te houden en je zal opmerken dat deze financieel voordelig is. Via afval zo veel mogelijk te scheiden, zoals karton/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er zo min toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Oranje Afvalcontainer Heerhugowaard

Selecteer uit het grootste assortiment afvalcontainers en bestel de beste beste afvalcontainer voor je overblijvend afval. In de rest restafvalcontainer gooi je al het het niet niet-recyclebare afvalstoffen dat je niet verder kan sorteren. Documenten/karton, swill, en vensterglas horen niet binnen het container. Tevens omtrent PMD sorteren bezitten we het correcte container.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam aangaande ieder afvalstromen dat binnen bedrijven ontstaan. Deze stromingen zouden meestal apart verzameld zijn. Dit is beter aangaande het natuur en de geldtas.

Wat mag wel er in de zakelijk afval?

Hoezo goed je je afvalstoffen eveneens scheidt, er zal er steeds overblijvend afval voortdurend voorkomen. Poog deze afvalstroom heel klein mogelijk te behouden en je zult opmerken dat dit economisch voordelig is. Door afvalstoffen heel veel eventueel te sorteren, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er heel min eventueel restvuil over. In de rest container gooi je je al het de niet-recyclebare vuil dat je niet meer kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, PMD en glas thuishoren geen binnen de restafvalcontainer.

Is scheiden sorteren van bedrijfsafval gedwongen?

Je blijft verplicht afvalstromingen zoveel toevallig te scheiden. In het Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het doel doel vermeld goederen nogmaals te benutten waar dat het lukt.

Wat kost een container voor rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven prijzen voor afvalcontainers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom de afvalstroompje, de grootte van afmeting van de afvalcontainer en hoe vaak de container afvalcontainer geleegd moet worden geraken. Jij vindt je ieder kosten op de.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je karton, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met restafval containers

In ieder bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons neem je snel en snel een van de vele typen afvalcontainers. Wij leveren hem zonder kosten in een dag in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe kosten zie je meteen in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te ophalen, reduceer je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Lees dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos juiste verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook gaan voor een ijzeren rolcontainer. Een metalen vuilcontainer is hufterproof en brandbestendig, nuttig als de bak op een algemene plaats staat. Je selecteert uit diverse groottes. De selectie is aan jou, op basis van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf ruime moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de generatie van duurzame kracht. Restafval lijkt dan wellicht waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche levert maar liefst een vijfde van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun route verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige slakken worden ingezet voor het aanvullen of bouwen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke substanties los tijdens de verbranden die in meer of geringere mate toch in het natuur belanden. Om die reden moeten we blijven zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Oranje Afvalcontainer Heerhugowaard:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons handige lijst ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er niet plagen bij het afval kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te ruime bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container wanneer deze maar halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren bij ons?

Waarom een container op wielen huren via ons? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een passende oplossing voor elk type vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Oranje Afvalcontainer Heerhugowaard

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het vlak van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit 6 niveaus.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de behandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw algemeen afval container terug te dringen, fase 1. Dit doen wij door te adviseren over verdelen bij de oorsprong. Want puur gescheiden afvalstromen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een circulaire maatschappij.

Typen en prijzen bedrijfsafval en algemeen afval verwijdering

De capaciteit voor een algemeen afval container schommelt van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je kan kiezen voor een gunstige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om in te schatten die omvang het goed bij je past? Haal dan gauw contact op met een van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange kennis met afvalmaterialen weten wij exact wat je benodigd hebt. En verlang je een keer een meer legen of standaard een maatje ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, stof en literinhoud. Je least bij ons telkens tegen de meest voordelige prijzen. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs vind je bij ons precies waar je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelmethode staat vermeld helder wat je voor een specifieke gemengd afval container of een verschillende rolcontainer neerlegt. Wij achten het essentieel dat dit aspect helder is. Hierdoor raak je naderhand niet voor vervelende ontdekkingen te liggen.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Oranje Afvalcontainer Heerhugowaard

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papierafval, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk apart verzamelen. Je hebt de keuze uit een erg uitgebreid aanbod met containers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en karton vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een brede keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling aan de horizon staat. Kies, naargelang van je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan wel zeven maal gerecycled worden. Ook in je portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat jouw papier- en karton op de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt als basis tot nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze afvalsoorten vrij, maar tevens in kantoren mag je je biologisch vuilnis apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van extra herbruikbaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaat een groot gedeelte uit ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen allemaal tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalstromen te te zamelen, zitten je containers minder snel vlug gevuld. Daarnaast ligt het apart houden van uw vuilnis tevens beter voor het het milieu. PMD mag immers hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse artikelen te maken, je PMD is namelijk één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Oranje Afvalcontainer Heerhugowaard

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. Wij leveren verschillende plastic rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis levering en nationale dekking, heb je in 24 uur jouw container op de gewenste locatie geplaatst. U beslist zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en hoe frequent de container geledigd moet te worden. Zo ken je dus zeker dat je jouw vuilnis steeds weg kan en waar je meewerkt voor een verbeterde omgeving via je vuilnis te scheiden. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want we belasten het milieu veel als we afval recycleren. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. De resterende kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Pakketten met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, lak enz.)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal zit gestopt Los karton of verschillend document
 • Pakket inclusief chemische stoffen
 • Glasverval

Des te meer vuilnis je scheidt, des te beter dat het is voor de milieubescherming en ook je portemonnee. Glas blijkt één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden zijn. Glasafval bestaat van flessen, potten en ook scherven. Zonder om scheiden pakt het glasafval door de volume en ook massa veel plaats bij de afval van het bedrijf in. Jij kan dus heel uit besparen in je kosten voor afval. Het is ook tevens volledig te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen veel minder energie dan glaswerk te maken van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar bij jouw bedrijf veel glas vrij, zoals bij de sector van de horeca, dan is is een glascontainer essentieel. Heb jij variërende periodes qua bezigheden? ons werkt samen met aanpasbare contracten waardoor jij het aantal containers makkelijk verandert.

De geschikte bak voor het glasafval

Bestel het meest geschikte containers voor het je glasverval op ons. Jij heeft de keuze van een container met tweehonderdveertig liter en van 900 liters. Er is is al één container voor glas vanaf €13 per maand en ook dit worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kies je op welke manier frequent wij het container zullen komen legen. ons biedt de meest voordelige service.

Zo worden glas bewerkt

Het kost heel veel kracht om het glas om te produceren van verse grondstoffen. Glasverval is echter één prima grondslag. Er zit meestal circa 50% oud glazen in nieuw glas. Tijdens de bewerken maken we verschil onder wit, bruin, groen en bont glas. Ook worden kurken en ook deksels verwijderd. Via glas om te recyclen, kunnen er op een heel veel kleinere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij het de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gefungeerd had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallend kruiken, bordjes, kopjes, keramiek etc. n Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallen binnen vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet veilig en ook op veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan jij dus best uitstekend regelen. De gesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen tijdens een beschermd proces van inzameling en vernietiging van archief. Discreet en veilig. Papieren zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heeft jij 100% zekerheid dat je archief beschermd vernietigt zijn. Na de vernietiging zullen het restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je dossiers niet wil in de papiercontainer wilt gooien. Sommige papieren bevatten geheime informatie en kunnen daarom best vernielt . Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in het vorm van geheim papier? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een gleuf waarin het document precies erin past. Wanneer de papieren al in de container zijn, krijgen niemand zij meer in handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal tijdstip langs om de bak ledigen en de papier ter plekke te vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarbij de bak via de vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. De content wordt vervolgens direct vernielt.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop jij je vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Via het klepje in het deksel kan jij het documenten in het bak werpen. Jij heeft de selectie van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest je de gewenste frequentie van lediging. Doordat je archief geen op het vervoer is, loop je geen risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier worden ingezameld en verwoest.