Pmd Afval Frans ✔️ 8 ONTHULLENDE TIPS

Snel en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afval ook scheidt, er zal steeds restafval blijven bestaan. Tracht het stroom van afval zo minimaal eventueel te houden en je gaat zien dat dit geldelijk gunstig is. Met afval zo zoveel eventueel te scheiden, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er dus min eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Pmd Afval Frans

Selecteer bij het grootste meest uitgebreide gamma rolcontainers en bestel de de meest geschikte afvalcontainer voor je je restvuil. In de de rest container gooi je je reeds het niet niet te recyclen afvalstoffen dat je niet verder kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, en glas thuishoren niet in de rest afvalcontainer. Ook betreffende PMD sorteren hebben ons het correcte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam aangaande alle afvalstromen dat bij firma’s voortkomen. Deze stromen zouden meestal apart opgehaald geraken. Het is verbeterd voor het leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat kan er in zakelijk afval?

Hoezo goed je je vuil eveneens scheidt, er zal altijd overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog het afvalstroompje heel klein toevallig te behouden en je zal opmerken dat het economisch voordelig is. Via vuil heel mogelijk eventueel te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er dus minimaal toevallig restafval over. In de het restafvalcontainer gooi je je reeds het niet niet te recyclen vuil die je niet verder extra kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, PMD en ruiten horen niet thuis in de rest restafvalcontainer.

Is scheiden verdelen van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je bent noodzakelijk afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. Binnen het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel de streefdoel beschreven producten opnieuw te aanwenden als dat mag.

Wat kost een een rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven van containers afhankelijk hangt af van de afvalstroom de afvalstroom, de grootte grootte van de container alsook hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer geledigd moet worden worden. Je vindt je alle tarieven op de tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je karton, glas, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In elke onderneming komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de verschillende varianten rolcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende een etmaal in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze scherpe prijzen zie je meteen tijdens het bestelproces. Handig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Restafval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te zamelen, verminder je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Bekijk dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos geschikte ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook gaan voor een metalen vuilcontainer. Een stalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, praktisch als de vat op een publieke plek staat. Je kiest uit meerdere inhoudsmaten. De keuze is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) ontdaan moeten geraken. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de dozijn omvangrijke hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de productie van duurzame stroom. Algemeen afval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalsector voorbrengt maar zowaar twintig procent van de duurzame energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metalen er geëxtraheerd die hun pad vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze donkere korrelige assen worden gebruikt voor het ophogen of bouwen van wegen. Jammer genoeg komen er ook diverse gevaarlijke stoffen los tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate echter in het milieu terecht komen. Om die reden moeten we doorgaan met proberen naar zo min mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Pmd Afval Frans:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige lijst vind je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De containers dichten goed af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te ruime bak.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container als dit maar halfvol is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren bij ons?

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een passende oplossing voor elk soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Pmd Afval Frans

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit 6 stappen.

Hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw algemeen afval container te verminderen, etappe 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over sorteren bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalstromen worden zo veel als mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Categorieën en tarieven bedrijfsafval en restafval beheer

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en ieder daar tussenin. Je kunt selecteren voor een voordelige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om naar te ramen wat grootte het beste bij je past? Haal dan gauw aansluiting op met een van onze specialisten. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalmaterialen weten wij exact wat je benodigd hebt. En verlang je één keer een meer legen of regulier een grootte grotere? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De tarieven van de containers wisselen per afvalsoort, grondstof en capaciteit. Je least bij ons telkens tegen de laagste tarieven. Restafval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit komt, als we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons simpele bestelmethode is aangegeven helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een bepaalde alternatieve rolcontainer aftikt. Wij achten het belangrijk dat deze informatie helder is. Hierdoor kom je later geen voor vervelende verrassingen te liggen.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Pmd Afval Frans

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen papierafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je krijgt de optie tussen een heel gevarieerd aanbod van containers tussen 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een brede keuze tussen kunststof en metalen containers. Een ijzeren container is geschikt als de afvalcontainers buiten staan, of vandalisme aan de loer staat. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Tevens in jouw beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom apart inzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat jouw document- en karton in de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet als grondstof tot nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan piepers, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecazaken komen deze soorten afvalsoorten vrij, maar ook in kantoren kunt je jouw organisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk uit extra recyclebaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk deel uit ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel vol. Daarnaast ligt het scheiden uit uw vuilnis ook beter voor de milieu. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden om verse artikelen te produceren, je PMD wordt immers één grondstof!

De juiste container voor PMD en Pmd Afval Frans

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor je PMD. Wij leveren verschillende kunststof rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heeft je in 24 uren jouw afvalcontainer op het verlangde locatie geplaatst. U beslist zelf het gewenste capaciteit en op welke manier vaak het afvalcontainer geleegd moet te worden. Op deze manier ken je daarom zeker waar je je vuilnis altijd weg kan en dat je meewerkt aan een verbeterde milieu via je afval te splitsen. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, omdat we belasten het omgeving veel indien wij afval hergebruiken. Uit jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom) (Hard) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch teken (deodorant, lak etc)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander stof zit geplaatst Los doosjes of verschillend document
 • Verpakking met van gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te meer afval jezelf scheidt, hoe goed dat het zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en je portemonnee. Glas blijkt een van de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te scheiden zijn. Glasverval bestaat van flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder te splitsen pakt het glasafval door het volume en ook massa heel veel ruimte in het afval van het bedrijf in. Je kan dus flink uit besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is ook bovendien compleet om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel minder energie in vergelijking met glazen om te maken uit verse materialen.

Komt er op je onderneming heel veel glas los, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan is een glascontainer essentieel. Heb jij variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij functioneert met flexibele contracten omdat je het aantal containers eenvoudig aanpast.

Het juiste bak voor glas restafval

Bestel het beste bakken voor je glasafval bij ons. Jij heeft de keuze uit selectie van een bak van tweehonderdveertig liters en ook van 900 liters. Er is is al een container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en ook deze wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de afval kiest jij hoe frequent wij het bak zullen komen ledigen. ons leveren de voordeligste service.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het kost heel veel kracht om het glas om te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter een prima basis. Er zit meestal circa 50% oud glas binnen nieuwe glazen. Bij de verwerken doen we verschil onder blank, bruine, groene en ook bont glazen. Ook worden kurk en dekseltjes verwijderd. Via het glas te recyclen, kunnen er bij een veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heeft je vragen? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of contact .

Wat is mag er bij het het glasverval?

Wel:

Lege glasafval die gediend heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallend kruiken, bordjes, kopjes, keramiek etc. Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet veilig en op veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging kan jij daarom best goed organiseren. Het gesloten rolcontainers van onze dienst helpen tijdens een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft jij honderd procent garantie dat je je archief veilig vernietigt zijn. Na de vernietiging zullen het restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je jouw archief niet wil in de de papierbak wilt werpen. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen dus best vernietigd . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen dossiers is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft je regelmatig veel vuil in het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons . Je krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één gleuf waar het document precies erin past. Wanneer de documenten al binnen de container zijn, krijgen niemand zij meer bij . Onze bestuurder arriveert eenmaal in tijdstip langs voor het bak te ledigen en het papier plaats te vernielen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarbij de container door de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het inhoud zal vervolgens direct vernielt.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop je jouw geheime documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klep in de deksel kan jij de documenten in de bak werpen. Je hebt de selectie uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je archief niet op het transport is, loopt je niet gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en verwoest.