Pmd Container Ooststellingwerf ➡️ 11 VERBORGEN GEHEIMEN

Snel en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Probeer deze afvalstroom heel minimaal eventueel te behouden en je zult opmerken dat het geldelijk voordelig is. Met afval heel zoveel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er heel minimaal eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Pmd Container Ooststellingwerf

Selecteer uit het grootste aanbod rolcontainers en bestel de de beste meest geschikte container geschikt voor je restafval. In de rest restafvalcontainer gooi je je al het de niet-recyclebare afval dat je niet verder kan scheiden. Documenten/karton, swill, en glas passen niet in de de rest container. Ook omtrent PMD scheiden bezitten we de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam voor ieder afvalstromingen welke binnen firma’s voortkomen. Die stromingen zouden vaak gescheiden opgehaald zijn. Dat is goed betreffende het milieu natuur en de portemonnee.

Wat mag er binnen ondernemingsafval?

Op welke manier uitstekend je je afval tevens verdeelt, er gaat altijd restafval aanwezig bestaan. Probeer dit afvalstroom zo klein toevallig te bewaren en je zal opmerken dat dit financieel voordeelgevend is. Met vuil dus zoveel eventueel te sorteren, zoals papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er dus zo weinig eventueel restafval over. Binnen de rest restafvalcontainer gooi je reeds het niet onrecyclebare afvalstoffen dat je niet verder extra kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, PMD en glas thuishoren niet thuis binnen de rest afvalcontainer.

Is het sorteren van bedrijfsafval verplicht?

Je bent noodzakelijk afvalstromen mogelijk eventueel te verdelen. Binnen het landelijk Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel de doel beschreven goederen weer te aanwenden als het lukt.

Wat kost een container een container voor rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven prijzen voor containers zijn afhankelijk hangt af van de de afvalstroom, de grootte van de afvalcontainer en hoevaak de container container geleegd dient geraken. U ontdekt elke kosten op de de tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je papier, ruiten, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met restafval containers

In iedere bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons koop je gemakkelijk en snel een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende een etmaal in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende prijzen zie je direct tijdens het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te ophalen, verminder je de massa gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Doorlees dan even door. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen vuilcontainer is solide en brandwerend, handig als de bak op een openbare plaats staat. Je kiest uit verschillende volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geleegd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de dozijn grote actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de generatie van hernieuwbare energie. Algemeen afval klinkt dan misschien nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie produceert maar minstens twintig procent van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metalen er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een nuttige toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige assen worden ingezet voor het aanvullen of creëren van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke substanties uit tijdens de verbranden die in minstens of mindere mate toch in het natuur belanden. Om die reden moeten we doorgaan met zoeken naar zo minimaal afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Pmd Container Ooststellingwerf:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige lijst vind je snel de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af waardoor er niet ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té ruime container.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container wanneer deze maar halfvol is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren via ons?

Waarom een rolcontainer verhuren via ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een geschikte oplossing voor ieder type vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Pmd Container Ooststellingwerf

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit 6 niveaus.

Hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij samen met jou de massa rommel in jouw algemeen afval container te verlagen, etappe 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over scheiden bij de afkomst. Want zuiver afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is slecht voor het natuur en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en tarieven ondernemingsafval en restafval verwijdering

De capaciteit voor een algemeen afval container schommelt van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar tussenin. Je kunt kiezen voor een gunstige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om naar te bepalen wat grootte het goed bij je aansluit? Neem dan even aansluiting op met een van onze deskundigen. Door onze vele jaren ervaring met afvalsoorten kennen wij exact wat je vereist hebt. En verlang je eenmalig een aanvullend lediging of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is deze natuurlijk ook geen probleem!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, materiaal en volume. Je huurt bij ons telkens tegen de scherpste prijzen. Restafval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, gelijk we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg vind je bij ons exact waar je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelproces staat helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een andere verschillende container neerlegt. Wij vinden het belangrijk dat dit transparant is. Zo raak je later nooit voor vervelende ontdekkingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Pmd Container Ooststellingwerf

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk apart verzamelen. Je krijgt de keuze uit een heel uitgebreid aanbod met afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en karton vind je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de loer ligt. Kies, naargelang uit je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Daarna beslis je op welke manier frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Ook in je portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat je papier- en karton op de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt als basis voor nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij piepers, brood, pasta, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecazaken komen deze soorten afvalstromen vrij, maar tevens op kantoren mag je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van meer recyclebaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalsoorten te verzamelen, geraken je containers minder snel gevuld. Bovendien is het apart houden van uw vuilnis ook goed voor het het omgeving. PMD kan immers gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, je PMD is immers een grondstof!

De juiste container voor PMD en Pmd Container Ooststellingwerf

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor je PMD. We leveren verschillende kunststof rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis levering en nationale bereik, heb je binnen 24 uren je container op het gewenste locatie staan. Je beslist zelfstandig het gewenste capaciteit en op welke manier vaak de afvalcontainer geleegd dient te zijn. Op deze manier ken je daarom zeker dat je je vuilnis steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een beter omgeving via je vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, omdat wij belasten het omgeving minder minder als we afvalstoffen hergebruiken. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. De overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook kauwgom) (Stevig) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek etc.)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische teken (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander materiaal zit geplaatst Afzonderlijk doosjes of verschillend document
 • Verpakking inclusief van chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis jezelf scheidt, des te beter dat zal zijn voor de milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glas blijkt 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden zijn. Glasafval bestaat van flesjes, potten en ook scherven. Zonder het om scheiden neemt het vanwege de ruimte en gewicht veel plaats bij de bedrijfsafval op. Je kunt dus heel besparen op jouw kosten voor afval. Het is ook tevens compleet om te recyclen. Daarnaast kost het veel kleiner kracht dan glazen om te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Komt daar bij jouw bedrijf veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is een glascontainer onmisbaar. Bezit je variërende tijdsperioden qua bezigheden? ons werkt samen met aanpasbare overeenkomsten omdat je de aantal containers makkelijk verandert.

Het juiste container voor glasafval

Koop de beste containers voor het jouw glasverval bij onze dienst. Je heeft de keuze uit selectie uit een container met 240 liter en ook met 900 liters. Er is is reeds een glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en deze worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de de afval kies jij hoe vaak wij de bak komen ledigen. wij leveren het meest voordelige service.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas te produceren uit verse materialen. Glasverval is echter echter een prima basis. Er zit meestal circa 50% oudere glazen in nieuw glazen. Bij de verwerken maken we verschil tussen wit, bruin, groen en bont glazen. Daarnaast zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kan er zijn bij een heel veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragen of verbinding op.

Wat is mag er zijn bij het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gefungeerd had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallend jenever kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief dienen veilig en ook op een veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan jij daarom beter goed organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons ons helpen bij een beschermd proces van inzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Discreet en ook beschermd. Papieren zullen discreet getransporteerd. Zo heeft je honderd procent zekerheid dat je archief veilig vernietigd is. Na vernieling worden de restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je je jouw dossiers niet in het papierbak wilt gooien. Enkele papieren bezitten geheime informatie en kunnen daarom beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de de gedaante van vertrouwelijk document? Kies voor het dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een spleet waarin het papier exact doorheen . Wanneer het papieren eenmaal in de container zijn, krijgen ze nog in . Onze bestuurder arriveert eens zoveel tijd langs om de bak te ledigen en de papier ter plaats te vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een gesloten systeem waarin de bak via de truck zelf is opgeheven en geopend. Het inhoud zal vervolgens meteen vernietigd.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je jouw vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Via het klepje in het deksel kan je het documenten in de bak werpen. Jij heeft de keuze uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kies je de gewenste frequentie van lediging. Omdat je dossier geen op het vervoer gaat, loopt jij geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en verwoest.