Overkapping Afvalcontainers ☑️ 7 VREEMDE WEETJES

Snel en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds restafval blijven bestaan. Probeer dit afvalstroompje zo beperkt mogelijk te behouden en je zal opmerken dat deze financieel gunstig is. Via vuil dus mogelijk mogelijk te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er dus min toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Overkapping Afvalcontainers

Kies uit het grootste grootste assortiment rolcontainers en koop de beste meest geschikte container voor je je restafval. In de de rest container gooi je al het het niet niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet verder extra kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, en glas thuishoren niet binnen de afvalcontainer. Ook omtrent PMD sorteren beschikken we de juiste correcte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de naam aangaande ieder afvalstromen dat binnen bedrijven vrijkomen. Die afvalstromen kunnen vaak apart verzameld geraken. Het is verbeterd aangaande de natuur en het geldbeugel.

Wat is toegestaan er in de ondernemingsafval?

Hoezo goed je je afval eveneens verdeelt, er zal er steeds overblijvend afval blijven voorkomen. Probeer deze afvalstroompje heel minimaal toevallig te bewaren en je zal zien dat dit economisch voordeelgevend is. Met vuil zo zoveel toevallig te verdelen, zoals papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er heel minimaal eventueel overblijvend afval over. In de afvalcontainer gooi je je al het niet onrecyclebare afvalstoffen die je niet meer kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, PMD en vensterglas thuishoren niet in de de afvalcontainer.

Is het sorteren van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. In de Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel bedoeling vermeld producten nogmaals te gebruiken waar dat het lukt.

Wat kost een container voor container bedrijfsafval?

De kosten voor de afvalcontainers afhankelijk afhangend van het stroom van afval, de grootte afmeting van rolcontainer en hoevaak hoevaak de container geledigd afvalcontainer geledigd moet worden geraken. U vindt alle prijzen op tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In iedere onderneming komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons koop je gemakkelijk en vlug een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij leveren hem kosteloos gedurende een etmaal in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je meteen in het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt economiseren met een restafval container. Gemengd afval is door zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te zamelen, verklein je de massa algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Lees dan even door. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos juiste verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, nuttig als de vat op een publieke plaats staat. Je kiest uit verschillende volumematen. De selectie is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geleegd moeten worden. Een gemengd afval container wordt gratis bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de opwekking van duurzame kracht. Restafval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalindustrie levert maar liefst 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaalresten er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een bruikbare bestemming. Deze zwarte korrelvormige assen worden toegepast voor het aanvullen of bouwen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende giftige stoffen uit tijdens de verbranden die in bepaalde of mindere mate echter in het leefomgeving terecht komen. Dus moeten we doorgaan met streven naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Overkapping Afvalcontainers:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige overzicht vind je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De bakken sluiten goed af zodat er niet plagen bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té grote bak.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container wanneer deze slechts halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren via ons?

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een passende oplossing voor ieder type afval en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Overkapping Afvalcontainers

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zestal niveaus.

Hoe hoger op de orde, hoe duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij samen met jou de massa vuilnis in jouw gemengd afval container terug te dringen, etappe 1. Dit doen wij door te adviseren over scheiden bij de afkomst. Want puur afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt niet bij aan een kringloop economie.

Typen en kosten zakelijk afval en gemengd afval beheer

De capaciteit voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je kan selecteren voor een voordelige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om bij te schatten die omvang het perfect bij je past? Pak dan gauw contact op met een van onze deskundigen. Door onze jarenlange ervaring met afvalsoorten begrijpen wij juist wat je benodigd hebt. En wil je eenmalig een aanvullend lediging of gewoonlijk een maatje ruimer? Dan is deze uiteraard ook geen enkel kwestie!

De kosten van de bakken verschillen per afvalcategorie, materiaal en volume. Je least bij ons altijd tegen de laagste kosten. Algemeen afval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit voortvloeit, als we bedoelden, door haar effect op het milieu. Gelukkig vind je bij ons exact voor wat je aan toe. In ons gemakkelijke bestelproces staat vermeld helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een bepaalde andere bak neerlegt. Wij achten het essentieel dat dit helder is. Zo raak je naderhand nooit voor nare verrassingen te zitten.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Overkapping Afvalcontainers

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, want we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je hebt de optie uit een zeer gevarieerd aanbod van containers van 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is geschikt als de containers buiten staan, of vandalisme op de horizon staat. Kies, naargelang uit je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan wel zeven keer hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat je document- en papier in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof voor nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan piepers, broden, pasta, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, maar ook op kantoor kunt je je biologisch afval scheiden. Je bespaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van meer herbruikbaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalstromen in zamelen, geraken je containers minder snel gevuld. Bovendien ligt het scheiden van uw vuilnis ook goed voor het de omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen enkele vers materialen ontgonnen te worden om verse producten te maken, jouw PMD is namelijk één grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Overkapping Afvalcontainers

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. We bieden diverse kunststof rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uren je afvalcontainer bij de gewenste plek geplaatst. U beslist zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak het afvalcontainer geledigd dient te zijn. Zo weet je dus zeker waar je je vuilnis steeds kwijt kan en dat je bijdraagt voor een verbeterde milieu via jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, want wij belasten het milieu minder minder als wij afvalstoffen hergebruiken. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. Het resterende plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook gomballen) (Hard) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Draagtas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (deodorant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander materiaal zit gestopt Los karton of verschillend document
 • Pakket inclusief van chemische stoffen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis jezelf sorteert, des te beter dat het zal zijn voor de milieubescherming en je geldbeurs. Glaswerk is een van de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te scheiden is. Glasscherven bestaan uit flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder te scheiden pakt het glasafval vanwege de ruimte en massa heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf op. Je kan daarom heel besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is ook tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen heel veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk om te produceren uit verse grondstoffen.

Komt er bij jouw onderneming heel veel glas los, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan een glascontainer essentieel. Bezit je wisselende periodes met betrekking tot drukte? wij functioneert met flexibele overeenkomsten waardoor je de nummer bakken eenvoudig verandert.

Het geschikte container voor glas restafval

Koop de beste bakken voor jouw glasverval bij onze dienst. Jij heeft de keuze van een bak met tweehonderdveertig liter en met negenhonderd liter. Er is is reeds een glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook dit wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de de afval kies je op welke manier vaak wij het container zullen komen legen. ons leveren het voordeligste dienstverlening.

Zo wordt glas bewerkt

Het veel kracht voor het het glas te maken van verse materialen. Glasafval is daarentegen één prima basis. Daar zit gewoonlijk circa 50% oudere glas binnen nieuw glas. Bij de bewerken doen we verschil onder blank, bruin, groene en ook bont glas. Daarnaast zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door glas om te recyclen, kunnen er bij een veel kleinere warmte glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heb jij vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem verbinding .

Wat mag er zijn bij de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gefungeerd had als verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek etc. Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je archief moet beschermd en ook in veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging zou jij dus best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen tijdens een beschermd proces voor inzameling en vernietiging van jouw jouw archief. Discreet en veilig. Documenten zullen discreet getransporteerd. Zo heb je honderd procent zekerheid dat je je archief beschermd vernietigt zijn. Na vernieling worden de restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je jij jouw archief niet in de papierbak wil gooien. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke informatie en daarom best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je frequent een grote hoeveelheid afval in de het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor dossiervernietiging van ons . U krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft één gleuf waar het document exact doorheen past. Als de documenten al binnen de container zitten, krijgt ze nog in handen. Onze chauffeur komt eenmaal de zoveel tijd bij voor de bak te legen en de papier plekke vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarbij de bak door het truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. De inhoud zal daarna meteen vernielt.

De geschikte bak voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging deponeer je jouw geheime papieren veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Via de klep in de deksel kun jij de papieren in het container gooien. Je hebt de selectie uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier niet op vervoer gaat, loopt jij geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden verzameld en verwoest.