Oude Ordners Restafval ✔️ 5 BEWEZEN GEHEIMEN

Vlug en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook sorteert, er zal telkens overblijvend afval aanwezig bestaan. Poog het afvalstroompje dus beperkt eventueel te behouden en je zult opmerken dat dit geldelijk voordelig is. Via vuil heel mogelijk toevallig te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er heel zo weinig eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Oude Ordners Restafval

Selecteer van het grootste grootste gamma afvalcontainers en bestel de beste ideale rolcontainer voor je je restvuil. Binnen de rest afvalcontainer werp je al het de niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet verder meer kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, en glas thuishoren niet thuis in de rest afvalcontainer. Ook betreffende PMD sorteren hebben we de juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende elke afvalstromen dat in bedrijven vrijkomen. Deze afvalstromen kunnen vaak gescheiden opgehaald zijn. Dat is beter betreffende het natuur en de portemonnee geldtas.

Wat moet er in de zakelijk afval?

Hoezo uitstekend je je vuil tevens scheidt, er zal er telkens restvuil blijven voorkomen. Tracht het afvalstroom zo beperkt mogelijk te houden en je gaat merken dat deze financieel voordeelgevend is. Door vuil heel zoveel eventueel te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er heel min toevallig overblijvend afval over. Binnen de restafvalcontainer gooi je je al de onrecyclebare afval welke je geen extra kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas horen niet thuis in de het afvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft verplicht afvalstromingen zoveel eventueel te verdelen. Binnen het Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel omschreven artikelen opnieuw te aanwenden waar het mag.

Wat kost een container een container rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor de afvalcontainers zijn hangt af van de afvalstroom het stroom van afval, de grootte grootte van afvalcontainer alsook hoe vaak de de container container geleegd moet geraken. Je vindt alle prijzen op de.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je karton, glas, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In ieder bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de talloze varianten vuilcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende 24 uur in heel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze scherpe prijzen zie je meteen in het orderproces. Handig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Algemeen afval is door zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te verzamelen, verminder je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even door. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook opteren voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen rolcontainer is hufterproof en brandwerend, handig als de container op een publieke plaats staat. Je gaat uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) ontdaan moeten zijn. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de productie van hernieuwbare kracht. Gemengd afval klinkt dan wellicht waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche voorbrengt maar minstens twintig procent van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun pad vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige bestemming. Deze zwarte korrelachtige slakken worden toegepast voor het aanvullen of aanleggen van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei schadelijke materialen vrij tijdens de verbranding die in bepaalde of geringere mate desondanks in het natuur komen. Daarom moeten we doorgaan met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Oude Ordners Restafval:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te grote container.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container wanneer deze slechts halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren bij ons?

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor ieder soort afval en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Oude Ordners Restafval

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit 6 niveaus.

Hoe hoger op de orde, des te ecologischer de behandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de volume vuilnis in jouw algemeen afval container te verlagen, fase 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over sorteren bij de oorsprong. Want puur aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een kringloop maatschappij.

Categorieën en tarieven bedrijfsafval en algemeen afval beheer

De volume voor een algemeen afval container varieert van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je mag opteren voor een gunstige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om bij te bepalen welke grootte het perfect bij je aansluit? Pak dan even aansluiting op met een van onze specialisten. Door onze jarenlange deskundigheid met afvalsoorten weten wij exact wat je benodigd hebt. En wens je één keer een extra legen of gewoonlijk een maatje grotere? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De kosten van de bakken wisselen per afvalsoort, grondstof en volume. Je huurt bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Restafval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, als we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg zie je bij ons exact waar je aan toe. In ons simpele bestelmethode is aangegeven overtuigend wat je voor een specifieke gemengd afval container of een bepaalde verschillende container betaalt. Wij achten het essentieel dat dit transparant is. Zo ben je achteraf nooit voor nare onthullingen te staan.

Hoe houd je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Oude Ordners Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart verzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer gevarieerd aanbod met afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is geschikt als de containers buiten geplaatst zijn, of vandalisme aan de horizon staat. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte gepaste grootte. Daarna bepaal je op welke manier vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat jouw document- en karton op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt als basis tot nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschalen, frites, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter tevens in kantoor mag je jouw biologisch afval scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit meer recyclebaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaat één omvangrijk deel uit bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalstromen te verzamelen, geraken je containers minder snel vlug vol. Bovendien ligt het scheiden van je vuilnis tevens beter voor de milieu. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, jouw PMD is immers één basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Oude Ordners Restafval

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor je PMD. Wij leveren verschillende plastic rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis bezorging en landelijke dekking, heb je in 24 uur jouw container bij de gewenste locatie staan. Je bepaalt zelf de gewenste capaciteit en op welke manier frequent de container geledigd moet te zijn. Op deze manier ken je daarom zeker waar je je afval altijd weg kunt en dat je bijdraagt voor een verbeterde omgeving via jouw afval te splitsen. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, want we belasten het omgeving minder minder als we afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. Het overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminium laagje binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en kauwgom) (Stijf) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, lak etc)
 • Pakketten met ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is gestopt Los doosjes of ander papier
 • Pakket inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te veel vuilnis je sorteert, des te beter dat het is ten behoeve van het milieu en ook jouw geldbeurs. Glas blijkt 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te scheiden zijn. Glasscherven bestaan uit flesjes, potjes en glasscherven. Zonder het te scheiden neemt het glasafval door de ruimte en gewicht heel veel plaats bij de afval van het bedrijf in. Je kan daarom flink besparen op jouw afvalkosten. Het glas is tevens volledig te hergebruiken. Ook kost het recyclen veel kleiner energie dan glaswerk te maken van verse grondstoffen.

Komt er bij je bedrijf heel veel glas los, zoals bij de sector van de horeca, dan is is één container voor glas essentieel. Heb jij wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? ons functioneert met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij het nummer bakken eenvoudig verandert.

Het juiste bak voor glasafval

Bestel de beste containers voor het je glasverval bij onze dienst. Jij heeft de selectie uit één bak van tweehonderdveertig liter en ook met 900 liter. Er is al een container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en ook deze wordt gratis neergezet. Op basis van hoeveelheid afval kiest jij hoe frequent ons de container komen ledigen. ons biedt de meest voordelige service.

Zo wordt glas verwerkt

Het veel kracht om glas te maken van nieuwe materialen. Glasverval is echter één goede basis. Daar zitten meestal circa 50% oudere glazen binnen nieuwe glazen. Tijdens het bewerken maken we onderscheid onder wit, bruin, groene en ook bont glazen. Daarnaast zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Door het glas om te recyclen, kunnen er bij één veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of verbinding op.

Wat mag wel er bij het het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gediend had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruikjes, borden, koppen, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet veilig en in veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging kan je dus best goed organiseren. De gesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen tijdens een veilig proces van verzameling en ook vernieling van jouw archief. Discreet en veilig. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb je honderd procent garantie dat jouw dossiers veilig vernietigd is. Na de vernietiging zullen het restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat jij je archief niet wil in de de papierbak wil werpen. Sommige documenten bevatten geheime gegevens en dus beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen archief is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je regelmatig veel vuil in het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van ons U. U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft één spleet waar het document exact erin past. Als de papieren al binnen de container zitten, krijgen niemand ze meer bij . Onze chauffeur arriveert eenmaal in de zoveel tijd langs voor de bak ledigen en het papier ter plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarbij de bak via de truck zelf wordt opgetild en geopend. De inhoud zal vervolgens direct vernietigd.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke documenten veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klepje in de deksel kan jij het papieren in het bak gooien. Je hebt de keuze uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kies jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw dossier geen op het vervoer gaat, loopt jij niet risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier wordt ingezameld en vernietigd.