Pmd Afval Lijst ᐅ 15 VREEMDE ZAKEN

Snel en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal telkens restafval blijven bestaan. Poog het afvalstroom heel klein toevallig te houden en je zult zien dat deze financieel gunstig is. Via vuil dus mogelijk toevallig te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er heel min eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Pmd Afval Lijst

Kies uit van de grootste aanbod containers en bestel de beste ideale afvalcontainer voor je je restafval. Binnen de rest container gooi je reeds de niet te recyclen afval dat je niet verder extra kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, en vensterglas horen niet binnen de afvalcontainer. Eveneens voor PMD sorteren bezitten we de juiste juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de naam betreffende alle afvalstromen dat bij firma’s voortkomen. Deze stromingen mogen vaak gescheiden verzameld zijn. Dat is goed betreffende het milieu en de geldbeugel.

Wat kan er in zakelijk afval?

Op welke manier goed je je vuil eveneens sorteert, er zal er steeds restvuil aanwezig bestaan. Probeer het stroom van afval zo beperkt mogelijk te behouden en je zult zien dat dit economisch voordelig is. Met afvalstoffen dus mogelijk mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en swill, blijft er zo min toevallig restvuil over. In de restafvalcontainer gooi je reeds het niet niet-recyclebare vuil die je niet meer kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en vensterglas passen niet thuis in de de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van bedrijfsafval gedwongen?

Je bent noodzakelijk afvalstromingen zoveel eventueel te verdelen. In het Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat de bedoeling beschreven goederen opnieuw te aanwenden als dat lukt.

Wat kost een container een container rolcontainer voor?

De prijzen van containers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom stroom van afval, de grootte van afmeting van afvalcontainer alsook hoe vaak de de container geleegd moet zijn. Jij vindt je elke prijzen op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, swill en PMD scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met restafval containers

In iedere organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons bestel je eenvoudig en rap een van de verschillende soorten vuilcontainers. Wij brengen hem kosteloos in een dag in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze lage prijzen zie je direct in het bestelproces. Praktisch, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te verzamelen, reduceer je de massa gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd juiste inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een stalen vuilcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is hufterproof en brandbestendig, nuttig als de container op een algemene plek staat. Je gaat uit diverse volumematen. De keuze is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geleegd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij neergezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de dozijn omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de productie van hernieuwbare energie. Algemeen afval lijkt dan wellicht waardeloos, dat is het dus niet! De afvalbranche levert maar minstens twintig procent van de duurzame energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaalresten er uitgehaald die hun pad verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een functionele doel. Deze donkere korrelachtige assen worden gebruikt voor het verhogen of creëren van wegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei schadelijke substanties uit tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate desondanks in het leefomgeving terecht komen. Daarom moeten we doorgaan met streven naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Pmd Afval Lijst:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons praktische lijst ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor jouw personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De containers dichten goed af zodat er niet ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té ruime container.

Je betaalt enkel voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak als deze maar halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren via ons?

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor elk soort vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Pmd Afval Lijst

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zes treden.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de afhandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid rommel in jouw algemeen afval container terug te dringen, fase 1. Dit doen wij door te adviseren over scheiden bij de afkomst. Want zuiver aparte afvalmaterialen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een kringloop systeem.

Typen en prijzen zakelijk afval en restafval verwijdering

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je kunt opteren voor een gunstige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te bepalen welke grootte het beste bij je aansluit? Neem dan gauw aansluiting op met een van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren kennis met afvalmaterialen kennen wij precies wat je nodig hebt. En verlang je eenmalig een aanvullend lediging of gewoonlijk een maatje groter? Dan is dit natuurlijk ook geen probleem!

De kosten van de containers variëren per afvalcategorie, stof en volume. Je huurt bij ons steeds tegen de scherpste tarieven. Gemengd afval is een van de prijzigere afvalcategorieën. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkig vind je bij ons juist voor wat je te maken hebt. In ons simpele bestelsysteem is aangegeven duidelijk wat je voor een restafvalcontainer of een bepaalde alternatieve container neerlegt. Wij vinden het belangrijk dat dit helder is. Zo kom je naderhand nooit voor vervelende ontdekkingen te liggen.

Hoe hou je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Pmd Afval Lijst

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk apart inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een zeer divers assortiment met containers tussen 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een brede selectie tussen plastic en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de containers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme op de loer ligt. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan wel 7 maal gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat je papier- en papier op de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze afvalsoorten vrij, echter tevens in kantoren kunt je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit meer recyclebaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaande één groot deel uit ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalstromen te te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel gevuld. Bovendien is het scheiden van je afval ook goed voor het het milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden voor verse producten te maken, jouw PMD wordt namelijk één grondstof!

De juiste container voor het PMD en Pmd Afval Lijst

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. We leveren diverse plastic rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis levering en nationale dekking, heb je binnen 24 uren je container op het verlangde locatie staan. U beslist zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en hoe frequent het container geledigd dient te worden. Op deze manier weet je dus zeker dat je je vuilnis altijd kwijt kunt en waar je bijdraagt aan een beter milieu door je afval te scheiden. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, want we belasten het milieu veel als wij afval recycleren. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Pakketten met aluminiumfolie laagje binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook kauwgom) (Stijf) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, lak enz.)
 • Pakketten met of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend materiaal zit gestopt Afzonderlijk karton ofwel verschillend papier
 • Pakket inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te veel afval jezelf sorteert, des te goed dat zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en je geldbeurs. Glas is een van de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen is. Glasverval bestaan uit flessen, potten en scherven. Zonder om splitsen pakt het glasafval vanwege het ruimte en ook gewicht veel ruimte bij de afval van het bedrijf op. Je kunt dus flink uit besparen op je kosten voor afval. Het is ook bovendien compleet om te recyclen. Ook kost het heel veel minder energie in vergelijking met glaswerk om te maken van verse materialen.

Ontstaat daar bij jouw onderneming veel glas vrij, bijvoorbeeld in de horeca, dan één glascontainer essentieel. Heb je variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons werkt samen met flexibele overeenkomsten omdat je het aantal containers makkelijk aanpast.

Het juiste bak voor glas restafval

Bestel het beste bakken voor het je glasverval bij ons. Jij hebt de keuze uit één container van tweehonderdveertig liters en ook van 900 liter. Er reeds één glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en ook deze wordt gratis geplaatst. Op basis van hoeveelheid afval kies je hoe frequent wij het container komen legen. wij biedt de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost veel kracht voor het glas te maken van nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen één prima basis. Daar zit meestal ongeveer 50% oud glazen binnen nieuw glazen. Bij het bewerken doen wij onderscheid tussen blank, bruin, groene en bont glas. Ook zijn kurken en ook deksels verwijderd. Via het glas te recyclen, kunnen er zijn bij een heel veel kleinere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragen of neem verbinding op.

Wat mag er bij de glasafval?

Wel:

Leeg glasverval die gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallen jenever kruiken, borden, kopjes, aardewerk etc. Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet beschermd en ook in een veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging kan jij dus beter uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen tijdens een veilig proces van verzameling en ook vernietiging van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten zullen discreet vervoerd. Zo heb jij 100% garantie dat jouw archief veilig vernietigd is. Na vernietiging worden het restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jij jouw dossiers niet in de de papiercontainer wil werpen. Sommige papieren bezitten geheime gegevens en kunnen dus best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen archief is echter echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je frequent een grote hoeveelheid afval in de het gedaante van geheim document? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft een spleet waarin het document precies doorheen past. Wanneer het papieren eenmaal in het container zitten, krijgen zij nog in . Onze chauffeur arriveert eens in de zoveel tijdstip bij voor de bak te legen en de documenten plaats te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een gesloten systeem waarin de container via het vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. De content zal vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klep in de deksel kan jij de papieren in het container werpen. Je heeft de keuze uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kies je de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw dossier geen op transport gaat, loopt je niet risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en verwoest.