Pmd Afval Wijk Bij Duurstede ➡️ 3 BEWEZEN GEHEIMEN

Vlug en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal telkens restafval voortdurend bestaan. Poog het afvalstroom dus beperkt toevallig te behouden en je zult zien dat dit economisch voordelig is. Door afval dus mogelijk mogelijk te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er heel min eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Pmd Afval Wijk Bij Duurstede

Selecteer van het grootste meest uitgebreide assortiment rolcontainers en koop de beste beste container geschikt voor je restafval. In de de container gooi je je al het de niet te recyclen vuil die je niet verder extra kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, en vensterglas thuishoren niet in de het restafvalcontainer. Tevens betreffende PMD verdelen beschikken ons de juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende elke afvalstromen welke bij firma’s voortkomen. Dit stromen zouden meestal afzonderlijk verzameld worden. Dit is verbeterd aangaande het natuur en het geldbeugel.

Wat kan er binnen bedrijfsafval?

Hoezo uitstekend je je afval tevens verdeelt, er zal telkens restvuil blijven bestaan. Poog het afvalstroompje dus minimaal toevallig te behouden en je zal merken dat deze financieel voordelig is. Met afvalstoffen dus veel eventueel te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er heel zo weinig eventueel overblijvend afval over. In de de container werp je al het het niet niet te recyclen vuil dat je geen verder kan scheiden. Karton/karton, swill, PMD en vensterglas thuishoren niet binnen de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je bent noodzakelijk afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. In de het Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het doel streefdoel beschreven goederen opnieuw te benutten indien dat mag.

Wat kost een container container bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor containers zijn afhankelijk hangt af van de het afvalstroom, de grootte van omvang van rolcontainer en hoevaak hoevaak de container geledigd afvalcontainer geleegd dient worden. U ontdekt elke prijzen op de tarievenpagina de.

Welk type bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je documenten, ruiten, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met restafval containers

In elke organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en rap een van de vele typen vuilcontainers. Wij brengen hem kosteloos binnen een etmaal in heel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze concurrerende kosten zie je direct gedurende het bestelproces. Handig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te ophalen, verklein je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw restafval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container huren, maar ook kiezen voor een stalen afvalcontainer. Een ijzeren rolcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, nuttig als de bak op een algemene locatie staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De selectie is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geledigd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de dozijn grote hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de productie van groene kracht. Gemengd afval klinkt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst een vijfde van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metaaldeeltjes er verwijderd die hun weg verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een functionele toepassing. Deze donkere korrelige slakken worden gebruikt voor het aanvullen of creëren van wegen. Jammer genoeg komen er ook diverse gevaarlijke substanties vrij gedurende de verbrandingsproces die in minstens of mindere mate desondanks in het leefomgeving komen. Daarom moeten we blijven streven naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Pmd Afval Wijk Bij Duurstede:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor jouw personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container wanneer deze maar halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een passende oplossing voor ieder type afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Pmd Afval Wijk Bij Duurstede

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is gevormd uit 6 niveaus.

Hoe hoger op de orde, des te duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de volume afval in jouw algemeen afval container te verlagen, fase 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd gescheiden afvalsoorten worden zoveel als kan gerecycled, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Typen en kosten bedrijfsafval en restafval beheer

De capaciteit voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je kan selecteren voor een betaalbare plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om bij te schatten wat grootte het goed bij je past? Pak dan even contact op met een van onze experts. Dankzij onze langdurige kennis met afvalsoorten kennen wij juist wat je nodig hebt. En wil je een keer een extra legen of regulier een maatje grotere? Dan is dit uiteraard ook geen enkel issue!

De prijzen van de bakken wisselen per afvalcategorie, grondstof en capaciteit. Je verhuurt bij ons altijd tegen de meest voordelige kosten. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelproces is aangegeven duidelijk wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere andere container aftikt. Wij vinden het cruciaal dat dit transparant is. Op deze manier ben je achteraf niet voor onaangename ontdekkingen te zitten.

Hoe houd je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Pmd Afval Wijk Bij Duurstede

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart inzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer gevarieerd assortiment van afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de containers buiten geplaatst zijn, of vandalisme aan de horizon staat. Kies, naargelang uit je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan wel zeven keer gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort apart inzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat je document- en papier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet als basis tot nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan piepers, brood, pasta, dranken, eierschalen, frites, taart, groentes en fruit en melkproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten vrij, echter ook in kantoor mag je jouw biologisch afval scheiden. Je bespaart beduidend op afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van meer herbruikbaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaat een groot deel uit ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren allemaal bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalsoorten te te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Bovendien ligt het apart houden uit je afval tevens goed voor het de milieu. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe producten te maken, je PMD is namelijk één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Pmd Afval Wijk Bij Duurstede

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. We bieden diverse kunststof rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis bezorging en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uren je container op de verlangde plek staan. U bepaalt zelf de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de container geledigd moet te worden. Zo ken je dus zeker dat je jouw afval altijd kwijt kan en dat je meewerkt aan een beter omgeving door jouw afval te scheiden. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, want wij belasten het omgeving minder als wij afval hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje binnenin (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en gomballen) (Hard) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Draagtas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend stof is gestopt Los doosjes of ander document
 • Pakket met van gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Hoe veel afval jezelf sorteert, hoe goed dat het zal zijn voor het milieu en ook jouw portemonnee. Glaswerk is één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden zijn. Glasafval bestaat van flessen, potten en ook scherven. Zonder te splitsen neemt het glasafval door de ruimte en ook massa veel ruimte in het bedrijfsafval op. Je kan dus flink uit besparen in jouw afvalkosten. Het is bovendien volledig om te recyclen. Ook verbruikt het veel minder energie dan glaswerk om te produceren van verse grondstoffen.

Ontstaat daar op jouw onderneming veel glas vrij, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer onmisbaar. Bezit je variërende periodes met betrekking tot drukte? wij werkt samen met flexibele contracten waardoor jij het aantal containers eenvoudig aanpast.

Het geschikte bak voor glas restafval

Bestel het meest geschikte bakken voor het jouw glasafval op onze dienst. Je hebt de selectie van één container met tweehonderdveertig liters en ook van negenhonderd liter. Er is is reeds een container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en dit wordt kosteloos neergezet. Op basis van de afval kies je hoe vaak ons het bak komen ledigen. wij leveren de voordeligste service.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het het glas te maken van verse materialen. Glasafval is daarentegen één goede grondslag. Daar zit meestal circa 50% oudere glazen in nieuwe glazen. Tijdens het bewerken maken we verschil tussen wit, bruine, groene en bont glazen. Daarnaast zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kunnen er zijn bij één veel lagere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag wel er bij het de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallen kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek etc. n Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallen binnen vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen beschermd en ook op een veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan jij dus beter goed organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen bij een veilig proces van inzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en veilig. Documenten worden discreet getransporteerd. Zo heeft je honderd procent zekerheid dat je je archief veilig vernietigd is. Na de vernieling zullen de restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je archief niet wil in de het papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij frequent een grote hoeveelheid afval in de de vorm van geheim document? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft één spleet waarin het papier precies erin . Wanneer het papieren al in het bak zijn, krijgen niemand zij nog in handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal in de tijdstip bij voor de bak te ledigen en de papier plekke te vernietigen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarbij het container door de truck zelf wordt opgetild en geopend. Het inhoud wordt vervolgens meteen vernietigd.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop jij jouw geheime documenten veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klepje in de deksel kan jij het papieren in het bak werpen. Jij hebt de keuze uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw archief niet op het vervoer is, loop je niet risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verzameld en vernietigd.