Papiervernietiging Limburg 🔥 15 SCHOKKENDE GEHEIMEN

Vlug en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Tracht het stroom van afval heel klein mogelijk te bewaren en je zal zien dat deze financieel voordelig is. Via vuil heel zoveel toevallig te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er dus zo weinig mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Papiervernietiging Limburg

Selecteer uit de ruimste aanbod containers en bestel de de beste container voor je restvuil. In de container gooi je je reeds het niet niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet verder extra kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten horen niet thuis in de rest restafvalcontainer. Eveneens betreffende PMD sorteren bezitten ons de juiste container.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor alle afvalstromingen die in ondernemingen vrijkomen. Dit afvalstromen zouden meestal apart ingezameld zijn. Dat is verbeterd voor de leefomgeving en de geldbeugel.

Wat is toegestaan er in de ondernemingsafval?

Hoezo goed je je vuil tevens scheidt, er zal steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Probeer het afvalstroompje heel klein mogelijk te behouden en je zal opmerken dat het economisch gunstig is. Met afval heel veel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er heel minimaal toevallig restafval over. Binnen het afvalcontainer werp je al het onrecyclebare afval die je niet verder meer kan sorteren. Karton/karton, swill, PMD en glas passen niet thuis binnen het restafvalcontainer.

Is het verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je wordt noodzakelijk afvalstromingen zoveel mogelijk te verdelen. In de Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel beschreven goederen opnieuw te benutten als dat het lukt.

Wat kost een een container voor?

De tarieven voor tarieven voor rolcontainers zijn hangt af van het afvalstroom, de grootte grootte van de afvalcontainer alsook hoevaak de container geledigd afvalcontainer geleegd moet geraken. U vindt je ieder prijzen op de tarievenpagina de.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je karton, glas, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In ieder bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons bestel je eenvoudig en rap een van de vele typen rolcontainers. Wij bezorgen hem gratis in een etmaal in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je direct tijdens het orderproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te ophalen, verklein je de massa algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of koop direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook opteren voor een metalen vuilcontainer. Een stalen vuilcontainer is solide en brandwerend, nuttig als de container op een algemene plek staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De beslissing is aan jou, op basis van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) ontdaan moeten geraken. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de dozijn ruime actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de opwekking van duurzame stroom. Algemeen afval lijkt dan wellicht nutteloos, dat is het echter niet! De afvalsector levert maar liefst een vijfde van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metalen er uitgehaald die hun pad verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een functionele toepassing. Deze zwarte korrelachtige slakken worden ingezet voor het ophogen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei giftige substanties vrij in de verbranding die in minstens of mindere mate desondanks in het natuur terecht komen. Om die reden moeten we volhouden met proberen naar zo min mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Papiervernietiging Limburg:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische overzicht vind je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af zodat er geen ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te grote container.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer deze slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We leveren een geschikte oplossing voor elk soort afval en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Papiervernietiging Limburg

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zes stappen.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de verwerking. Zo proberen wij in samenwerking met jou de volume afval in jouw restafvalcontainer te verminderen, etappe 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over scheiden bij de oorsprong. Want puur aparte afvalstromen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een kringloop maatschappij.

Soorten en kosten zakelijk afval en gemengd afval verwerking

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kunt opteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om naar te bepalen wat grootte het beste bij je past? Neem dan even aansluiting op met één van onze specialisten. Dankzij onze langdurige ervaring met afvalstromen kennen wij precies wat je vereist hebt. En wens je één keer een meer legen of gewoonlijk een maatje ruimer? Dan is dat uiteraard ook geen enkel probleem!

De tarieven van de containers wisselen per afvalstroom, grondstof en capaciteit. Je least bij ons telkens tegen de laagste tarieven. Restafval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit komt, gelijk we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkig vind je bij ons juist waar je aan toe. In ons eenvoudige bestelmethode staat vermeld duidelijk wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een alternatieve bak neerlegt. Wij achten het essentieel dat deze informatie transparant is. Op deze manier raak je later nooit voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe houd je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Papiervernietiging Limburg

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de keuze uit een zeer gevarieerd aanbod van containers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en papier vind je op ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten staan, of vandalisme aan de loer ligt. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan wel 7 keer hergebruikt worden. Tevens in je beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat je document- en karton in de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt voor basis tot nieuwe producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar tevens op kantoren kunt je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaande één groot gedeelte van ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalsoorten te verzamelen, geraken je containers minder vlug gevuld. Daarnaast ligt het apart houden uit je afval ook goed voor het het omgeving. PMD kan immers hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen enkele vers materialen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, je PMD is immers één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Papiervernietiging Limburg

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. Wij leveren verschillende plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis levering en nationale bereik, heb je in 24 uur je container bij de verlangde locatie staan. Je beslist zelfstandig de verlangde capaciteit en op welke manier frequent het container geledigd dient te zijn. Zo weet je daarom zeker waar je je afval altijd weg kan en dat je bijdraagt aan een beter omgeving via je vuilnis te scheiden. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal hergebruikt worden. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving minder indien we afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. Het resterende plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laag binnenin (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Draagtas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (deodorant, lak etc)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin verschillend materiaal zit gestopt Los karton of ander document
 • Pakket inclusief van chemische materialen
 • Glasscherven

Des te veel vuilnis je sorteert, hoe goed dat het zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glaswerk is 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om splitsen zijn. Glasscherven bestaan uit flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder om splitsen pakt het vanwege de volume en gewicht heel veel ruimte bij het bedrijfsafval op. Je kan dus heel uit besparen in je kosten voor afval. Het is tevens compleet te hergebruiken. Ook verbruikt het veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk om te produceren uit verse grondstoffen.

Komt er bij jouw onderneming heel veel glasafval los, zoals in de horecabedrijven, dan is een glascontainer essentieel. Heb jij wisselende periodes qua drukte? wij werkt met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij het aantal bakken eenvoudig aanpast.

Het juiste container voor het glasafval

Bestel het beste bakken voor je glasafval op ons. Jij hebt de keuze uit selectie uit een container van tweehonderdveertig liter en met 900 liters. Er is reeds één glascontainer vanaf €13 per maand en ook deze wordt kosteloos neergezet. Afhankelijk van de de glasafval kiest je hoe vaak ons het container zullen komen ledigen. ons biedt de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het veel energie om het glas te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is daarentegen een prima grondslag. Er zit meestal ongeveer 50% oudere glas in nieuw glazen. Tijdens de verwerken maken wij verschil onder blank, bruine, groene en ook bont glas. Daarnaast zijn kurk en ook deksels verwijderd. Via het glas om te recyclen, kan er op één heel veel lagere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of neem neem verbinding op.

Wat mag wel er bij het het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gediend had zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek etc. n Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank etc. vallend onder vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je archief moet beschermd en ook op veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan je daarom beter goed organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons ondersteunen bij een beschermd proces van inzameling en vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren worden discreet vervoerd. Zo heb jij 100% zekerheid dat je je dossiers veilig vernietigd is. Na vernieling worden het restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat jij jouw archief niet wil in de de papierbak wilt gooien. Enkele papieren bezitten geheime gegevens en kunnen kunnen daarom best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen archief is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig veel vuil in de het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons . U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze bak heeft één spleet waar het document exact doorheen . Wanneer de documenten al binnen de bak zijn, krijgen niemand ze meer bij . Onze bestuurder arriveert eenmaal in tijdstip langs voor de container te ledigen en het documenten plaats vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarbij het container via de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. De inhoud wordt vervolgens direct vernielt.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop je je vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Door de klep in het deksel kan je het papieren in de bak werpen. Jij hebt de selectie van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat je archief niet op vervoer gaat, loopt je niet risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer goed te recyclen en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze worden ingezameld en verwoest.