Plastic Rolcontainer ✔️ 4 SCHOKKENDE HACKS

Gauw en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Probeer deze afvalstroompje zo minimaal eventueel te behouden en je zal opmerken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Via afval dus veel toevallig te verdelen, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er heel min eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Plastic Rolcontainer

Kies van de meest uitgebreide gamma afvalcontainers en bestel de de meest geschikte afvalcontainer geschikt voor je restafval. Binnen de container gooi je al het het niet te recyclen afval die je geen verder kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en glas horen niet binnen het restafvalcontainer. Ook voor PMD verdelen beschikken we het geschikte afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam betreffende ieder afvalstromingen dat bij bedrijven ontstaan. Deze stromingen mogen meestal apart opgehaald geraken. Dit is goed betreffende de leefomgeving en het portemonnee.

Wat mag er in de zakelijk afval?

Hoezo prima je je afvalstoffen eveneens scheidt, er zal steeds restvuil voortdurend bestaan. Poog deze afvalstroom dus klein mogelijk te bewaren en je gaat opmerken dat het geldelijk voordeelgevend is. Met afvalstoffen heel mogelijk mogelijk te verdelen, zoals karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er dus minimaal toevallig overblijvend afval over. Binnen de afvalcontainer gooi je reeds het niet te recyclen afvalstoffen die je niet meer kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en glas thuishoren niet binnen de rest container.

Is het scheiden van zakelijk afval noodzakelijk?

Je bent verplicht afvalstromen mogelijk eventueel te verdelen. In de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel bedoeling vermeld goederen nogmaals te benutten als het mag.

Wat kost een een container voor?

De tarieven kosten voor de rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van de het stroom van afval, de grootte afmeting van de rolcontainer en hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer geledigd moet geraken. Jij vindt je elke tarieven op de de tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je documenten, vensters, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In iedere bedrijf komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en rap een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij brengen hem zonder kosten in een etmaal in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk gedurende het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Algemeen afval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te ophalen, reduceer je de aantal restafval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Bekijk dan even voort. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandwerend, praktisch als de bak op een publieke plek staat. Je gaat uit diverse inhoudsmaten. De keuze is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) ontdaan moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt gratis bij geplaatst. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf omvangrijke hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de productie van duurzame energie. Restafval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie levert maar zowaar 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er verwijderd die hun route voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een bruikbare doel. Deze gitzwarte korrelvormige slakken worden ingezet voor het verhogen of creëren van straten. Jammer genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke substanties los tijdens de verbranden die in minstens of geringere mate toch in het leefomgeving belanden. Daarom moeten we doorgaan met proberen naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Plastic Rolcontainer:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische lijst ontdek je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor je werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers dichten goed af waardoor er geen ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te grote container.

Je betaalt enkel voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer dit maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een geschikte oplossing voor ieder soort vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Plastic Rolcontainer

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het vlak van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is gevormd uit zestal stappen.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe ecologischer de verwerking. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de massa afval in jouw gemengd afval container te verminderen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Fase 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een circulaire systeem.

Typen en prijzen ondernemingsafval en gemengd afval beheer

De volume voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar tussendoor. Je kunt selecteren voor een gunstige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te schatten wat maat het perfect bij je past? Neem dan even contact op met een van onze specialisten. Door onze langdurige ervaring met afvalmaterialen weten wij precies wat je nodig hebt. En wil je eenmalig een extra lediging of standaard een formaat groter? Dan is deze uiteraard ook geen enkel probleem!

De kosten van de rolcontainers verschillen per afvalstroom, grondstof en literinhoud. Je verhuurt bij ons telkens tegen de meest voordelige kosten. Gemengd afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkig vind je bij ons precies voor wat je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat vermeld helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een alternatieve container betaalt. Wij vinden het essentieel dat deze informatie transparant is. Hierdoor kom je later niet voor onaangename verrassingen te liggen.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Plastic Rolcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie tussen een heel gevarieerd assortiment met afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vandalisme op de loer staat. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan wel zeven keer hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat je document- en papier op de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet voor basis tot nieuw producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschalen, patat, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar tevens op kantoor mag je je organisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van extra herbruikbaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaat een groot deel uit bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalsoorten in te zamelen, geraken je containers minder snel snel vol. Daarnaast ligt het scheiden uit uw afval ook beter voor het milieu. PMD kan namelijk gerecycled worden. Hierdoor hoeven er geen enkele vers materialen gewonnen te worden voor verse artikelen te produceren, je PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Plastic Rolcontainer

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte afvalcontainer voor je PMD. We bieden diverse plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uur jouw afvalcontainer op de gewenste plek staan. Je beslist zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak de afvalcontainer geleegd dient te zijn. Zo ken je daarom zeker dat je jouw vuilnis altijd weg kan en dat je meewerkt voor een beter omgeving door je vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want wij belasten het milieu minder als wij afvalstoffen hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. De resterende kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch teken (deodorant, lak etc)
 • Pakketten met vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar ander stof is geplaatst Los doosjes ofwel verschillend papier
 • Verpakking inclusief chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe meer afval jezelf scheidt, hoe goed dat is voor de milieu en jouw portemonnee. Glas is een van de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om scheiden zijn. Glasverval bestaan uit flesjes, potjes en ook scherven. Zonder te scheiden neemt het glasafval door het ruimte en gewicht heel veel plaats in het afval van het bedrijf in. Je kan daarom heel uit besparen op jouw afvalkosten. Het glas is ook tevens compleet te hergebruiken. Daarnaast kost het heel veel kleiner kracht dan glazen te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er bij je onderneming veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de horeca, dan één glascontainer onmisbaar. Heb je wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij werkt samen met flexibele overeenkomsten waardoor jij de nummer containers makkelijk aanpast.

De juiste bak voor het glasafval

Bestel het beste containers voor jouw glasafval op ons. Jij hebt de keuze uit selectie uit een bak met 240 liters en ook van negenhonderd liter. Er is is al een container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook deze worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kiest je op welke manier vaak wij het bak komen legen. wij leveren de voordeligste dienstverlening.

Zo worden glas verwerkt

Het heel veel kracht voor het het glas te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter één goede grondslag. Daar zit meestal circa 50% oudere glazen in nieuw glas. Bij het bewerken doen we onderscheid tussen wit, bruine, groen en ook bont glazen. Ook worden kurken en deksels verwijderd. Via glas om te recyclen, kunnen er zijn bij een heel veel kleinere warmte glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem neem verbinding op.

Wat mag wel er bij de glasverval?

Wel:

Leeg glasverval die gediend had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruiken, borden, kopjes, aardewerk etc. Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet veilig en ook in veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou je daarom best goed organiseren. De afgesloten rolcontainers van onze dienst helpen bij een beschermd proces van inzameling en vernieling van jouw dossiers. Discreet en ook beschermd. Documenten worden discreet vervoerd. Zo heb je 100% garantie dat je archief veilig vernietigd is. Na de vernieling zullen het restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je jouw dossiers niet wil in de de papierbak wil gooien. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen dossiers is echter echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig veel vuil in het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor archiefvernietiging van ons U. Je krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een gleuf waarin het papier precies doorheen past. Als het documenten al in de container zitten, krijgen niemand zij meer in handen. Onze chauffeur arriveert eens de zoveel tijd langs voor het container te ledigen en de documenten ter plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een afgesloten systeem waarin het bak door het vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. De content zal daarna direct vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij jouw geheime papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Door het klepje in het deksel kun je het documenten in het bak gooien. Jij hebt de keuze van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op transport gaat, loop je geen gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden verzameld en verwoest.