Pmd Afval Scheiden ✔️ 15 BEWEZEN FEITEN

Gauw en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Tracht deze afvalstroompje dus minimaal mogelijk te behouden en je zal opmerken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Met afval zo mogelijk mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er heel min toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Pmd Afval Scheiden

Kies uit het grootste assortiment rolcontainers en bestel de meest geschikte afvalcontainer voor je je overblijvend afval. In het container gooi je al het niet onrecyclebare afval dat je niet verder kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, en ruiten thuishoren niet thuis in de de container. Eveneens voor PMD verdelen bezitten we het correcte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de algemene benaming betreffende elke afvalstromen dat in firma’s vrijkomen. Die afvalstromen zouden vaak afzonderlijk verzameld geraken. Dat is beter voor het milieu en de geldbeugel.

Wat mag er in de zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je afval tevens scheidt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend zijn. Probeer dit afvalstroompje heel klein mogelijk te bewaren en je gaat merken dat het financieel voordeelgevend is. Via vuil zo mogelijk mogelijk te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er zo minimaal eventueel restafval over. Binnen de afvalcontainer gooi je je reeds het niet niet-recyclebare afval welke je niet extra kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, PMD en glas thuishoren geen binnen de afvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van ondernemingsafval gedwongen?

Je bent noodzakelijk afvalstromingen zoveel toevallig te scheiden. In het Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het het bedoeling vermeld producten opnieuw te gebruiken als het lukt.

Wat kost een een container voor?

De tarieven voor tarieven voor de afvalcontainers afhankelijk afhangend van de de afvalstroompje, de afmeting van de afvalcontainer alsook hoe vaak de de container afvalcontainer geledigd moet geraken. U vindt alle tarieven op de.

Welk type restafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je documenten, vensters, organisch afval en PMD scheiden. Ook dragen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met restafval containers

In iedere bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons neem je gemakkelijk en vlug een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij brengen hem kosteloos gedurende een dag in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe kosten zie je direct tijdens het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je direct observeren of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te verzamelen, reduceer je de aantal restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Bekijk dan even voort. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds juiste inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren vuilcontainer. Een stalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, handig als de vat op een openbare plek staat. Je gaat uit meerdere inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geleegd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de dozijn omvangrijke actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare stroom. Restafval lijkt dan wellicht waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector voorbrengt maar liefst een vijfde van de duurzame energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige doel. Deze donkere korrelige assen worden gebruikt voor het ophogen of bouwen van straten. Jammer genoeg komen er ook allerlei giftige stoffen vrij tijdens de verbrandingsproces die in meer of mindere mate toch in het natuur belanden. Daarom moeten we volhouden met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Pmd Afval Scheiden:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten goed af zodat er geen ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het legen van de bak wanneer dit maar halfvol is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een passende oplossing voor elk soort vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Pmd Afval Scheiden

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit 6 stappen.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de massa afval in jouw algemeen afval container te verlagen, fase 1. Dit bereiken wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want zuiver aparte afvalsoorten worden zoveel mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Typen en tarieven bedrijfsafval en gemengd afval beheer

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieerd van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar tussenin. Je mag kiezen voor een gunstige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om in te bepalen die omvang het goed bij je past? Neem dan snel contact op met een van onze specialisten. Dankzij onze jarenlange deskundigheid met afvalsoorten weten wij precies wat je vereist hebt. En wil je één keer een aanvullend lediging of standaard een grootte groter? Dan is dat uiteraard ook geen enkel probleem!

De kosten van de bakken verschillen per afvalsoort, grondstof en literinhoud. Je verhuurt bij ons steeds tegen de meest voordelige prijzen. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit komt, zoals we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs vind je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons simpele bestelproces staat vermeld helder wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere verschillende rolcontainer neerlegt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie helder is. Op deze manier raak je naderhand niet voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Pmd Afval Scheiden

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk apart verzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer uitgebreid assortiment met containers van 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en papier ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling aan de loer staat. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest gepaste grootte. Daarna bepaal je op welke manier vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat jouw papier- en papier op de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt voor basis voor nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschalen, frites, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen vrij, echter tevens op kantoren kunt je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van meer herbruikbaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk deel van ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalstromen te zamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug vol. Bovendien is het apart houden uit je afval tevens goed voor de omgeving. PMD kan immers gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen vers grondstoffen gewonnen te worden voor nieuwe producten te maken, je PMD is immers een grondstof!

De juiste container voor PMD en Pmd Afval Scheiden

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte rolcontainer voor je PMD. We leveren diverse plastic rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis bezorging en nationale bereik, heeft je in 24 uren je afvalcontainer bij de gewenste locatie staan. Je bepaalt zelf de verlangde capaciteit en hoe frequent het afvalcontainer geleegd dient te worden. Zo weet je dus zeker dat je je vuilnis steeds kwijt kan en waar je bijdraagt aan een beter milieu via jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, want wij belasten het omgeving minder minder als wij afval recycleren. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. De overgebleven plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Shopper tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (deodorant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander stof is geplaatst Los doosjes of verschillend document
 • Pakket met chemische materialen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis jezelf scheidt, des te goed dat is voor het milieubescherming en ook je portemonnee. Glas blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen zijn. Glasverval bestaat van flessen, potjes en glasscherven. Zonder het om scheiden neemt het glasafval door het volume en gewicht heel veel ruimte in de bedrijfsafval in. Jij kunt daarom flink besparen in jouw afvalkosten. Het is ook tevens compleet te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen heel veel kleiner kracht dan glaswerk te produceren van verse grondstoffen.

Komt daar op jouw onderneming veel glas los, zoals bij de horecabedrijven, dan is een glascontainer onmisbaar. Bezit jij wisselende tijdsperioden qua bezigheden? wij functioneert samen met flexibele overeenkomsten waardoor je het nummer bakken makkelijk aanpast.

De geschikte bak voor glasafval

Koop de beste containers voor het jouw glasverval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit selectie van een bak van tweehonderdveertig liter en met negenhonderd liters. Er is al een container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en ook dit worden gratis neergezet. Op basis van hoeveelheid glasafval kies jij op welke manier vaak ons de bak komen ledigen. wij leveren het meest voordelige service.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost kost veel energie voor het het glas te produceren van verse materialen. Glasafval is echter één goede basis. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oud glazen in nieuwe glas. Tijdens het verwerken doen we verschil tussen blank, bruin, groene en ook gemengd glazen. Daarnaast zijn kurk en ook deksels verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kan er zijn bij een veel lagere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat mag wel er bij het het glasverval?

Wel:

Lege glasafval dat gefungeerd heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallend jenever kruikjes, borden, kopjes, keramiek etc. n Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en in een veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan jij dus beter goed regelen. De afgesloten rolcontainers van ons helpen tijdens een veilig proces van verzameling en ook vernietiging van archief. Discreet en ook beschermd. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb jij 100% zekerheid dat je archief beschermd vernietigd is. Na vernietiging zullen het restproducten gerecycled.

Het te begrijpen dat jij je archief niet wil in de het papierbak wil werpen. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de vorm van geheim document? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons . U krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat een spleet waarin het document precies erin past. Als het papieren al binnen het container zitten, krijgen ze nog in handen. Onze chauffeur arriveert eens in de tijdstip langs voor het bak te legen en het papier ter plaats vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten systeem waarbij het bak via het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De inhoud zal daarna meteen vernietigd.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je je geheime papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klepje in het deksel kan jij de documenten in het bak gooien. Jij hebt de keuze van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kies jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw archief geen op transport gaat, loop je niet gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier wordt verzameld en verwoest.