Pmd Afval Oldambt ᐅ 8 LUCRATIEVE WEETJES

Gauw en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds restvuil blijven bestaan. Tracht dit stroom van afval heel beperkt toevallig te houden en je gaat merken dat het geldelijk voordeelgevend is. Met afval zo veel mogelijk te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er heel minimaal eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Pmd Afval Oldambt

Kies uit uit de grootste gamma afvalcontainers en bestel de beste beste container voor je restafval. Binnen de restafvalcontainer werp je reeds het niet-recyclebare vuil welke je geen extra kan scheiden. Documenten/karton, swill, en glas passen niet thuis in de container. Ook omtrent PMD verdelen beschikken we de correcte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de naam aangaande alle afvalstromen die binnen firma’s ontstaan. Deze afvalstromen mogen vaak gescheiden opgehaald geraken. Dit is goed aangaande het natuur en de portemonnee geldbeugel.

Wat mag er in ondernemingsafval?

Hoe uitstekend je je afval tevens verdeelt, er gaat altijd overblijvend afval voortdurend zijn. Tracht deze stroom van afval heel klein eventueel te houden en je gaat opmerken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Met afvalstoffen zo mogelijk toevallig te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er dus minimaal eventueel overblijvend afval over. In de de rest afvalcontainer gooi je je reeds het niet niet-recyclebare afval welke je niet verder verder kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, PMD en glas horen niet in de de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je wordt gedwongen afvalstromingen zoveel eventueel te sorteren. Binnen de Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het doel streefdoel beschreven artikelen weer te gebruiken indien het mag.

Wat kost een een container voor bedrijfsafval?

De tarieven tarieven van containers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom het afvalstroompje, de omvang van afvalcontainer en hoevaak de container ontleegd moet geraken. Jij vindt alle tarieven op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk type afval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je karton, glas, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In ieder onderneming komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de vele varianten rolcontainers. Wij bezorgen hem gratis in 24 uur in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je direct tijdens het bestelproces. Praktisch, want dan kun je direct zien of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Algemeen afval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te zamelen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook opteren voor een metalen afvalcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandbestendig, praktisch als de container op een publieke plek staat. Je gaat uit verschillende inhoudsmaten. De selectie is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de generatie van hernieuwbare kracht. Restafval schijnt dan eventueel zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalindustrie levert maar zowaar 20% van de groene energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun weg verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een nuttige doel. Deze gitzwarte korrelachtige slakken worden ingezet voor het verhogen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook verschillende giftige materialen vrij gedurende de verbranden die in meer of geringere mate desondanks in het natuur komen. Daarom moeten we blijven streven naar zo minimaal verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Pmd Afval Oldambt:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze praktische lijst ontdek je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te ruime bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze slechts halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren bij ons?

Redenen een container op wielen verhuren bij ons? Aangezien we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een passende oplossing voor ieder soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Pmd Afval Oldambt

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit 6 stappen.

Hoe hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de volume vuilnis in jouw gemengd afval container te verlagen, etappe 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over sorteren bij de afkomst. Want zuiver aparte afvalsoorten worden zoveel als kan gerecycled, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Soorten en kosten ondernemingsafval en algemeen afval beheer

De volume voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot wel 2500 liter en alles daar tussendoor. Je mag selecteren voor een betaalbare synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om in te schatten die omvang het beste bij je past? Pak dan snel contact op met een van onze experts. Door onze vele jaren ervaring met afvalstromen kennen wij precies wat je vereist hebt. En verlang je eenmalig een aanvullend legen of gewoonlijk een maatje grotere? Dan is dat natuurlijk ook geen issue!

De tarieven van de containers wisselen per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je verhuurt bij ons telkens tegen de scherpste kosten. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit ontstaat, zoals we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons juist voor wat je te maken hebt. In ons simpele bestelmethode staat overtuigend wat je voor een gemengd afval container of een alternatieve bak aftikt. Wij beschouwen het essentieel dat deze informatie helder is. Zo kom je naderhand geen voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Pmd Afval Oldambt

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart verzamelen. Je hebt de optie uit een erg gevarieerd aanbod van afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en karton vind je op ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of vernieling aan de loer staat. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan wel zeven keer hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat jouw papier- en karton in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet als grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, taart, groenten en fruit en melkproducten. Met name bij horecazaken komen deze afvalstromen vrij, echter ook in kantoren kunt je je biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalsoorten in te zamelen, zitten je containers minder vlug gevuld. Daarnaast ligt het scheiden van je afval ook beter voor het het milieu. PMD mag immers gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen vers materialen ontgonnen te worden om verse artikelen te produceren, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Pmd Afval Oldambt

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende rolcontainer voor het je PMD. Wij bieden diverse kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heeft je in 24 uren je afvalcontainer bij de verlangde locatie staan. U bepaalt zelf de verlangde capaciteit en hoe frequent het container geleegd moet te zijn. Zo ken je dus vast dat je jouw afval altijd kwijt kunt en dat je bijdraagt voor een verbeterde omgeving door je vuilnis te splitsen. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, want wij belasten het milieu minder indien we afval hergebruiken. Uit jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminium laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische symbool (deodorant, verf etc)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal zit geplaatst Los doosjes of verschillend papier
 • Pakket inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Des te veel vuilnis jezelf scheidt, hoe beter dat zal zijn voor het milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glas is een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden zijn. Glasverval bestaat van flessen, potten en ook scherven. Zonder het te splitsen pakt het glasafval vanwege het volume en gewicht heel veel plaats bij de afval van het bedrijf in. Jij kunt dus flink uit besparen in jouw afvalkosten. Het is tevens volledig om te recyclen. Ook verbruikt het veel minder kracht in vergelijking met glazen te maken uit nieuwe materialen.

Komt daar op jouw bedrijf veel glasafval los, zoals bij de horeca, dan is één glascontainer essentieel. Bezit jij variërende periodes qua bezigheden? wij functioneert samen met aanpasbare contracten omdat je de nummer bakken makkelijk aanpast.

Het juiste bak voor het glas restafval

Bestel het beste containers voor jouw glasafval op ons. Jij hebt de selectie uit een bak met tweehonderdveertig liter en ook met 900 liter. Er is reeds één glascontainer vanaf €13 elke maand en dit worden gratis geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid afval kies je op welke manier frequent ons de bak zullen komen ledigen. ons leveren het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost heel veel energie voor het het glas te maken van verse grondstoffen. Glasafval is echter echter één goede grondslag. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oud glazen binnen nieuw glazen. Tijdens het verwerken maken wij verschil tussen blank, bruine, groene en ook bont glazen. Daarnaast zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door glas te recyclen, kunnen er op één veel kleinere temperatuur glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem contact op.

Wat mag wel er zijn bij het het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gediend had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallen jenever kruikjes, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief moet beschermd en op een veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou jij daarom best uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainers van onze dienst helpen bij een veilig proces voor verzameling en ook vernieling van dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Documenten zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heeft je 100% garantie dat jouw archief beschermd vernietigd is. Na de vernieling zullen de restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jij je dossiers niet in de het papierbak wilt werpen. Sommige documenten bezitten geheime gegevens en daarom best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen dossiers is echter echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heb je frequent veel afval in het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons U. Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft een spleet waar het papier precies erin past. Als de documenten al binnen het bak zijn, krijgen ze meer bij handen. Onze chauffeur komt eens in zoveel tijdstip bij voor het container te legen en het papier ter plekke vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een gesloten systeem waarin het container door de truck zelf wordt opgeheven en geopend. Het inhoud zal daarna meteen vernielt.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij jouw geheime documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klep in de deksel kun je het documenten in het container gooien. Je heeft de selectie uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je archief geen op transport gaat, loopt je niet gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier worden ingezameld en verwoest.