Papiervernietiging Voor Particulieren 🔥 10 ONVOORSTELBARE FEITJES

Snel en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afval ook scheidt, er zal altijd overblijvend afval blijven bestaan. Tracht deze afvalstroompje dus minimaal eventueel te houden en je zal zien dat het geldelijk voordeelgevend is. Door afvalstoffen dus veel mogelijk te verdelen, zoals karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er dus minimaal toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Papiervernietiging Voor Particulieren

Kies bij de meest uitgebreide aanbod afvalcontainers en bestel de meest geschikte container geschikt voor je restvuil. In de de rest container werp je al het onrecyclebare afvalstoffen dat je geen verder kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, en vensterglas passen niet thuis in de rest container. Ook voor PMD sorteren bezitten ons het juiste rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende alle afvalstromen welke in firma’s ontstaan. Dit afvalstromen kunnen vaak afzonderlijk ingezameld worden. Dit is goed betreffende de natuur en het portemonnee.

Wat moet er in bedrijfsafval?

Hoezo prima je je afvalstoffen eveneens scheidt, er zal altijd restvuil voortdurend voorkomen. Poog het afvalstroompje dus minimaal toevallig te houden en je zal merken dat het financieel voordelig is. Met afvalstoffen dus veel mogelijk te verdelen, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er heel zo weinig eventueel restafval over. In de de restafvalcontainer gooi je je reeds de onrecyclebare afval die je geen verder kan sorteren. Karton/karton, swill, PMD en glas thuishoren niet thuis in de de restafvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je wordt noodzakelijk afvalstromingen zoveel eventueel te scheiden. In de de Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het de doel omschreven goederen nogmaals te gebruiken indien dat kan.

Wat kost een container voor rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor rolcontainers zijn hangt af van de afvalstroompje, de afmeting van container alsook hoe vaak de afvalcontainer ontleegd moet geraken. Jij vindt je elke prijzen op de.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je karton, glas, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In iedere onderneming komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en snel een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos gedurende een dag in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze scherpe prijzen zie je direct tijdens het bestelproces. Praktisch, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos geschikte verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook kiezen voor een metalen afvalcontainer. Een metalen afvalcontainer is hufterproof en brandwerend, nuttig als de bak op een publieke locatie staat. Je gaat uit verschillende volumematen. De selectie is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geledigd moeten worden. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de 12 grote moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de productie van hernieuwbare energie. Gemengd afval klinkt dan wellicht zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalbranche levert maar liefst 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de laatste metalen er uitgehaald die hun route vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een bruikbare toepassing. Deze gitzwarte korrelachtige resten worden toegepast voor het ophogen of aanleggen van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke substanties uit in de verbranden die in meer of mindere mate echter in het natuur komen. Dus moeten we blijven zoeken naar zo min mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Papiervernietiging Voor Particulieren:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor je werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af zodat er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té ruime bak.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak als dit slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden zelfs ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren via ons?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We leveren een passende oplossing voor elk type afval en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Papiervernietiging Voor Particulieren

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het gebied van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit 6 niveaus.

Naarmate je hoger op de orde, des te duurzamer de behandeling. Zo trachten wij samen met jou de massa rommel in jouw algemeen afval container te verlagen, etappe 1. Dit doen wij door te aanbevelen over sorteren bij de bron. Want ongemengd gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en neemt deel niet bij aan een kringloop systeem.

Typen en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je kan opteren voor een voordelige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om naar te bepalen wat omvang het perfect bij je aansluit? Haal dan gauw verbinding op met één van onze experts. Dankzij onze jarenlange ervaring met afvalmaterialen weten wij juist wat je nodig hebt. En wil je eenmalig een meer legen of standaard een grootte ruimer? Dan is dit uiteraard ook geen kwestie!

De kosten van de rolcontainers verschillen per afvalcategorie, grondstof en capaciteit. Je least bij ons telkens tegen de scherpste kosten. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, zoals we bespraken, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons juist waarvoor je te maken hebt. In ons simpele bestelmethode staat vermeld helder wat je voor een specifieke gemengd afval container of een verschillende rolcontainer neerlegt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit helder is. Op deze manier kom je naderhand geen voor vervelende onthullingen te liggen.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Papiervernietiging Voor Particulieren

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je hebt de keuze uit een zeer gevarieerd assortiment van afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en karton vind je bij ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een brede keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen container is gepast wanneer de containers buitenshuis staan, of vernieling op de loer ligt. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Tevens in je portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat je papier- en karton op de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet als grondstof voor nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk aan piepers, brood, pasta, dranken, eierschalen, patat, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter tevens op kantoor mag je jouw organisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend op afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van meer recyclebaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaat één omvangrijk deel uit bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren allemaal bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten in verzamelen, zitten je containers minder snel snel gevuld. Bovendien is het scheiden van uw afval ook beter voor het het milieu. PMD mag immers gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om verse producten te maken, je PMD is immers een grondstof!

De juiste container voor PMD en Papiervernietiging Voor Particulieren

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. We bieden diverse plastic afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis levering en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uur je afvalcontainer bij het gewenste plek staan. Je bepaalt zelfstandig de gewenste capaciteit en hoe frequent de container geledigd dient te worden. Op deze manier weet je dus zeker dat je je afval steeds weg kan en dat je meewerkt aan een beter milieu door jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, want we belasten het milieu minder minder indien wij afval hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. De overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Hard) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Draagtas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische teken (antitranspirant, lak enz.)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar ander stof is geplaatst Los doosjes ofwel verschillend papier
 • Pakket inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis je scheidt, hoe goed dat het zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glaswerk is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te splitsen zijn. Glasverval bestaat van flesjes, potten en scherven. Zonder het te splitsen pakt het glasafval vanwege de ruimte en massa veel ruimte in de afval van het bedrijf op. Je kunt daarom flink uit besparen in jouw afvalkosten. Het glas is ook bovendien compleet om te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen heel veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te maken van verse grondstoffen.

Komt er op je onderneming heel veel glas los, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is een glascontainer essentieel. Heb jij wisselende tijdsperioden qua drukte? wij functioneert met flexibele overeenkomsten omdat jij de nummer containers makkelijk aanpast.

De geschikte container voor het glasafval

Bestel de meest geschikte bakken voor jouw glasverval op onze dienst. Je hebt de keuze uit keuze uit één container van 240 liter en ook met 900 liters. Er is reeds een container voor glas vanaf €13 per maand en ook dit wordt kosteloos geplaatst. Op basis van hoeveelheid glasafval kies jij op welke manier vaak wij de container zullen komen ledigen. ons biedt het meest voordelige dienstverlening.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost veel energie voor het het glas te produceren uit verse materialen. Glasafval is daarentegen één prima basis. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuwe glazen. Bij het bewerken doen wij onderscheid tussen wit, bruine, groene en gemengd glazen. Ook zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door glas te recyclen, kunnen er bij één veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem neem contact .

Wat mag wel er bij het de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruikjes, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank etc. vallen onder glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je archief dienen veilig en ook op veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou jij dus beter goed organiseren. Het afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen tijdens een veilig proces van inzameling en vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heb je honderd procent zekerheid dat je dossiers beschermd vernietigd is. Na vernieling worden het restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat jij jouw archief niet wil in de papierbak wil gooien. Sommige papieren bezitten geheime informatie en kunnen daarom beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb jij frequent een grote hoeveelheid afval in de het vorm van vertrouwelijk papier? Kies voor het archiefvernietiging van ons U. Je krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat een gleuf waar het papier precies doorheen . Wanneer de documenten eenmaal in de bak zijn, krijgt niemand zij nog in handen. Onze bestuurder arriveert eens in zoveel tijd bij voor de bak te ledigen en de documenten ter plaats vernielen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten systeem waarbij het container door de truck zelf is opgeheven en opengemaakt. Het inhoud wordt daarna direct vernietigd.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop jij je geheime papieren veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klepje in het deksel kun je de papieren in het bak gooien. Je heeft de keuze uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je dossier geen op vervoer is, loopt jij niet risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en verwoest.