Oude Pannen Restafval ᐅ 6 SIMPELE TRUCS

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook verdeelt, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Tracht dit afvalstroom heel klein toevallig te houden en je zult opmerken dat het economisch voordelig is. Via afval zo mogelijk toevallig te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er zo minimaal toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Oude Pannen Restafval

Selecteer uit de meest uitgebreide assortiment containers en bestel de beste meest geschikte container voor je je overblijvend afval. In de de rest restafvalcontainer gooi je al het de onrecyclebare afvalstoffen die je niet meer kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, en ruiten horen niet thuis in de restafvalcontainer. Eveneens voor PMD sorteren bezitten wij het juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming aangaande elke afvalstromen welke in bedrijven voortkomen. Die stromen zouden dikwijls apart verzameld geraken. Dit is goed betreffende het milieu en de portemonnee geldbeugel.

Wat mag wel er in zakelijk afval?

Op welke manier goed je je afvalstoffen tevens verdeelt, er gaat altijd restafval aanwezig voorkomen. Poog het afvalstroom zo beperkt toevallig te behouden en je gaat zien dat dit geldelijk voordeelgevend is. Door afval dus veel mogelijk te verdelen, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er dus minimaal mogelijk overblijvend afval over. In de rest restafvalcontainer gooi je je reeds de onrecyclebare afval dat je geen verder kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, PMD en glas passen niet thuis in de rest restafvalcontainer.

Is het sorteren van ondernemingsafval gedwongen?

Je wordt verplicht afvalstromen mogelijk mogelijk te scheiden. In de de Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel de doel omschreven goederen nogmaals te aanwenden als het kan.

Wat kost een container een container voor rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven tarieven van containers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom, de grootte grootte van de afvalcontainer en hoevaak de rolcontainer ontleegd dient worden. U vindt je elke prijzen op tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je karton, glas, organisch afval en PMD scheiden. Ook dragen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In ieder organisatie komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en rap een van de verschillende soorten afvalcontainers. Wij brengen hem gratis in 24 uur in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze lage kosten zie je meteen in het bestelproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt besparen met een restafval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te ophalen, verklein je de aantal algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Lees dan even verder. Of koop direct jouw restafval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos juiste verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container huren, maar ook kiezen voor een metalen vuilcontainer. Een ijzeren rolcontainer is solide en brandwerend, praktisch als de vat op een algemene locatie staat. Je kiest uit verschillende groottes. De selectie is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geleegd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij neergezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van duurzame energie. Gemengd afval klinkt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalbranche levert maar liefst een vijfde van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaalresten er verwijderd die hun weg vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een functionele bestemming. Deze donkere korrelvormige assen worden ingezet voor het verhogen of bouwen van straten. Spijtig genoeg komen er ook diverse giftige substanties los in de verbranding die in bepaalde of kleinere mate toch in het milieu belanden. Daarom moeten we blijven streven naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Oude Pannen Restafval:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We leveren de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons handige overzicht vind je snel de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De containers dichten goed af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan stank geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een passende oplossing voor ieder type vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Oude Pannen Restafval

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit 6 treden.

Hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de afhandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid afval in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalstromen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en draagt bij niet bij aan een circulaire maatschappij.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je kan opteren voor een gunstige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om bij te schatten die grootte het goed bij je aansluit? Neem dan gauw contact op met één van onze deskundigen. Door onze vele jaren ervaring met afvalsoorten kennen wij exact wat je nodig hebt. En wil je een keer een aanvullend leegmaken of standaard een formaat ruimer? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen issue!

De tarieven van de bakken wisselen per afvalcategorie, materiaal en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de scherpste prijzen. Algemeen afval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons precies waarvoor je aan toe bent. In ons simpele bestelproces staat overtuigend wat je voor een algemeen afval container of een bepaalde alternatieve container aftikt. Wij achten het essentieel dat deze informatie transparant is. Zo kom je achteraf geen voor vervelende onthullingen te staan.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Oude Pannen Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten kartonafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg divers aanbod met containers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vandalisme aan de loer staat. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest gepaste grootte. Daarna bepaal je hoe vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan wel zeven keer gerecycled worden. Ook in je beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat je document- en papier in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt als grondstof voor nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groenten en fruit en melkproducten. Vooral op horecazaken komen deze afvalsoorten vrij, echter ook op kantoren kunt je jouw organisch afval apart houden. Je bespaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit extra herbruikbaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk deel uit ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten te te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel gevuld. Daarnaast is het scheiden van je vuilnis ook beter voor de omgeving. PMD kan immers hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, jouw PMD is namelijk een basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Oude Pannen Restafval

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor je PMD. Wij leveren diverse plastic rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heb je binnen 24 uur je container bij het gewenste locatie staan. Je beslist zelf het gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak het afvalcontainer geledigd dient te zijn. Zo ken je dus vast dat je jouw vuilnis altijd weg kunt en waar je meewerkt voor een beter omgeving door jouw afval te splitsen. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want wij belasten het milieu minder als we afvalstoffen recycleren. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stijf) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische symbool (antitranspirant, lak enz.)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander stof zit geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend papier
 • Pakket inclusief van chemische stoffen
 • Glasverval

Hoe meer afval jezelf scheidt, des te goed dat het zal zijn voor het milieubescherming en ook je geldbeurs. Glaswerk is één uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om splitsen is. Glasafval bestaan uit flessen, potjes en ook scherven. Zonder het te scheiden pakt het glasafval vanwege de volume en gewicht heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf in. Jij kunt daarom heel uit besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is tevens volledig om te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen heel veel minder energie dan glazen om te produceren van verse materialen.

Komt er op je onderneming heel veel glasafval vrij, zoals bij de sector van de horeca, dan is een glascontainer essentieel. Bezit je wisselende periodes qua drukte? ons werkt met flexibele overeenkomsten omdat je het aantal containers eenvoudig verandert.

De juiste container voor glasafval

Bestel de beste containers voor het je glasafval op onze dienst. Jij heeft de selectie uit één container van 240 liter en ook van negenhonderd liters. Er is is reeds één container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en dit worden gratis neergezet. Op basis van hoeveelheid glasafval kiest jij op welke manier vaak wij het bak zullen komen legen. wij biedt de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het veel energie voor het glas te maken uit verse grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen een goede grondslag. Daar zit meestal ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuw glas. Tijdens de bewerken doen we verschil tussen blank, bruin, groen en bont glas. Daarnaast worden kurken en dekseltjes verwijderd. Via het glas om te recyclen, kan er zijn op een heel veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heb je vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem neem verbinding .

Wat is mag wel er bij het het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gediend had zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallend jenever kruikjes, borden, koppen, keramiek etc. Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet veilig en in veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging zou je dus best uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainers van ons helpen bij een veilig proces van inzameling en ook vernieling van dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft jij 100% zekerheid dat je jouw dossiers veilig vernietigt zijn. Na de vernietiging worden de restproducten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je je archief niet in de het papiercontainer wilt gooien. Sommige papieren bezitten geheime informatie en kunnen kunnen dus best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is echter echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft jij regelmatig veel vuil in de de vorm van geheim papier? Kies voor het archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft een gleuf waar het document exact erin . Wanneer het papieren eenmaal binnen het bak zijn, krijgt ze meer bij handen. Onze bestuurder komt eenmaal de tijd bij voor de bak legen en het papier ter plekke vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarbij het container via het vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. De content zal daarna direct vernietigd.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij jouw geheime papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klep in het deksel kun je de papieren in het container gooien. Jij hebt de selectie van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kiest je de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw dossier geen op transport is, loop jij geen risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden ingezameld en vernietigd.