Pmd Afval Son En Breugel 🔥 13 OPZIENBARENDE TIPS

Vlug en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Poog deze afvalstroom heel beperkt eventueel te bewaren en je zult merken dat deze financieel voordelig is. Via afvalstoffen heel veel mogelijk te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er dus zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Pmd Afval Son En Breugel

Kies uit bij de grootste assortiment afvalcontainers en bestel de beste meest geschikte rolcontainer voor je restvuil. Binnen de rest container werp je al het het niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet meer kan scheiden. Karton/karton, swill, en vensterglas passen geen in de restafvalcontainer. Tevens omtrent PMD scheiden bezitten we de correcte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam betreffende elke afvalstromen die binnen bedrijven voortkomen. Deze stromen zouden vaak gescheiden verzameld zijn. Het is verbeterd aangaande de leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat mag wel er binnen zakelijk afval?

Hoe prima je je afvalstoffen ook sorteert, er zal er altijd restafval voortdurend zijn. Poog deze afvalstroompje dus beperkt eventueel te bewaren en je zal opmerken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Met afvalstoffen zo zoveel eventueel te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en swill, rest er zo min toevallig restvuil over. Binnen de rest afvalcontainer gooi je je al het de onrecyclebare afvalstoffen dat je niet extra kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, PMD en glas thuishoren geen binnen het restafvalcontainer.

Is het verdelen van zakelijk afval verplicht?

Je blijft noodzakelijk afvalstromingen mogelijk eventueel te verdelen. Binnen het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel streefdoel beschreven goederen opnieuw te gebruiken als dat het mag.

Wat kost een container een rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor containers afhankelijk hangt af van de afvalstroom de afvalstroom stroom van afval, de afmeting van afvalcontainer alsook hoe vaak de container afvalcontainer geledigd moet geraken. U ontdekt alle prijzen op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk type afval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je documenten, ruiten, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In elke bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons bestel je snel en rap een van de vele typen afvalcontainers. Wij leveren hem kosteloos in een dag in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk in het orderproces. Handig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Algemeen afval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te ophalen, verklein je de aantal gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Doorlees dan even verder. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos passende ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een stalen rolcontainer is hufterproof en brandveilig, handig als de container op een openbare plek staat. Je selecteert uit diverse inhoudsmaten. De selectie is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt gratis bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf grote moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de productie van hernieuwbare stroom. Restafval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het dus niet! De afvalbranche voorbrengt maar minstens 20% van de duurzame energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaalresten er uitgehaald die hun route vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een nuttige bestemming. Deze gitzwarte korrelvormige slakken worden gebruikt voor het ophogen of aanleggen van wegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei giftige materialen uit tijdens de verbranding die in meer of kleinere mate echter in het leefomgeving terecht komen. Om die reden moeten we doorgaan met proberen naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Pmd Afval Son En Breugel:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té grote container.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container wanneer deze maar halfvol is. Bij ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren bij ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor elk type vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Pmd Afval Son En Breugel

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit 6 stappen.

Hoger op de orde, hoe ecologischer de verwerking. Zo pogen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid rommel in jouw algemeen afval container terug te dringen, stap 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over verdelen bij de bron. Want zuiver aparte afvalsoorten worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het natuur en draagt niet bij aan een kringloop maatschappij.

Soorten en tarieven ondernemingsafval en algemeen afval beheer

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je kunt selecteren voor een voordelige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om in te bepalen welke omvang het goed bij je aansluit? Haal dan gauw verbinding op met een van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange kennis met afvalsoorten weten wij exact wat je vereist hebt. En verlang je één keer een aanvullend legen of standaard een formaat grotere? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De prijzen van de rolcontainers verschillen per afvalcategorie, stof en literinhoud. Je least bij ons steeds tegen de scherpste tarieven. Gemengd afval is een van de duurdere afvalstromen. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkig vind je bij ons juist voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelsysteem staat overtuigend wat je voor een specifieke algemeen afval container of een verschillende container betaalt. Wij beschouwen het essentieel dat deze informatie transparant is. Hierdoor kom je later nooit voor onaangename onthullingen te zitten.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Pmd Afval Son En Breugel

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Zoals je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de optie tussen een heel gevarieerd aanbod van containers van 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een brede selectie tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling aan de loer ligt. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat jouw papier- en papier op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt voor basis tot nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, taart, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze afvalstromen vrij, echter ook in kantoor kunt je je organisch afval apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit extra herbruikbaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalsoorten te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien is het apart houden uit uw vuilnis tevens beter voor het de omgeving. PMD kan immers gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden voor verse producten te produceren, jouw PMD wordt namelijk één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Pmd Afval Son En Breugel

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis bezorging en nationale bereik, heeft je in 24 uren jouw afvalcontainer op het verlangde locatie geplaatst. U bepaalt zelf het verlangde capaciteit en hoe vaak het container geledigd dient te zijn. Op deze manier weet je dus zeker waar je je afval steeds kwijt kan en waar je bijdraagt voor een beter omgeving door je afval te scheiden. Bestel snel je voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, omdat wij belasten het milieu minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. De resterende plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek etc.)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische teken (deodorant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal is gestopt Los karton ofwel verschillend papier
 • Pakket met chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe veel afval je sorteert, hoe beter dat zal zijn voor de milieu en je portemonnee. Glas is 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te scheiden is. Glasafval bestaat uit flessen, potten en glasscherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval door het ruimte en ook massa heel veel plaats bij de bedrijfsafval op. Je kunt dus flink uit besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is ook tevens compleet om te hergebruiken. Daarnaast kost het heel veel kleiner energie dan glaswerk om te maken van nieuwe materialen.

Ontstaat er op je onderneming heel veel glasafval los, bijvoorbeeld in de horeca, dan is één glascontainer onmisbaar. Heb jij wisselende tijdsperioden qua drukte? wij werkt samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor je het aantal containers makkelijk verandert.

De juiste bak voor het glas restafval

Bestel het meest geschikte bakken voor jouw glasverval bij onze dienst. Je heeft de keuze uit keuze van één container van tweehonderdveertig liters en ook van negenhonderd liter. Er is is reeds een container voor glas vanaf €13 elke maand en deze wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kiest jij op welke manier frequent ons de container zullen komen legen. ons biedt het voordeligste dienstverlening.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost veel energie voor het glas om te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter echter een prima grondslag. Er zitten meestal ongeveer 50% oudere glas in nieuwe glazen. Bij het bewerken doen wij onderscheid tussen blank, bruin, groene en bont glas. Ook zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas om te recyclen, kunnen er bij een heel veel kleinere warmte glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heb je vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem neem contact op.

Wat is mag wel er bij het het glasafval?

Wel:

Lege glasverval dat gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallen kruikjes, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen onder vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet veilig en op veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan je dus best uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainer van onze dienst helpen tijdens een beschermd proces van verzameling en ook vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heeft je 100% garantie dat je je dossiers beschermd vernietigt zijn. Na vernietiging zullen de restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat jij jouw archief niet wil in de papierbak wil werpen. Enkele documenten bevatten geheime informatie en kunnen daarom best vernietigd . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de het vorm van geheim papier? Kies dan dan voor archiefvernietiging van ons U. U krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat één spleet waar het papier precies erin . Wanneer het papieren eenmaal binnen de bak zijn, krijgt niemand ze nog bij . Onze bestuurder arriveert eens de zoveel tijdstip bij voor het container te ledigen en het documenten ter plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarin het container door de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. De inhoud wordt vervolgens meteen vernielt.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop jij jouw geheime documenten veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klepje in het deksel kun je de papieren in het container gooien. Je heeft de keuze van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier geen op vervoer gaat, loopt je geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze worden verzameld en vernietigd.