Oud Papier Container Meppel 🔥 6 VERBAZENDE ZAKEN

Gauw en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook sorteert, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Poog deze afvalstroom zo minimaal eventueel te bewaren en je zal opmerken dat het geldelijk voordeelgevend is. Door afvalstoffen dus mogelijk eventueel te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er heel zo weinig mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Oud Papier Container Meppel

Kies uit het grootste meest uitgebreide assortiment rolcontainers en koop de meest geschikte rolcontainer voor je je restafval. In de het restafvalcontainer gooi je al het niet niet-recyclebare afvalstoffen die je niet verder extra kan sorteren. Papier/karton, swill, en ruiten thuishoren geen in de de afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD verdelen bezitten we de juiste rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam betreffende ieder afvalstromen dat bij firma’s voortkomen. Dit stromingen mogen dikwijls gescheiden opgehaald worden. Het is goed betreffende het natuur en de portemonnee portemonnee.

Wat moet er in de zakelijk afval?

Op welke manier goed je je afval eveneens verdeelt, er gaat steeds restafval blijven zijn. Tracht deze afvalstroom zo minimaal eventueel te behouden en je zult merken dat dit economisch voordelig is. Via vuil heel mogelijk toevallig te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er dus zo weinig toevallig overblijvend afval over. In de container gooi je je al het niet niet te recyclen afvalstoffen dat je geen meer kan verdelen. Documenten/karton, swill, PMD en glas horen geen binnen de restafvalcontainer.

Is het scheiden van zakelijk afval verplicht?

Je bent noodzakelijk afvalstromen mogelijk mogelijk te scheiden. In het Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het bedoeling omschreven producten opnieuw te gebruiken als dat het mag.

Wat kost een een container bedrijfsafval?

De tarieven van containers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom afvalstroompje, de omvang van de rolcontainer alsook hoe vaak de container afvalcontainer ontleegd moet worden geraken. U vindt je elke kosten op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je papier, vensters, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons koop je snel en snel een van de verschillende varianten afvalcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten binnen een etmaal in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze scherpe prijzen zie je gelijk in het bestelproces. Praktisch, want dan kun je meteen zien of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is wegens zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te verzamelen, verklein je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos passende ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container huren, maar ook gaan voor een stalen vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, nuttig als de container op een publieke locatie staat. Je gaat uit verschillende groottes. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) ontdaan moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt gratis bij neergezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de opwekking van hernieuwbare kracht. Algemeen afval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalsector levert maar zowaar twintig procent van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun weg vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelachtige assen worden ingezet voor het verhogen of aanleggen van wegen. Helaas komen er ook allerlei schadelijke substanties vrij tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of mindere mate echter in het natuur belanden. Dus moeten we doorgaan met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Oud Papier Container Meppel:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te ruime container.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak als deze slechts halfgevuld is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor elk soort vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Oud Papier Container Meppel

https://youtube.com/watch?v=ipXzlb7yeZU

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is gevormd uit zestal niveaus.

Hoe hoger op de ladder, hoe duurzamer de behandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de afkomst. Want ongemengd gescheiden afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt niet bij aan een kringloop systeem.

Typen en kosten bedrijfsafval en algemeen afval beheer

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je kan selecteren voor een gunstige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te ramen wat grootte het perfect bij je past? Neem dan snel verbinding op met één van onze experts. Met onze jarenlange deskundigheid met afvalmaterialen weten wij exact wat je nodig hebt. En wil je eenmalig een meer legen of regulier een formaat groter? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen probleem!

De prijzen van de containers wisselen per afvalsoort, stof en volume. Je least bij ons altijd tegen de laagste tarieven. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalcategorieën. Dit ontstaat, zoals we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelproces is aangegeven duidelijk wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een bepaalde andere rolcontainer betaalt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit aspect helder is. Op deze manier kom je naderhand geen voor onaangename verrassingen te staan.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Oud Papier Container Meppel

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten kartonafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes gescheiden verzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer gevarieerd assortiment van containers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en papier vind je op ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vandalisme aan de loer ligt. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan wel zeven keer hergebruikt worden. Ook in je beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat je papier- en karton in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk aan piepers, broden, pasta, dranken, eierschalen, patat, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen vrij, echter ook in kantoren mag je je biologisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat één omvangrijk deel uit ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalstromen in zamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug gevuld. Daarnaast is het scheiden van je afval tevens beter voor het milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden om verse artikelen te maken, jouw PMD is namelijk een basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Oud Papier Container Meppel

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende rolcontainer voor het jouw PMD. We leveren diverse plastic rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heb je binnen 24 uren je container op de verlangde plek geplaatst. Je bepaalt zelf het verlangde capaciteit en op welke manier vaak het container geleegd moet te zijn. Zo weet je dus vast waar je jouw vuilnis altijd weg kan en waar je meewerkt voor een verbeterde omgeving via je vuilnis te scheiden. Bestel snel je voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, omdat we belasten het omgeving minder minder als we afvalstoffen hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. De resterende plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminiumfolie laagje binnenin (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stijf) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Draagtas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk doosjes of ander document
 • Pakket met gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te meer vuilnis jezelf scheidt, hoe goed dat het zal zijn voor de milieubescherming en ook je portemonnee. Glas is één van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te scheiden zijn. Glasafval bestaat uit flesjes, potten en scherven. Zonder te splitsen pakt het glasafval door het volume en massa heel veel ruimte bij de afval van het bedrijf op. Je kunt daarom flink uit besparen in je kosten voor afval. Het is bovendien volledig om te recyclen. Daarnaast kost het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glazen te produceren uit nieuwe materialen.

Komt er op je onderneming heel veel glasafval vrij, zoals bij de sector van de horeca, dan is is één container voor glas essentieel. Heb je wisselende periodes qua bezigheden? wij functioneert met aanpasbare contracten omdat je de nummer bakken makkelijk aanpast.

De geschikte container voor het glas restafval

Koop het meest geschikte containers voor het je glasverval op ons. Je heeft de selectie uit één container met 240 liters en met negenhonderd liters. Er is al een glascontainer vanaf €13 per maand en dit wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de afval kiest jij op welke manier vaak ons het container zullen komen legen. wij leveren het voordeligste service.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost heel veel energie voor het het glas te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter één goede grondslag. Daar zitten meestal circa 50% oudere glas binnen nieuw glas. Tijdens het verwerken maken wij onderscheid onder wit, bruin, groene en gemengd glazen. Daarnaast zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas te recyclen, kunnen er zijn bij een heel veel lagere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem contact op.

Wat is mag wel er zijn bij het het glasafval?

Wel:

Lege glasverval dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallen kruiken, borden, koppen, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet veilig en in veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou je daarom best uitstekend regelen. Het gesloten rolcontainer van ons ondersteunen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van jouw jouw dossiers. Discreet en veilig. Documenten worden discreet vervoerd. Op deze manier heeft jij 100% garantie dat je dossiers veilig vernietigd zijn. Na de vernietiging worden de restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je dossiers niet in de papiercontainer wilt gooien. Enkele papieren bezitten geheime informatie en dus best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig veel vuil in de vorm van geheim document? Kies voor het dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat een spleet waarin het document precies erin past. Als de papieren eenmaal binnen de bak zijn, krijgt niemand zij meer bij handen. Onze chauffeur komt eens de tijd bij voor de bak legen en het documenten plekke vernielen in onze truck. Eveneens dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarbij het bak door de truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. De content wordt vervolgens meteen vernietigd.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke documenten veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klepje in het deksel kan jij de papieren in de bak gooien. Je hebt de keuze van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kiest je de gewenst frequentie van lediging. Omdat je archief niet op het transport is, loopt jij niet risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier wordt verzameld en verwoest.