Papiercontainer Westervoort ➡️ 12 VERBIJSTERENDE HACKS

Snel en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal altijd overblijvend afval blijven bestaan. Probeer het afvalstroompje dus minimaal mogelijk te behouden en je zult zien dat het geldelijk gunstig is. Met vuil zo veel eventueel te verdelen, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er heel zo weinig toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Papiercontainer Westervoort

Selecteer uit het grootste meest uitgebreide aanbod rolcontainers en bestel de de beste meest geschikte afvalcontainer voor je je restafval. In de de rest afvalcontainer werp je al het de onrecyclebare afval welke je niet verder meer kan verdelen. Karton/karton, swill, en vensterglas thuishoren niet in het container. Ook omtrent PMD sorteren beschikken wij de correcte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de naam aangaande ieder afvalstromingen dat bij bedrijven ontstaan. Die stromen kunnen meestal gescheiden ingezameld geraken. Het is goed betreffende het milieu leefomgeving en de geldtas.

Wat mag wel er binnen ondernemingsafval?

Op welke manier prima je je afvalstoffen tevens scheidt, er zal er steeds overblijvend afval aanwezig zijn. Probeer deze afvalstroom heel minimaal toevallig te bewaren en je zult merken dat het geldelijk voordelig is. Door afval heel mogelijk mogelijk te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er dus minimaal eventueel restvuil over. In het restafvalcontainer gooi je reeds de niet-recyclebare afvalstoffen dat je geen verder kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas thuishoren niet thuis binnen de afvalcontainer.

Is scheiden scheiden van zakelijk afval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromingen mogelijk eventueel te sorteren. In het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het streefdoel omschreven goederen nogmaals te benutten waar dat lukt.

Wat kost een container afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor de rolcontainers afhankelijk hangt af van de afvalstroom het afvalstroompje, de grootte van omvang van afvalcontainer alsook hoe vaak de afvalcontainer ontleegd dient worden. Je vindt ieder kosten op de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, swill en PMD scheiden. Ook dragen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In iedere bedrijf komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons bestel je eenvoudig en vlug een van de talloze varianten afvalcontainers. Wij leveren hem gratis in een dag in heel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je gelijk in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Algemeen afval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te ophalen, reduceer je de aantal algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos passende inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een metalen vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is hufterproof en brandbestendig, nuttig als de container op een publieke plaats staat. Je gaat uit diverse groottes. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) ontdaan moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij neergezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de dozijn grote hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de productie van groene kracht. Algemeen afval schijnt dan eventueel nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst 20% van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metalen er uitgehaald die hun route vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een bruikbare doel. Deze gitzwarte korrelachtige slakken worden ingezet voor het verhogen of aanleggen van straten. Jammer genoeg komen er ook allerlei schadelijke substanties los in de verbrandingsproces die in bepaalde of mindere mate echter in het milieu terecht komen. Dus moeten we blijven proberen naar zo min mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Papiercontainer Westervoort:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We leveren de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige lijst vind je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan stank niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te grote container.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer dit slechts halfvol is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een passende uitkomst voor ieder type afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Papiercontainer Westervoort

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zestal treden.

Naarmate je hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij in samenwerking met jou de volume afval in jouw gemengd afval container te verlagen, fase 1. Dit doen wij door te raadplegen over scheiden bij de afkomst. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Stap 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Categorieën en kosten bedrijfsafval en gemengd afval verwijdering

De capaciteit voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je kunt selecteren voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om in te schatten wat omvang het beste bij je past? Pak dan gauw verbinding op met één van onze specialisten. Dankzij onze vele jaren kennis met afvalsoorten kennen wij precies wat je vereist hebt. En verlang je één keer een extra lediging of gewoonlijk een grootte grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel issue!

De prijzen van de bakken verschillen per afvalcategorie, stof en volume. Je huurt bij ons altijd tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit ontstaat, zoals we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg zie je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons simpele bestelsysteem staat overtuigend wat je voor een gemengd afval container of een bepaalde andere rolcontainer betaalt. Wij beschouwen het belangrijk dat deze informatie transparant is. Zo kom je naderhand geen voor nare onthullingen te liggen.

Hoe hou je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Papiercontainer Westervoort

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele typen kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je hebt de optie uit een erg gevarieerd assortiment van containers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de horizon ligt. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan wel 7 keer gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom apart inzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat je document- en karton op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, maar tevens op kantoor kunt je jouw organisch afval scheiden. Je spaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van extra recyclebaar afval dan je denkt! Ongemerkt bestaande één groot gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalstromen in te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien ligt het apart houden uit uw afval ook goed voor het de omgeving. PMD kan immers hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen enkele vers materialen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, je PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Papiercontainer Westervoort

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor je PMD. Wij bieden verschillende plastic afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze bezorging en nationale bereik, heeft je in 24 uur je container op de verlangde locatie staan. U beslist zelf het gewenste capaciteit en op welke manier vaak het afvalcontainer geleegd dient te zijn. Op deze manier ken je dus zeker dat je jouw vuilnis steeds weg kan en dat je meewerkt voor een beter milieu door je afval te splitsen. Bestel snel je voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, omdat wij belasten het milieu veel minder als we afval recycleren. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. Het resterende plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook gomballen) (Stijf) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Draagtas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten inclusief of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander stof zit gestopt Los doosjes of ander document
 • Pakket inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Hoe veel afval jezelf scheidt, des te beter dat het is ten behoeve van de milieubescherming en ook je portemonnee. Glaswerk is 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om scheiden is. Glasverval bestaan uit flesjes, potten en glasscherven. Zonder het om scheiden pakt het glasafval door het volume en gewicht heel veel ruimte in de afval van het bedrijf op. Je kunt daarom heel uit besparen op jouw kosten voor afval. Het is bovendien compleet te hergebruiken. Ook verbruikt het veel kleiner energie dan glazen om te maken uit verse materialen.

Ontstaat daar bij jouw onderneming heel veel glas vrij, zoals in de sector van de horeca, dan is één container voor glas essentieel. Bezit je variërende periodes qua drukte? ons functioneert met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij de nummer bakken makkelijk verandert.

De juiste container voor glas restafval

Bestel de meest geschikte bakken voor je glasverval bij ons. Jij hebt de keuze van een bak van 240 liters en van negenhonderd liters. Er is al een container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook deze wordt gratis neergezet. Op basis van de de afval kies jij op welke manier frequent wij de bak komen ledigen. ons biedt de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost kost heel veel energie om het glas te maken van nieuwe materialen. Glasverval is daarentegen een prima grondslag. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen in nieuwe glas. Tijdens het bewerken maken wij verschil onder wit, bruine, groen en bont glazen. Ook worden kurk en ook dekseltjes verwijderd. Via glas te recyclen, kan er zijn bij één veel lagere warmte glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heeft jij vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat mag wel er bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gefungeerd heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruiken, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief moet beschermd en in veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging zou je dus best uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces voor verzameling en vernieling van dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Documenten zullen discreet vervoerd. Zo heb jij honderd procent garantie dat je dossiers veilig vernietigd zijn. Na de vernieling worden het restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je jouw dossiers niet in het papierbak wilt werpen. Enkele papieren bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen dus beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen dossiers is heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de vorm van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft één gleuf waarin het document precies doorheen past. Wanneer de documenten eenmaal binnen het container zijn, krijgen ze meer in . Onze chauffeur arriveert eenmaal tijdstip langs om de bak te legen en het documenten plekke vernielen in onze truck. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarbij de container via het truck zelf wordt opgeheven en geopend. Het inhoud wordt daarna meteen vernietigd.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van ons. Door het klep in de deksel kun je het documenten in het container gooien. Jij hebt de keuze van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op het transport is, loopt jij geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en vernietigd.