Pmd Container Ter Apelkanaal 🔥 7 ONVOORSTELBARE FEITJES

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook sorteert, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Tracht dit stroom van afval zo minimaal mogelijk te houden en je zult zien dat het geldelijk voordelig is. Met vuil dus veel eventueel te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er heel min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Pmd Container Ter Apelkanaal

Selecteer bij het grootste gamma containers en bestel de het beste rolcontainer geschikt voor je overblijvend afval. Binnen het afvalcontainer gooi je reeds het niet niet te recyclen afval dat je geen extra kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, en vensterglas passen niet thuis in de het restafvalcontainer. Ook omtrent PMD verdelen bezitten we de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam aangaande elke afvalstromen welke in ondernemingen vrijkomen. Dit afvalstromen zouden vaak gescheiden ingezameld zijn. Dit is goed betreffende de natuur en het portemonnee.

Wat is toegestaan er in zakelijk afval?

Hoezo uitstekend je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal er altijd restvuil blijven zijn. Tracht deze afvalstroompje dus beperkt toevallig te bewaren en je zal merken dat het geldelijk gunstig is. Via afval dus veel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er heel zo weinig toevallig restvuil over. Binnen het restafvalcontainer gooi je je al de onrecyclebare vuil die je niet extra kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas passen geen in de de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromingen zoveel mogelijk te scheiden. In het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het bedoeling vermeld goederen nogmaals te benutten indien dat het mag.

Wat kost een container voor afvalcontainer bedrijfsafval?

De kosten van containers zijn afhankelijk afhankelijk van de de afvalstroom afvalstroompje, de grootte omvang van de afvalcontainer en hoevaak hoevaak de container geledigd afvalcontainer ontleegd dient zijn. U ontdekt elke kosten op de de.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je papier, glas, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In ieder bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons neem je eenvoudig en vlug een van de verschillende soorten vuilcontainers. Wij leveren hem gratis gedurende een etmaal in heel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te verzamelen, verklein je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Doorlees dan even verder. Of koop direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos juiste inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook kiezen voor een ijzeren vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is solide en brandbestendig, nuttig als de bak op een openbare locatie staat. Je selecteert uit verschillende inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de productie van groene kracht. Gemengd afval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het echter niet! De afvalsector voorbrengt maar liefst twintig procent van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de laatste metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun pad verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele doel. Deze gitzwarte korrelvormige resten worden toegepast voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke stoffen vrij gedurende de verbranding die in meer of mindere mate echter in het leefomgeving komen. Dus moeten we blijven proberen naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Pmd Container Ter Apelkanaal:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te grote bak.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer dit maar halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een passende oplossing voor ieder type vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Pmd Container Ter Apelkanaal

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zes stappen.

Hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de afhandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de massa rommel in jouw gemengd afval container terug te dringen, fase 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over verdelen bij de bron. Want puur afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een kringloop economie.

Typen en tarieven ondernemingsafval en gemengd afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je mag selecteren voor een gunstige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om in te schatten die maat het beste bij je past? Haal dan gauw aansluiting op met één van onze specialisten. Met onze jarenlange ervaring met afvalsoorten kennen wij exact wat je nodig hebt. En wens je één keer een extra lediging of regulier een maatje groter? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen probleem!

De prijzen van de bakken verschillen per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je least bij ons telkens tegen de laagste kosten. Algemeen afval is één van de duurdere afvalstromen. Dit voortvloeit, als we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons exact waar je aan toe. In ons gemakkelijke bestelmethode staat vermeld duidelijk wat je voor een specifieke gemengd afval container of een bepaalde verschillende rolcontainer aftikt. Wij achten het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Zo ben je naderhand nooit voor vervelende onthullingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Pmd Container Ter Apelkanaal

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes gescheiden inzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer gevarieerd assortiment met containers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een brede selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de containers buitenshuis staan, of vernieling op de loer ligt. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Ook in je portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat je papier- en papier op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof voor nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar ook in kantoor kunt je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van meer herbruikbaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaat één groot deel van ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten te zamelen, geraken je containers minder snel vlug vol. Bovendien is het scheiden van uw vuilnis ook beter voor het de omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen vers materialen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, je PMD wordt namelijk een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Pmd Container Ter Apelkanaal

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende rolcontainer voor je PMD. We bieden diverse plastic rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heeft je in 24 uur je container bij het verlangde locatie geplaatst. Je bepaalt zelfstandig de verlangde capaciteit en hoe vaak de afvalcontainer geleegd dient te zijn. Op deze manier ken je dus vast dat je je vuilnis altijd weg kunt en waar je bijdraagt aan een verbeterde milieu door je afval te scheiden. Bestel snel je goedkope container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, want we belasten het milieu minder als wij afvalstoffen recycleren. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. De resterende plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Stijf) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Draagtas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, verf etc)
 • Verpakkingen met of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal zit geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend papier
 • Pakket met gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Hoe veel afval je scheidt, hoe goed dat zal zijn voor het milieubescherming en ook je geldbeurs. Glaswerk blijkt één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te scheiden is. Glasverval bestaat van flesjes, potten en glasscherven. Zonder om scheiden pakt het glasafval door de volume en massa heel veel plaats bij het bedrijfsafval op. Je kunt daarom flink uit besparen op jouw afvalkosten. Het is bovendien volledig om te hergebruiken. Ook verbruikt het veel minder kracht in vergelijking met glaswerk te produceren uit verse grondstoffen.

Komt daar bij jouw onderneming veel glas vrij, zoals in de horecabedrijven, dan is is één glascontainer onmisbaar. Heb jij variërende periodes qua bezigheden? wij werkt met aanpasbare overeenkomsten omdat je de aantal bakken makkelijk verandert.

De geschikte bak voor glasafval

Koop het meest geschikte bakken voor het je glasverval op ons. Jij hebt de keuze uit één container met 240 liter en ook van 900 liter. Er is al één glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en ook deze wordt kosteloos neergezet. Op basis van hoeveelheid afval kiest jij op welke manier frequent ons de bak zullen komen ledigen. wij leveren de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het veel energie voor het het glas te maken uit verse grondstoffen. Glasverval is echter een goede basis. Er zit meestal ongeveer 50% oud glazen in nieuwe glazen. Tijdens de bewerken doen we onderscheid onder blank, bruin, groen en bont glazen. Daarnaast worden kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door glas te hergebruiken, kunnen er zijn op één veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heb jij vragen? Bekijk het frequent gestelde vragen of neem verbinding op.

Wat is mag wel er bij het het glasverval?

Wel:

Leeg glasafval die gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallend kruiken, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallend binnen vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet veilig en ook in veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging kan jij daarom beter goed regelen. De gesloten rolcontainers van ons ons helpen tijdens een veilig proces voor verzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft je 100% zekerheid dat je archief veilig vernietigt is. Na de vernietiging worden het restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jij je archief niet wil in de de papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen daarom best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft jij regelmatig veel vuil in de vorm van vertrouwelijk document? Kies voor archiefvernietiging van ons U. U krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft één gleuf waarin het document precies erin past. Als het papieren al in het container zitten, krijgen niemand ze meer in handen. Onze bestuurder komt eenmaal de tijdstip bij voor het bak te ledigen en de documenten ter plekke vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarin het container door het vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. Het inhoud wordt daarna meteen vernielt.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop je jouw geheime papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klep in het deksel kan jij de papieren in het bak gooien. Je heeft de selectie uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kies je de gewenste frequentie van lediging. Omdat je archief niet op het transport gaat, loop jij niet gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en vernietigd.