Pmd Afvalbakken Kopen ✔️ 15 VREEMDE WEETJES

Snel en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Poog deze stroom van afval zo minimaal toevallig te houden en je zal merken dat deze geldelijk voordelig is. Met vuil zo zoveel mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er zo zo weinig eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Pmd Afvalbakken Kopen

Selecteer bij het grootste ruimste aanbod rolcontainers en koop de beste meest geschikte rolcontainer voor je overblijvend afval. Binnen de rest container werp je al het het niet niet-recyclebare afvalstoffen dat je niet verder kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, en ruiten horen niet thuis in de de rest container. Tevens voor PMD sorteren beschikken wij het juiste container.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de naam voor ieder afvalstromingen welke in firma’s voortkomen. Deze stromingen mogen meestal afzonderlijk opgehaald worden. Het is verbeterd betreffende het milieu natuur en de portemonnee geldtas.

Wat moet er in bedrijfsafval?

Hoe prima je je afval tevens sorteert, er gaat altijd restvuil blijven bestaan. Probeer het afvalstroompje dus minimaal toevallig te houden en je gaat zien dat het economisch voordelig is. Met afval dus zoveel toevallig te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er dus zo weinig eventueel restvuil over. Binnen de rest afvalcontainer werp je reeds het onrecyclebare vuil welke je niet extra kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas passen niet binnen de rest afvalcontainer.

Is het verdelen van ondernemingsafval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromingen zoveel eventueel te verdelen. In de het landelijk Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel streefdoel beschreven artikelen weer te aanwenden indien dat het mag.

Wat kost een afvalcontainer voor?

De tarieven kosten voor de rolcontainers afhankelijk afhangend van de stroom van afval, de grootte van afvalcontainer en hoe vaak de de container geledigd container geleegd moet worden zijn. Jij ontdekt alle kosten op tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je documenten, vensters, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en rap een van de vele typen rolcontainers. Wij brengen hem zonder kosten in een etmaal in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende tarieven zie je direct in het bestelproces. Praktisch, want dan kun je direct zien of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te ophalen, verklein je de aantal algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even verder. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is solide en brandwerend, nuttig als de bak op een algemene locatie staat. Je gaat uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, op basis van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geleegd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de twaalf ruime moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de generatie van duurzame energie. Restafval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens een vijfde van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metalen er verwijderd die hun weg verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelige resten worden ingezet voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende giftige substanties vrij tijdens de verbrandingsproces die in meer of geringere mate echter in het leefomgeving belanden. Dus moeten we doorgaan met streven naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Pmd Afvalbakken Kopen:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af zodat er niet plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan stank geen ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te grote container.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak als deze maar halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren via ons?

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een geschikte oplossing voor elk soort afval en voor ieder bedrijf. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Pmd Afvalbakken Kopen

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zestal stappen.

Naarmate je hoger op de orde, hoe ecologischer de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer terug te dringen, stap 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over verdelen bij de afkomst. Want zuiver gescheiden afvalsoorten worden zo veel als mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is slecht voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Soorten en tarieven ondernemingsafval en algemeen afval verwerking

De capaciteit voor een gemengd afval container varieerd van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je kan kiezen voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om in te bepalen welke maat het beste bij je past? Pak dan gauw contact op met een van onze specialisten. Dankzij onze vele jaren kennis met afvalmaterialen weten wij exact wat je vereist hebt. En wil je één keer een aanvullend lediging of standaard een maatje grotere? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De prijzen van de bakken wisselen per afvalstroom, stof en literinhoud. Je huurt bij ons altijd tegen de laagste kosten. Algemeen afval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit komt, zoals we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkig ervaar je bij ons exact voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelmethode is aangegeven helder wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere rolcontainer betaalt. Wij beschouwen het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Op deze manier raak je achteraf nooit voor nare ontdekkingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Pmd Afvalbakken Kopen

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele varianten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes gescheiden verzamelen. Je hebt de keuze uit een erg uitgebreid aanbod met containers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een brede selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen container is gepast als de afvalcontainers buiten staan, of vernieling op de loer ligt. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Ook in je portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort apart inzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat jouw document- en karton in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet voor grondstof voor nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecazaken komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar ook op kantoren kunt je je biologisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit extra herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaande een groot gedeelte van ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalsoorten in verzamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug gevuld. Daarnaast is het apart houden uit je vuilnis tevens goed voor het de milieu. PMD kan immers hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden voor verse artikelen te maken, je PMD is immers een basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Pmd Afvalbakken Kopen

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende rolcontainer voor het je PMD. Wij bieden verschillende kunststof afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heeft je in 24 uur jouw container bij de verlangde plek staan. U beslist zelfstandig de gewenste capaciteit en hoe vaak de afvalcontainer geleegd dient te zijn. Zo ken je daarom zeker waar je jouw afval altijd weg kunt en dat je bijdraagt aan een verbeterde milieu via je afval te splitsen. Bestel snel je voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is belangrijk, want wij belasten het omgeving veel als wij afval hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. Het resterende plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook gomballen) (Stevig) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek etc.)
 • Draagtas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend materiaal is gestopt Afzonderlijk karton ofwel ander papier
 • Pakket inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te veel vuilnis jezelf scheidt, hoe beter dat het zal zijn voor het milieubescherming en ook je geldbeurs. Glaswerk is een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te scheiden is. Glasscherven bestaan van flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder te splitsen neemt het glasafval door de volume en massa heel veel ruimte in de afval van het bedrijf in. Je kan daarom flink besparen op je kosten voor afval. Het glas is bovendien compleet te hergebruiken. Ook kost het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glazen te maken van verse materialen.

Ontstaat er op je onderneming veel glas los, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is één glascontainer essentieel. Bezit je variërende periodes qua bezigheden? ons functioneert samen met flexibele contracten omdat jij de nummer bakken makkelijk verandert.

Het geschikte bak voor glasafval

Koop het meest geschikte bakken voor het jouw glasafval bij onze dienst. Je hebt de keuze uit selectie van een bak van tweehonderdveertig liter en ook van negenhonderd liters. Er is is al een container voor glas vanaf €13 per maand en ook dit wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van de afval kies je hoe vaak wij de container komen ledigen. wij biedt de meest voordelige service.

Zo wordt glas bewerkt

Het kost kost veel kracht voor het het glas om te maken uit nieuwe materialen. Glasverval is daarentegen een prima grondslag. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen in nieuw glas. Tijdens de verwerken doen wij verschil onder blank, bruin, groene en gemengd glas. Daarnaast zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kunnen er bij een heel veel lagere warmte glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heb jij vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of contact .

Wat mag wel er bij het de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallen kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallen onder glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen beschermd en ook op veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou jij daarom best uitstekend regelen. De gesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen bij een veilig proces voor verzameling en ook vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb jij 100% zekerheid dat je je dossiers veilig vernietigt is. Na vernieling zullen de restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je je dossiers niet wil in de papierbak wilt werpen. Enkele papieren bevatten vertrouwelijke informatie en dus beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge aantallen archief is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb jij frequent veel afval in het gedaante van geheim papier? Kies voor het dossiervernietiging van onze dienst . U krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft één spleet waarin het papier exact doorheen . Wanneer het documenten eenmaal in de bak zijn, krijgen ze nog bij . Onze chauffeur komt eens tijdstip langs om het bak ledigen en de papier ter plekke vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarin de container via de truck zelf is opgeheven en opengemaakt. Het inhoud zal vervolgens direct vernielt.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop je jouw geheime papieren veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Door het klep in de deksel kun jij het documenten in het bak werpen. Je heeft de selectie uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je archief geen op vervoer is, loop jij geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden ingezameld en vernietigd.