Pasje Afvalcontainer Breda Geen Toegang ➡️ 11 SCHOKKENDE FEITEN

Snel en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook scheidt, er zal telkens restafval aanwezig bestaan. Poog het stroom van afval zo beperkt mogelijk te behouden en je gaat zien dat dit geldelijk voordelig is. Met vuil heel veel toevallig te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er zo minimaal mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Pasje Afvalcontainer Breda Geen Toegang

Kies uit bij het grootste ruimste gamma containers en bestel de het beste container voor je je restvuil. In de de restafvalcontainer gooi je je al het het niet niet-recyclebare afval dat je niet verder verder kan verdelen. Karton/karton, swill, en glas thuishoren niet thuis in het afvalcontainer. Ook voor PMD scheiden beschikken wij het juiste container.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de naam voor elke afvalstromingen welke in ondernemingen ontstaan. Deze stromen mogen vaak gescheiden opgehaald zijn. Dat is verbeterd betreffende het milieu natuur en de portemonnee geldbeugel.

Wat mag wel er binnen bedrijfsafval?

Hoezo goed je je afvalstoffen tevens sorteert, er gaat altijd restvuil blijven zijn. Poog het afvalstroompje zo beperkt toevallig te houden en je zult merken dat het economisch voordelig is. Via afvalstoffen zo mogelijk eventueel te verdelen, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er dus min toevallig overblijvend afval over. Binnen het restafvalcontainer gooi je je al het het niet te recyclen afvalstoffen dat je niet meer kan sorteren. Karton/karton, swill, PMD en ruiten horen niet binnen het restafvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. Binnen het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel bedoeling omschreven producten weer te aanwenden indien dat het mag.

Wat kost een container een afvalcontainer voor?

De tarieven prijzen voor rolcontainers zijn afhankelijk afhangend van de de afvalstroom, de grootte grootte van container alsook hoe vaak de container afvalcontainer ontleegd dient zijn. U ontdekt ieder tarieven op de.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In elke onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de talloze varianten rolcontainers. Wij leveren hem gratis in 24 uur in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze scherpe kosten zie je direct tijdens het orderproces. Praktisch, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Algemeen afval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te zamelen, verklein je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Bekijk dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos juiste ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container huren, maar ook opteren voor een ijzeren vuilcontainer. Een stalen vuilcontainer is hufterproof en brandwerend, nuttig als de bak op een algemene locatie staat. Je kiest uit diverse volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 grote moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de generatie van duurzame stroom. Restafval klinkt dan misschien zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie levert maar liefst twintig procent van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de laatste metalen er uitgehaald die hun route voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een bruikbare doel. Deze donkere korrelachtige assen worden gebruikt voor het ophogen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke materialen uit gedurende de verbranding die in meer of mindere mate toch in het natuur belanden. Dus moeten we blijven streven naar zo minimaal verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Pasje Afvalcontainer Breda Geen Toegang:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige overzicht ontdek je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té grote bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer deze slechts halfvol is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden maar liefst plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat geheime papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een geschikte oplossing voor elk soort afval en voor ieder onderneming. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Pasje Afvalcontainer Breda Geen Toegang

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zestal stappen.

Naarmate je hoger op de ladder, des te duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, etappe 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over verdelen bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalmaterialen worden zoveel als kan hergebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire maatschappij.

Typen en prijzen bedrijfsafval en restafval verwerking

De volume voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je kan kiezen voor een gunstige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om in te ramen wat grootte het perfect bij je aansluit? Neem dan snel contact op met één van onze deskundigen. Door onze vele jaren ervaring met afvalstromen weten wij precies wat je nodig hebt. En wens je een keer een extra lediging of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is deze uiteraard ook geen probleem!

De kosten van de containers wisselen per afvalstroom, grondstof en capaciteit. Je huurt bij ons altijd tegen de meest voordelige kosten. Algemeen afval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit voortvloeit, als we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkig vind je bij ons precies voor wat je te maken hebt. In ons simpele bestelsysteem staat vermeld helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een bepaalde verschillende bak aftikt. Wij vinden het cruciaal dat dit transparant is. Zo raak je achteraf geen voor onaangename verrassingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Pasje Afvalcontainer Breda Geen Toegang

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papier, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer gevarieerd aanbod van afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en papier vind je op ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een brede selectie tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vernieling op de horizon staat. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan wel 7 keer hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat je papier- en papier op de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt voor basis tot nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, maar ook op kantoren kunt je je biologisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van meer recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Onopgemerkt bestaande één groot gedeelte van bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalsoorten in zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Bovendien is het apart houden uit je vuilnis ook goed voor het de milieu. PMD kan immers hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen vers grondstoffen gewonnen te worden om verse artikelen te maken, je PMD is immers een basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Pasje Afvalcontainer Breda Geen Toegang

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende rolcontainer voor je PMD. We leveren diverse plastic rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis bezorging en landelijke dekking, heb je binnen 24 uren je container op het verlangde locatie geplaatst. Je bepaalt zelfstandig de gewenste capaciteit en op welke manier frequent het container geledigd dient te zijn. Zo ken je dus vast dat je je afval altijd weg kunt en dat je meewerkt voor een verbeterde omgeving door je vuilnis te splitsen. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, want wij belasten het milieu minder minder indien we afvalstoffen recycleren. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. De overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminium laag binnenin (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Stevig) plastic waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal is gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel ander papier
 • Verpakking met chemische stoffen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis jezelf scheidt, des te goed dat zal zijn voor het milieubescherming en ook je geldbeurs. Glas is 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te scheiden is. Glasscherven bestaat van flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder het om splitsen pakt het vanwege de ruimte en ook gewicht heel veel plaats in het bedrijfsafval in. Jij kunt daarom flink uit besparen op je kosten voor afval. Het is tevens compleet om te hergebruiken. Daarnaast kost het veel minder kracht dan glaswerk te produceren van verse materialen.

Komt daar bij je onderneming heel veel glas vrij, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan één container voor glas onmisbaar. Heb je variërende periodes met betrekking tot bezigheden? wij functioneert samen met flexibele contracten waardoor jij het aantal containers eenvoudig verandert.

Het juiste bak voor glasafval

Bestel het meest geschikte containers voor het je glasafval bij onze dienst. Jij heeft de keuze van een bak met tweehonderdveertig liters en van 900 liter. Er is is al een container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en deze worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid afval kiest jij op welke manier frequent wij het bak komen legen. ons leveren het meest voordelige service.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost veel kracht om glas te maken uit verse grondstoffen. Glasafval is echter een goede basis. Daar zit gewoonlijk circa 50% oud glas binnen nieuw glazen. Tijdens het verwerken doen we verschil onder blank, bruin, groen en bont glazen. Daarnaast zijn kurk en ook deksels verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kan er zijn op één heel veel kleinere warmte glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragen of neem verbinding .

Wat mag wel er zijn bij het het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallen kruiken, bordjes, koppen, aardewerk etc. n Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallend binnen vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen beschermd en in veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging kan je dus best uitstekend regelen. Het gesloten rolcontainer van ons helpen bij een beschermd proces van inzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heeft je honderd procent garantie dat je je dossiers beschermd vernietigd zijn. Na de vernieling zullen de restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jij jouw archief niet wil in het papierbak wilt gooien. Sommige documenten bezitten geheime gegevens en daarom beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote aantallen archief is zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je frequent veel afval in de gedaante van geheim document? Kies dan dan voor dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft één spleet waarin het papier exact doorheen . Wanneer de papieren eenmaal binnen de bak zijn, krijgen niemand zij nog in . Onze bestuurder arriveert eenmaal de tijd langs voor het bak legen en het papier plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een gesloten mechanisme waarbij de bak via het vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. Het inhoud wordt vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte bak voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Door de klepje in de deksel kun jij het documenten in het container werpen. Je hebt de selectie uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw dossier niet op het transport is, loop jij geen gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier wordt ingezameld en verwoest.