Pmd Container Soest ᐅ 4 ONVOORSTELBARE WEETJES

Gauw en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht het afvalstroompje heel klein mogelijk te behouden en je gaat zien dat deze geldelijk voordeelgevend is. Door afvalstoffen zo mogelijk eventueel te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er dus min toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Pmd Container Soest

Selecteer van het grootste ruimste gamma afvalcontainers en koop het meest geschikte rolcontainer voor je restafval. In de restafvalcontainer gooi je je reeds het niet te recyclen vuil dat je niet verder kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, en glas passen geen in de restafvalcontainer. Eveneens betreffende PMD scheiden hebben ons de juiste correcte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de naam aangaande elke afvalstromingen welke in firma’s ontstaan. Deze stromingen mogen dikwijls afzonderlijk verzameld worden. Het is goed betreffende het milieu en het geldbeugel.

Wat moet er in zakelijk afval?

Op welke manier prima je je vuil eveneens verdeelt, er zal altijd restafval aanwezig voorkomen. Probeer deze afvalstroom heel beperkt eventueel te behouden en je gaat opmerken dat deze financieel voordelig is. Door vuil heel zoveel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er dus zo weinig mogelijk overblijvend afval over. Binnen de afvalcontainer gooi je al het het niet niet te recyclen afvalstoffen dat je niet extra kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, PMD en glas horen geen in de de restafvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van ondernemingsafval gedwongen?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel toevallig te scheiden. In de het landelijk Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel omschreven goederen weer te benutten waar dat lukt.

Wat kost een container voor container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor afvalcontainers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom de afvalstroompje, de grootte grootte van container alsook hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer ontleegd moet zijn. Je vindt je alle tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In elke bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en rap een van de talloze varianten rolcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende 24 uur in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je gelijk gedurende het aankoopproces. Handig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is door zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes apart in te ophalen, reduceer je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Bekijk dan even verder. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd juiste ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook kiezen voor een stalen vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de bak op een openbare plek staat. Je kiest uit diverse inhoudsmaten. De selectie is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geledigd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn grote hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de generatie van duurzame energie. Algemeen afval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche levert maar liefst een vijfde van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaalresten er verwijderd die hun pad verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een nuttige toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige resten worden toegepast voor het aanvullen of bouwen van wegen. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke substanties vrij gedurende de verbrandingsproces die in minstens of kleinere mate echter in het natuur belanden. Daarom moeten we volhouden met proberen naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Pmd Container Soest:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er niet plagen bij het afval kan. Ook kan stank niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té grote bak.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig hebt is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer dit maar halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren via ons?

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een passende oplossing voor elk soort afval en voor ieder onderneming. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Pmd Container Soest

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zes treden.

Naarmate je hoger op de orde, des te duurzamer de afhandeling. Zo pogen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw gemengd afval container te verminderen, etappe 1. Dit doen wij door te raadplegen over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalsoorten worden zo veel als mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Typen en prijzen zakelijk afval en restafval verwijdering

De capaciteit voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar ertussen. Je kan opteren voor een voordelige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om naar te bepalen die grootte het goed bij je aansluit? Pak dan gauw aansluiting op met een van onze specialisten. Dankzij onze langdurige kennis met afvalstromen begrijpen wij juist wat je nodig hebt. En wens je één keer een aanvullend legen of gewoonlijk een maatje grotere? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen probleem!

De tarieven van de containers verschillen per afvalstroom, grondstof en capaciteit. Je verhuurt bij ons steeds tegen de scherpste tarieven. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg zie je bij ons precies voor wat je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een alternatieve container betaalt. Wij achten het cruciaal dat dit aspect helder is. Zo kom je achteraf geen voor nare verrassingen te liggen.

Hoe houd je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Pmd Container Soest

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de optie uit een erg divers aanbod van afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen container is gepast als de containers buiten staan, of vernieling op de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan wel zeven keer gerecycled worden. Tevens in je beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort apart verzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat jouw papier- en papier in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt voor basis tot nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, taart, groentes en fruit en melkproducten. Met name bij horecazaken komen deze afvalsoorten beschikbaar, echter ook in kantoor kunt je je biologisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat een groot deel uit bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalsoorten in te verzamelen, geraken je containers minder snel snel vol. Bovendien ligt het scheiden van je vuilnis ook beter voor het het omgeving. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, je PMD is namelijk een basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Pmd Container Soest

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte rolcontainer voor jouw PMD. We leveren diverse plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis levering en landelijke dekking, heb je in 24 uur jouw container bij het gewenste locatie staan. Je bepaalt zelf de verlangde capaciteit en op welke manier vaak de afvalcontainer geledigd moet te zijn. Op deze manier ken je daarom vast waar je jouw vuilnis steeds kwijt kunt en dat je meewerkt voor een verbeterde milieu via je vuilnis te scheiden. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, want we belasten het omgeving veel minder als wij afval hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en gomballen) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander stof zit gestopt Los doosjes of verschillend papier
 • Pakket inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te meer afval je scheidt, hoe goed dat is ten behoeve van het milieubescherming en ook je geldbeurs. Glaswerk is een uit de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te scheiden zijn. Glasscherven bestaat van flesjes, potten en scherven. Zonder om splitsen pakt het glasafval vanwege het volume en ook gewicht veel plaats bij de bedrijfsafval op. Je kan dus flink besparen op jouw afvalkosten. Het glas is tevens compleet te hergebruiken. Ook verbruikt het heel veel minder kracht dan glazen om te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er bij je bedrijf heel veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan is één glascontainer onmisbaar. Bezit jij wisselende periodes qua bezigheden? wij werkt met flexibele overeenkomsten omdat jij het nummer containers makkelijk aanpast.

Het juiste bak voor het glas restafval

Koop de beste containers voor het je glasverval bij onze dienst. Jij heeft de keuze van een bak met 240 liters en met 900 liter. Er reeds een glascontainer startend bij €13 elke maand en dit wordt kosteloos neergezet. Afhankelijk van de glasafval kiest jij hoe frequent ons het bak komen legen. wij leveren het meest voordelige service.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het kost heel veel kracht om het glas te produceren van verse grondstoffen. Glasafval is echter echter één prima basis. Daar zit meestal circa 50% oudere glazen binnen nieuw glazen. Bij het bewerken doen wij onderscheid onder wit, bruin, groene en ook gemengd glas. Daarnaast worden kurken en dekseltjes verwijderd. Door glas te recyclen, kunnen er op een heel veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem contact .

Wat is mag wel er bij de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gediend heeft zoals verpakking

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruikjes, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief dienen beschermd en in veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging zou je daarom best goed regelen. De gesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen tijdens een veilig proces van verzameling en ook vernieling van archief. Discreet en ook veilig. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heeft je 100% zekerheid dat je jouw dossiers veilig vernietigd is. Na de vernieling zullen de restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je je jouw archief niet in de het papierbak wilt gooien. Enkele documenten bezitten geheime gegevens en kunnen daarom beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig veel afval in de het vorm van geheim document? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft één gleuf waar het papier precies erin past. Wanneer de papieren eenmaal in de bak zijn, krijgen niemand zij meer bij handen. Onze bestuurder komt eens in de zoveel tijdstip bij voor het bak legen en het papier plaats te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een gesloten systeem waarin het bak via het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het content wordt vervolgens meteen vernielt.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop jij jouw geheime documenten veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klep in het deksel kan jij de documenten in de container gooien. Jij hebt de keuze uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je dossier geen op transport is, loopt je geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze worden verzameld en verwoest.